Om AKTION FÖR SVERIGE

 

AKTION FÖR SVERIGE (AFS) är en bred partipolitiskt obunden intresseorganisation med en folkbildande och folkrörelsebyggande grund. Vår verksamhet leds och drivs av aktiva medlemmar på ideell basis och organiseras över hela landet.

Vårt mål är att vända den negativa samhällsutvecklingen på flera plan genom bl.a. upplysning, utbildning, informationsspridning och folkrörelsebyggande. Vi tror att många människor ser oss som en frisk kraft man vill tillhöra i samhället. Andra finner oss därför att samhällsutvecklingen på ett eller flera plan har tagit en mycket negativ vändning och därför vill göra något åt detta.

En kan inte göra allt, men alla kan göra något. Det finns många sätt att påverka samhällsutvecklingen. Många skriver bloggar, insändare eller kanske bara pratar med vänner och bekanta. Alla initiativ i rätt riktning är av godo. För att åstadkomma en beständig samhällsförändring måste vi dock organisera oss. Alla större beständiga samhällsförändringar avgörs slutligen av människors förmåga att organisera sig. Kan vi inte samarbeta kan vi inte heller bygga verkliga civilisationer.

Vårt verksamhetsområde är Sverige och vår målgrupp är det svenska folket, samtidigt som vi har en omfattande omvärldsbevakning och knyter internationella kontakter för den gemensamma kunskaps- och medvetandeutvecklingen.

Som verksam i AFS är vårt mål att du skall utveckla dig själv maximalt genom att bidra till det gemensamma arbetet och i gengäld få utbildning, personlig utveckling, gemenskap och känna att du gör vad du kan.

Vi söker alla typer av medarbetare, såväl bilmekaniker, skribenter, snickare, lärare och hälsomedvetna som duktiga säljare, IT-kunniga osv. Vi försöker ta vara på all kompetens och alla kan göra nytta och bidra med något.

AKTION FÖR SVERIGE har sedan lanseringen anordnat allt ifrån matlagningskurser, IT- och säkerhetsutbildningar, sport- och friluftsdagar, studiebesök på museer, ekologiska och biodynamiska odlare till temadagar om privat och global ekonomi, dolda maktstrukturer, personlig utveckling mm. Vi har betydligt fler aktiviteter än vi rapporterar om på hemsidan.

Vi ser vår rörelse som ett verktyg för samhällsförändring och kollektiv utveckling. Vi avser att bli en bred folkrörelse med flera olika grenar. Människors respons på vårt arbete och samhällsutvecklingen talar sitt tydliga språk: AKTION FÖR SVERIGE:s arbete behövs mer än någonsin och framtiden ligger i vårt sikte!

Välkommen som aktiv eller passiv medlem!