Föreläsning om kost och hälsa

Publicerad 2009-02-01

1237218300Under helgen hölls en lång och omfattande föreläsning i ämnet kost och hälsa. Gifter i våra livsmedel och vår miljö och viktiga kosttillskott avhandlades också. Bl.a. fick ämnet fluor ett stort utrymme.

 

 

Föreläsningen omfattade flera områden: gifter i våra livsmedel, gifter i vår miljö, rensning av kroppen, brister i kroppen vi bör kompensera, tips på viktiga produkter mm. I denna artikel återges en kortare sammanfattning av delar i föreläsningen som hölls av Markus Andersson.

Fluor
Fluor är ett icke-metalliskt grundämne med atomnummer 9 och kemisk beteckning F. Ämnet återfinns i naturen i flera olika mineraler t.ex. Flusspat, dvs kalciumfluorid, apatit och kryolit. Natriumfluorid är klassificerat som ett farligt gift och används i råttgift.

Anledningen till att det är så viktigt att informera om fluor är för att de flesta inte har en aning om vilka effekter ämnet kan ha på kroppen, var det kommer ifrån och hur vi får i oss det. Fluor är en restprodukt ifrån aluminiumindustrin och kostade stora mängder pengar att göra sig av med innan man kom på att man kan föra ut fluoret i dricksvattnet och tillsätta det i hygienprodukter. Eftersom det var ganska allmänt känt att fluor är ett av de giftigaste ämnena på jorden behövde man en massiv lobbyverksamhet för att få stöd för att föra ut ämnet. Detta skedde i USA på 50-talet och man lyckades genom intensiva kampanjer och påverkan på inflytelserika personer i samhället att få tillräckligt med stöd för att börja fluorera dricksvattnet med motiveringen att det skulle hjälpa till att motverka kariesbildning.

1237218001
’Marknaden vräker ut fluoret och framställer det som något naturligt och otroligt fräscht och idag är det en allmän uppfattning att fluor inte bara är positivt utan i det närmaste nödvändigt för en god mun- och tandhygien.’

I Sverige tillsätts fluoret främst i tandkrämen och man har lyckats skapa en väldigt utbredd uppfattning om fluorets positiva tandhygieniska effekter. Faktum är att det finns flera studier som pekar på att fluor kan bidra till ökad kariesbildning. Säkert är dock att det går alldeles utmärkt att använda fluorfri tandkräm som våra apotek dock ogärna tillhandahåller. Industrin bakom fluorets nödvändighet är stor och man har skapat legitimitet genom att man lyckats få Sveriges Tandläkarförbund att rekommendera användning av fluor och i all fin tandkrämsreklam vi ser i TV ses legitimerade tandläkare som mot god ersättning uttalar sig med sina vita leenden om olika fantastiska fluorbaserade tandkrämer. Den närmast obligatoriska fluorsköljningen i skolan känner nog många igen.

Fluorets skada på människokroppen är väldokumenterad men kännedomen är föga spridd. Bland de allvarligare effekterna av höga fluorhalter, så lite som hälften av halten som är tillåten i dricksvattnet i Sverige, hör skelettcancer. Särskilt vanligt är detta hos barn. Fluorering av dricksvattnet sker främst i USA, men nivåerna i grundvattnet i Sverige kan variera och överstiger ibland risknivåerna. Studien om skelettcancer från Harvarduniversitet i USA pekar på att cancerrisk föreligger redan vid nivåer på 0.75 mg/liter. Den högsta tillåtna fluornivån i EU var tills nyligen ofattbara 6 mg/liter, men har nu sänkts till 1,5 mg/liter vilket är samma tillåtna nivå som i Sverige. En flaska mineralvatten Ramlösa innehåller hela 2,7 mg/liter och på etiketten står det t.o.m., om än med liten text, att barn under sju år inte bör dricka vattnet. Fluoret lagras i tänderna varför det påstås skydda mot karies, men det fluoret går även ut i blodomloppet från tandkrämen via munnen och via fluorerat vatten och lagras sedan i benmärgen.

Enligt vittnen skall fluor ha getts till fångar i Sovjet för att göra dem mindre motståndskraftiga.

2006 gjorde toxikologen Donald R. Taves och National Research Center en noggrann studie av fluor och presenterade en rapport på 450 sidor i vilken de bl.a. beskrev att den mängd fluor som tillsätts i dricksvatten i USA definitivt skadar tänder och skelett. Professor Robert L. Isaacson i samma grupp förklarade att fluoret också kan förändra receptorerna i hjärnans celler.

Generellt påverkar fluoret hjärnans förmåga att utföra s.k. signalfunktioner, vilket får till följd att information som passerar längs många vägar antingen är inkomplett eller felaktig’, förklarar Isaacson.

1237302540
’Flera omfattande studier visar att fluor som lagras i benmärgen kan utveckla skelettcancer och det också finns tecken på att fluor angriper tallkottkörteln eller epifysen vilket beskrivs som centrum för vårt sjätte sinne’

Professor Isaacson sade också att fluor kan bidra till demens och att epidemiologiska studier visar att intag av fluor sänker IQ:n hos barn.

Fluorering är det största fallet av vetenskapligt bedrägeri i detta århundrade, om inte i alla tider.’ – Ph.D Robert Carton som är toxikolog och fd. forskare på US Environmental Protection Agency

E-medel
I så gott som varje icke-ekologiskt livsmedel som finns att köpa idag återfinns någon typ av E-medel. E-medel är ett samlingsnamn på livsmedelstillsatser. Samtliga av dessa har fått beteckningar med nummer och några av dessa tillsatser är helt naturliga, men dessa hör till fåtalet.

Tillverkare är skyldiga att uppge innehållsförteckningen på livsmedelsprodukter, men ibland förekommer tillsatsen med sitt namn och ibland bara med beteckningen, varför det ofta är mycket svårt att veta vad produkten egentligen innehåller. Tillverkarna är inte heller skyldiga att redogöra för om tillsatsen är naturlig eller syntetisk. Det är vanligt att man som konsument luras att tro att det är naturliga fruktextrakter i t.ex. drycker eller annat då tillverkaren kan skriva bara t.ex. ”jordgubbsarom”. Istället för naturligt fruktextrakt kan aromen alltså vara syntetisk och istället bestå av tiotalet konstgjorda medel i sammansättning för att likna riktig jordgubbe i smaken.

Över 99% av alla livsmedelstillsatser används endast i något kosmetiskt syfte och bara omkring 1% i konserverande syfte. Redan 1986 omsatte livsmedelstillsatser 40 miljarder kronor i USA. Samma år fick varje svensk i sig över 5 kg livsmedelstillsatser varje år, en siffra som sannolikt har ökat kraftigt. Över 300 E-medel är tillåtna i Sverige och få eller inga har bevisats helt ofarliga. I vanlig ordning anses medlen okej att konsumera i ”små mängder” tills vidare. Flera länder har dock förbjudit flertalet färgämnen och andra tillsatser då undersökningar visat att de riskerar leda till allvarliga bieffekter och sjukdomsutveckling efter en längre tids konsumtion.

En fullständig förteckning över alla E-medel, dess ursprung och sammansättning finns bl.a. i boken ”Den hemliga kocken” som rekommenderas i ämnet. I boken redogörs också för hur industrin lyckas med sin marknadsföring trots att de allra flesta medlen ger någon form av bieffekt efter en längre tids konsumtion.

Utsläpp i haven
Utsläppen i våra hav ökar och har redan lett till rubbningar i vårt ekosystem. Tusentals ton kväve och fosfor når varje år ut i Östersjön tillsammans med andra tungmetaller. Fettvävnad binder i kroppen olika gifter. Därför är det ett allt större problem att fisken och andra djur drar i sig utsläppen vilket förutom sjukdomar och död i djurlivet leder till att vi människor också riskerar att få i oss gifterna från t.ex. fisken. På Grönland har det gått så långt att eskimåerna som i stort sett lever på säl har fått problem med fertiliteten p.g.a. att sälens späck samlat upp så mycket gifter vilket i sin tur angriper människokroppens organ.

Andersson menade att utsläpp av gifter i miljön och i haven är ett klart större problem än teorin om människans eventuellt avgörande inverkan på den ”globala uppvärmningen”, men detta område får förhållandevis obefintligt medialt utrymme till skillnad från den av media utbredda uppfattningen om växthuseffektens faror.

1237302237
’Gifter och utsläpp i vår miljö är långt farligare än den påstådda globala uppvärmningen i den mån människan är orsak till den, menar Andersson.’

Mobilstrålning
Den allt ökade exponeringen för olika former av strålning tilltar. Marknaden fullkomligen vräker ut trådlösa produkter och kritiken är i medial jämförelse marginell eller nästan obefintlig. I flera år har forskare varnat för riskerna med den allt större användningen av mobiltelefoner. Tiden som människor har exponerats för mobiltelefoner och dess strålning är fortfarande alltför kort för att helt klart kunna fastställa direkta risker med exponeringen. Tillsvidare råder i vanlig ordning inga restriktioner, trots att många studier pekat på att mycket tyder på att regelbunden och lång exponering är skadlig och kan leda till stress, minnesstörningar och tumörutveckling.

Andersson manade till sunt förnuft tillsvidare och menade att vi inte kan lita på de hungriga marknadskrafterna som okritiskt vräker ut nya produkter på marknaden. Andersson redogjorde för ett antal tips till den som ändå vill kunna kommunicera brett i det ”moderna samhället”.

Rensa kroppen
Det ’moderna’ levernet tillsammans med stora mängder gifter i den mat vi äter leder till att kvicksilver och andra tungmetaller samlas i kroppen tillsammans med andra gifter. Åhörarna fick flera tips på tarmreningskurer, rensning av gallsten och kvicksilverrester i kroppen.

Vitaminer, mineraler och tillskott

Avslutningsvis gick Andersson igenom ett antal vitaminer, mineraler och tillskott som vi bör vara extra noga att komplettera vår alltmer näringsfattiga kost med. De individuella behoven kan variera, men bland de viktigare tillskotten rekommenderades vitamin D3, B-vitaminkomplex och Omega-3.

Efter den närmare tre timmar långa föreläsningen erbjöds fika till åhörarna och alla fick chansen att ställa frågor och ventilera idéer i ämnet. Mängder av informationsmaterial och artiklar fanns tillgängliga under föreläsningen samtidigt som AKTION FÖR SVERIGE distribuerade många av de viktigaste tillskotten på plats.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två + nitton =