Arbete och utbildning

Publicerad 2009-03-01

1239390349Under helgen höll AKTION FÖR SVERIGE en utbildnings- och arbetsdag. Alla fick delta i organisationens produktion.

AKTION FÖR SVERIGE avsätter stora resurser för utbildning och utveckling av organisationens aktiva. En djup förståelse för den situation vi befinner oss i och om vår omvärld leder oftast till de djupare engagemangen och en bättre förståelse för att vi måste organisera oss för att  kunna skapa en bestående förändring av vårt samhälle.

Resultatet av upplysning, utbildning och utveckling brukar vara insikten om att andra också måste nå detsamma. Då måste vi organisera våra resurser för att detta skall bli möjligt för allt fler. De som nått denna insikt kan i AFS bidra till själva organisationsarbetet och produktionen av det material som skall nå ut till en bredare del av befolkningen samt att utveckla detta material. Material i form av artiklar, nyhetsnotiser, flygblad, kampanjmaterial, film och formgivning av denna med mera.

Under helgen hölls en utbildning- och arbetsdag där inriktningen låg på bland annat textbearbetning, nyhetssökning, objektiv nyhetsrapportering med mera. Det gäller att i det ofantliga informationsflöde vi är utsatta för, kunna sovra bort det överflödiga eller oviktiga och belysa det mest kärnfulla och den viktigaste informationen. Genom att gallra i nyhetsflödet kan man sedan se till att skapa en röd tråd som sammanbinder information så att det ger en samlad bild av vad som händer i vår omvärld och kunna se tydliga mönster. Utifrån detta utstuderade mönster handlar vi sedan och organiserar oss.

1239390319

”Objektivitet och balans är nyckelord i AFS filosofi, arbete och utbildning vilket ställer stora krav på ödmjukhet och självkritik för att uppnå”

Det gäller att i första hand kunna se och förstå vad som händer i samhället och sedan i andra hand att själv bidra till upplysningen för övriga befolkningen. Med detta fokus utbildar och arbetar AKTION FÖR SVERIGE. Då den första delen av dagen inleddes med utbildning kunde deltagarna sedan direkt använda denna kunskap i produktionen av nytt material.

Organisationen värdesätter traditionella svenska arbetsprinciper, men anser att den moderna tekniken skall utnyttjas så långt den tjänar sitt syfte.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × ett =