Föredrag och utbildningar

Publicerad 2008-09-07

1222028624AKTION FÖR SVERIGE har under sommaren hållit ett flertal föredrag och utbildningar.

En stor del av organisationens verksamhet är inriktad på att höja utbildningsnivån och medvetandet hos folk i allmänhet och medlemmar i synnerhet. Förutom de yttre omständigheter som påverkar vår samhällsutveckling är det ytterst medvetenheten och kunskapsnivån bland människor själva som avgör i vilken mån vi förmår styra vår egen utveckling.

 

AKTION FÖR SVERIGE (AFS) har bland annat hållit föreläsningar och utbildningar i följande ämnen: historia med fokus på Sveriges historia, IT- och informationssäkerhet, foto- och filmredigering, vårt politiska klimat och maktstrukturer, råd om träning och livsstil, kost och hälsa.

 

AFS distribuerar i organisationen även utbildningsmaterial och dokumentation av lite tyngre slag för att kontinuerligt höja bildningsnivån och medvetenheten om vår tillvaro.

 

Nyligen hölls en kurs i IT- och informationssäkerhet. Inledningsvis förklarades det varför det är så viktigt med informationssäkerhet och att man i synnerhet i dagens IT-samhälle är varsam med hur man hanterar information. De organisationer som arbetar för att bl.a. upplysa människor om samhället och hur det styrs blir per automatik obekväma för dem som vill tysta denna upplysning. Bl.a. därför är det viktigt att tänka hur information hanteras och utbyts.

 

Vidare gicks olika IT-tekniker och system igenom. En teoretisk förklaring gavs av olika system och tekniker varefter deltagarna skulle kunna förklara grunderna i systemen och därefter klara av olika praktiska prov.

 

AFS har som mål att höja säkerhetsmedvetandet i största allmänhet, men för de med ansvarsuppgifter är det ett krav att man i hög grad skall behärska IT- och informationssäkerhet.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

4 × 4 =