AFS besöker Virsbo och bestiger Landsberget

Publicerad 2009-04-12

1249382252AKTION FÖR SVERIGE besökte under helgen det lilla västmanländska samhället Virsbo för informationsspridning för att sedan bestiga Landsberget som låg vid Yoldiahavets höga kustlinje med tydliga spår från istiden.

Organisationen bedriver regelbundet informationsspridning direkt till hushåll för att informationen oförvanskad skall nå fram till befolkningen. Denna verksamhet är central och grundläggande.

1249383112”AFS avser verka över hela landet och försöker därför lägga verksamheten på spridda platser för att få en större bredd och ge möjligheter till aktiva i andra delar av landet att medverka.”

Under helgen besökte AFS det lilla brukssamhället Virsbo i Västmanland som tillhör Surahammars kommun. Virsbo är ett trevligt litet samhälle där alla känner alla med sina ca 1800 invånare. Informationsblad spriddes i solskenet till samhällets hushåll och gamla bruksarbetarbostäder.

Sedan fortsatte dagen med att förflytta sig till foten av det så kallade Landsberget för en utflykt. Berget är beläget i norra Västmanland och ligger ca 217 m över havet. Under slutet av istiden stack endast toppen av Landsberget upp hur det hav, Yoldiahavet, som var dåtidens föregångare till våra dagars Östersjön. Den morän som avsatts av inlandsisen bearbetades av vågorna. Allt eftersom landshöjningen fortskred blev allt lägre nivåer längs bergets sidor utsatta för vågornas svallning. Det grövsta materialet blev liggande kvar i form av block och stenstränder, det finkornigare materialet svallades ur moränen och avsattes längre ner utefter sluttningen.

1249383242
”Skyltens text lyder: Yoldiahavet, ett salt hav nådde ända hit upp för ca 9.500 år sedan. Höga kustlinjen går här i närheten.”

Under vandringen på väg mot toppen kan man se ett pegmatitbrott med kvarts, fältspat och glimmer. Av dessa material var det kvarts man ville få tag i. Kvartsen behövdes i hyttorna vid järnframställningen.

1249383285
”Ett gammalt pegamatitbrott varvid kvarts bröts för att använda i hyttor till järnframställning”

Yoldiahavets höga kustlinje gick strax under toppen av landsberget för ca 9500 år sedan. Yoldiahavet, som var ett salthav, kallades det stadie i Östersjöbäckenets utveckling som uppkom efter att inlandsisen smälte och kanten retirerade norrut. Det föregående stadiet kallades för Baltiska issjön och det efterkommande för Ancylussjön. Men kan tydligt se lämningarna från inlandsisen hur den sedan format det landskap man kan se ifrån Landsberget.

1249383402
”Inlandsisens lämningar med bland annat rullstensåsar syns bra ifrån Landsbergets vackra utsikt”

Vid norra Landsbergets topp passerar den 25 mil långa Bruksleden. På bergets topp reser sig ett högt utkikstorn i vilket man kan få en fantastisk utsikt över södra Bergslagsbygden och norra Västmanlands landskap. Här kan man också se spår av de rullstensåsar som skapades i den tjocka inlandsisen som formade fåror i landskapet.

1249383556
”Gamla bosättningar och lantbruk pryder utsikten över södra Bergslagsbygden med sjön Åmänningen i bakgrunden varigenom Kolbäcksån rinner”

AKTION FÖR SVERIGE rekommenderar ett besök på berget som efter ett par kilometers vandring ger en härlig upplevelse och blick över landet där förfäderna brutit marken och lagt grunden till det land vi en gång ärvde och som vi idag lånar av våra barn.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tretton + tre =