Allvarliga skador av antidepressiva läkemedel

Publicerad 2010-08-20 - Inga kommentarer

Över hela världen har det nu kommit forskningsrapporter om att antidepressiva medel starkt ökar risk för missfall och även en rapport som har visat att det också orsakar att barn föds för tidigt. Redan för fem år sedan varnade det amerikanska läkemedelsverket FDA, för att antidepressiva medel kan förhöja risken för missbildningar och då i synnerhet hjärtfel. Under samma år… Läs mer

Ryssland kastar ut Windows och Google

Publicerad 2010-08-17 - Inga kommentarer

RYSSLAND  I Ryssland investeras nu 2,4 miljarder kronor på ett projekt att få bort bl.a. dataoperativsystemet Windows. Även sökmotorn Google finns med på listan.    Satsningen är inriktad på att lansera ett öppet nationellt operativsystem i landet nästa år.    Operativsystemet kommer till 90 procent vara baserat på Linux och ingår i ett projekt där Ryssland håller på att bli… Läs mer

Finsk integritet krockar med FRA-lagen

Publicerad 2010-08-11 - Inga kommentarer

FINLAND  En stor del av telefontrafiken från vårt grannland i öst ut i övriga världen går genom Sverige. Nu oroas man i Finland över att FRA:s avlyssning ska drabba deras medborgare.    I Finland är det lag på att teleoperatörerna ska tillgodose att deras kunders telefonsamtal inte avlyssnas. Det kan ställa till problem vid utlandssamtal eftersom dessa ofta går genom… Läs mer

Kan vindkraften vara skadlig för hälsan?

Publicerad 2010-08-10 - Inga kommentarer

Infraljud hörs inte och har en frekvens under 20 hertz och kan uppfattas som vibrationer. De alstras av strömmande luftmassor och maskiner. Vindkraftverk alstrar infraljud.   I Sverige gäller gränsvärden för hörbart ljud 40 dBA. För infraljud finns inga gränsvärden. De lågfrekventa infraljuden som stör kroppen, dBC, finns inte med i kommunernas miljökonsekvensbeskrivningar och oftast sker inga mätningar då mätutrustningen… Läs mer

Oroväckande huddiagnos hos barn med laptop

Publicerad 2010-08-05 - Inga kommentarer

SVERIGE  En nästan bortglömd och oroväckande huddiagnos har snabbt börjat framträda mer frekvent hos barn och ungdomar.    Huddiagnosen heter Erythema ab igne och var förr vanlig i samband med användande av elektriska värmefiltar och sätesvärmare.    Under den senaste tiden har allt fler fall av Erythema ab igne rapporterats, främst hos pojkar i 9-15 årsåldern. Orsaken är att man… Läs mer

Den svenska värnplikten avskaffad i strid med folkviljan

Publicerad 2010-08-01 - Inga kommentarer

Den mer än sekellånga allmänna värnplikten som har haft ett stort stöd i djupa folklager har nu avskaffats av alliansregeringen och det blir frivilligt att tjänstgöra inom Försvarsmakten. Istället för värnplikt ska Sverige införa ett så kallat insatsförsvar som kommer att bestå av endast ca 50.000 man, varav ca 28.000 i stående kontrakterande förband, samt de tre manöverbataljonerna utökade till… Läs mer

15 miljoner euro i bistånd till Zimbabwe

Publicerad 2010-07-24 - Inga kommentarer

ZIMBABWE  Europeiska Unionen beslutade på fredagen att avsätta 15 miljoner Euro i humanitärt bistånd till Zimbabwe.    Detta beslut har ifrågasatts med hänvisning till Zimbabwes och president Robert Mugabes ständiga överträdelser av internationell lag och folkrättsvidriga övergrepp på delar av den egna befolkningen. EU:s biståndsminister Kristalina Georgieva har kommenterat beslutet med att den senaste utvecklingen i landet har inneburit ”förbättringar”… Läs mer

Facebook och Twitter säkerhetshot för Kina

Publicerad 2010-07-18 - Inga kommentarer

KINA  Både Facebook och Twitter är blockerade i Kina då de sociala tjänsterna tros användas av utländska underrättelsetjänster.    De två sajterna har varit blockerade i Kina en längre tid. I veckan gick dock kinesiska myndigheter ut och förklarade varför landet har valt att begränsa tillgången till vissa sociala nätverk.    Vissa sociala nätverk som exempelvis Facebook används av vissa… Läs mer

Aborterat barn självdog

Publicerad 2010-07-16 - Inga kommentarer

ITALIEN  En moder i Italien begärde abort efter att fosterdiagnostiken hade visat att barnet hade läpp- och gomspalt. Denna missbildning kan idag enkelt opereras bort med hjälp av plastikkirurgi med mycket gott resultat.    Barnet aborterades så sent som in i 22:a veckan, men överlevde aborten utanför mammans kropp och därefter lämnades av läkarna för att självdö. Det var en… Läs mer

Italienska medier strejkar

Publicerad 2010-07-12 - Inga kommentarer

ITALIEN  Under fredagen strejkade de flesta stora tidningar och nyhetsprogram i radio och tv mot ett lagförslag som de anser begränsar yttrandefriheten. Mottot under den 24 timmar långa strejken löd ”En dags tystnad för rätten att tala”.    Journalisterna protesterar mot ett lagförslag från Silvio Berlusconis regering som går ut på att begränsa polis och åklagares möjligheter att använda sig… Läs mer

Queerförlag lägger ner

Publicerad 2010-07-01 - Inga kommentarer

SVERIGE  Normal förlag, Sveriges första förlag för queerlitteratur lägger ner sin verksamhet. I ett pressmeddelande anger de lågkonjunkturen som drabbat bokbranschen som orsak. – Det är omöjligt för oss att driva verksamheten vidare i det läge branschen befinner sig i, säger förlags-vd:n Erika Larsson i ett uttalande. Planerade utgivningar som ännu inte hunnit komma ut ska ges ut av andra… Läs mer

Skattebetalarnas telenät rivs och ersätts med mobil teknik som ger ifrån sig kraftig strålning

Publicerad 2010-06-06 - Inga kommentarer

Se AFS egna produktion om nedläggning av det fasta telenätet och den ökade strålningen i samhället.

Kampanjmaterial finns nu att beställa

Publicerad 2010-06-03 - Inga kommentarer

Nytt i AFS  Det tryckta materialet till strålningskampanjen finns nu att beställa. Kampanjen har redan spridit sig bra över landet och fått god respons!    Vi har tryckt ’strålningskampanjbladet’ som finns upplagt som PDF på hemsidan (se här) i A4 flygblad och A3 affisch. Trycket är högkvalitativt och i fullfärg på lite kraftigare papper.    Flygbladen passar bra att dela… Läs mer

Rösaring – ett unikt minne av våra anfäder

Publicerad 2010-05-30 - Inga kommentarer

En strålande vacker dag i maj månad gjorde AKTION FÖR SVERIGE en exkursion till ett unikt fornminnesområde i Uppland, där närheten till våra anfäder känns mer påtaglig än på många andra ställen. Platsen är belägen på en åsrygg och omnämns som Rösaring, dels efter de gravrösen som finns där, dels efter ringen – den märkliga labyrinten invid rösena. Vad som… Läs mer

Grundlagsbrott inom Säpo – chefer går fria pga kompetensbrist

Publicerad 2010-05-26 - Inga kommentarer

Efter en utredning inom riksenheten för polismål går tre chefer inom Säkerhetspolisen (Säpo) fria efter att systematiskt undvikit att förstöra telefoninspelningar, SMS-meddelanden och samtalsanteckningar sedan åklagare beslutat om förstörelse. Detta tros ha pågått i över tio års tid och trots att bevisningen är klar frias de tre cheferna pga att de ”anses sakna kompetens”. De tre cheferna har varit ansvariga… Läs mer