Stockholms gamla observatorium

Publiserad 2014-02-21 - Inga kommentarer

I mitten av december besökte Aktion För Sverige Stockholms gamla observatorium innan det med dess museum stängdes ner vid nyår. Det var många människor som hade tagit tillfället i akt att få se Observatoriet innan stängningen och det var knappt att man kunde få biljetter till de guidade visningarna. Byggnaden uppfördes på initiativ av Kungliga vetenskapsakademin på Brunkebergsåsen i Vasastan… Läs mer

Inventering av Ingvarsstenarna runt Mälaren

Publiserad 2013-10-12 - Inga kommentarer

I sena juli månad  företog Aktion för Sverige en historisk färd runt mälardalen för att inventera de så kallade Ingvarsstenarna. Ingvarsstenarna, som är ca 30 till antalet, representerar ett spektakulärt kapitel i svensk historia, också  återgiven i de isländska sagorna som ”Ingvar den vittfarnes saga”, också nämnd i georgiska krönikor. Sagan handlar om ett gigantiskt och katastrofalt vikingatåg under befäl… Läs mer

Besök vid de anrika faktorierna i Eskilstuna stad

Publiserad 2011-03-25 - Inga kommentarer

Sista söndagen i februari 2011 samlades en skara AFS-medlemmar i Eskilstuna för att under glada och otvungna former lära sig litet om hur dagens samhälle och relativa välstånd vuxit fram genom tidigare generationers flit och uppfinningsrikedom.

Historievandring i Runtuna socken

Publiserad 2010-08-22 - Inga kommentarer

Under en solig dag i mitten av augusti besökte AKTION FÖR SVERIGE Runtuna socken i Nyköpings kommun för att studera traktens rika historia med Södermanlands största kungshög Uppsa kulle som huvudattraktion. En fornsökning på området utvisar att man i stort sett överallt befinner sig på historisk mark, där våra förfäder under historiens lopp har lämnat många spår efter sig. Vi… Läs mer

Rösaring – ett unikt minne av våra anfäder

Publiserad 2010-05-30 - Inga kommentarer

En strålande vacker dag i maj månad gjorde AKTION FÖR SVERIGE en exkursion till ett unikt fornminnesområde i Uppland, där närheten till våra anfäder känns mer påtaglig än på många andra ställen. Platsen är belägen på en åsrygg och omnämns som Rösaring, dels efter de gravrösen som finns där, dels efter ringen – den märkliga labyrinten invid rösena. Vad som… Läs mer

Föreläsning om elektromagnetisk strålning och dess hälsorisker

Publiserad 2010-03-07 - Inga kommentarer

AKTION FÖR SVERIGE anordnade ett föredrag med Rosalie Wallin, friskvårdsföretagare, Q Friskvård och informatör om elektromagnetisk strålning. Hur påverkar det moderna levernet oss? Den trådlösa tekniken sprider idag snabbt ut sig i samhället. Företag och myndigheter skall ”modernisera” och marknaden vräker ut produkter och reklamen är utbredd. Men är tekniken ofarlig? Hur mycket utrymme får forskningen om dess hälsorisker i… Läs mer

Kampanjarbete runt om i landet

Publiserad 2009-11-17 - Inga kommentarer

AKTION FÖR SVERIGE har under hösten bedrivit ett omfattande kampanjarbete runt om i landet. Mediauppslag i radio och tidningar har varvats med informationsspridning, föreläsningar och aktiviteter. Största fokuset har legat på att upplysa om den akuta och viktiga vaccinfrågan. Kampanjen har dragit till sig nya medarbetare och fått stor uppmärksamhet. Västra GötalandSpridning av vaccinupplysningsmaterial har pågått i bland annat Härryda… Läs mer

Föreläsning inför massvaccinationen i Sundsvall

Publiserad 2009-09-27 - Inga kommentarer

Markus Andersson åker runt i landet på en föreläsningsturné inför den stundande massvaccinationen. ”Informationen måste fram i tid”. Senast hölls ett större föredrag i Sundsvall. Det är nedräkning inför de första leveranserna av det mycket kontroversiella vaccinet mot ”svininfluensan” ifrån GlaxoSmithKline. I början av nästa vecka beräknas de första leveranserna börja skickas ut till landstingen. ”Riskgrupperna” är de som kommer… Läs mer

AFS besöker Virsbo och bestiger Landsberget

Publiserad 2009-04-12 - Inga kommentarer

AKTION FÖR SVERIGE besökte under helgen det lilla västmanländska samhället Virsbo för informationsspridning för att sedan bestiga Landsberget som låg vid Yoldiahavets höga kustlinje med tydliga spår från istiden. Organisationen bedriver regelbundet informationsspridning direkt till hushåll för att informationen oförvanskad skall nå fram till befolkningen. Denna verksamhet är central och grundläggande. ”AFS avser verka över hela landet och försöker därför… Läs mer

AFS besöker Riksdagen och Rosenbad

Publiserad 2009-04-05 - Inga kommentarer

AKTION FÖR SVERIGE besökte Riksdagen och Rosenbad i syfte att få en bättre insyn i makthavarnas arbetsmiljöer. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Så lyder portalparagrafen i regeringsformens första kapitel i Sveriges grundlag. Detta är något som allvarligt har börjat ifrågasättas, i synnerhet sedan inträdet i EU och dess allt starkare inflytande över nationell lag och rätt. ”Plenisalen… Läs mer

Grundkurs i JAK – räntefri bank

Publiserad 2009-03-28 - Inga kommentarer

1965 startade Jord Arbete Kapital – riksförening för ekonomisk frigörelse i Sverige. Under helgen deltog AFS på en grundkurs i JAK:s ekonomiska modell. Ekonomi handlar i grunden om hur människor fördelar tillgångar mellan sig – hur man använder olika resurser, till vilka och till vad. Ekonomin kan vara ett medel för att sko sig på andras bekostnad, men kan också… Läs mer

Arbete och utbildning

Publiserad 2009-03-01 - Inga kommentarer

Under helgen höll AKTION FÖR SVERIGE en utbildnings- och arbetsdag. Alla fick delta i organisationens produktion. AKTION FÖR SVERIGE avsätter stora resurser för utbildning och utveckling av organisationens aktiva. En djup förståelse för den situation vi befinner oss i och om vår omvärld leder oftast till de djupare engagemangen och en bättre förståelse för att vi måste organisera oss för… Läs mer

Föreläsning om kost och hälsa

Publiserad 2009-02-01 - Inga kommentarer

Under helgen hölls en lång och omfattande föreläsning i ämnet kost och hälsa. Gifter i våra livsmedel och vår miljö och viktiga kosttillskott avhandlades också. Bl.a. fick ämnet fluor ett stort utrymme.     Föreläsningen omfattade flera områden: gifter i våra livsmedel, gifter i vår miljö, rensning av kroppen, brister i kroppen vi bör kompensera, tips på viktiga produkter mm…. Läs mer

"Du är vad du äter"

Publiserad 2009-01-25 - Inga kommentarer

Under helgen höll AKTION FÖR SVERIGE en matlagningskurs. Nyttigt, medvetet och praktiskt var nyckelorden. AFS vill bidra till att öka kunskaperna och medvetenheten om vad vi stoppar i oss och hur vi lagar ordentlig mat som är tillräckligt vital för vår kropp. Glöm allt vad snabbmat, halvfabrikat, vitt socker, vitt mjöl, E-medel och bekämpningsmedel heter. Det skall vara lokalproducerat och… Läs mer

”Då ärat ditt namn flög över jorden”

Publiserad 2008-11-30 - Inga kommentarer

Sveriges framtid har sett ljusare ut än den gör idag. Den 30 november 1718 slocknade dock hoppet bland många svenskar. AKTION FÖR SVERIGE minns konungen Karl XII.’Kung Carl den unge hjelte,han stod i rök och damm.Han drog sitt svärd från bälteoch bröt i striden fram.’Så inleds ’Karl XII’ av Esias Tegnér. Idag råder det en stor brist på driftiga och… Läs mer

Anundshög, ett tusenårigt maktcentrum

Publiserad 2008-11-15 - Inga kommentarer

AFS besökte Anundshög, Sveriges största fornminneskomplex. Ett nordiskt kultur, handels- och maktcentrum från järnåldern. Det är med vördnad man närmar sig Anundshög, Sveriges största gravhög som är ca 65 meter i diameter och nio meter hög utan att vara byggd på en ås eller annan förhöjning. Grannhögen i norr mäter 30 m i diameter och är fyra meter hög, sedan… Läs mer

AFS besöker Armémuseum

Publiserad 2008-10-14 - Inga kommentarer

I helgen besökte kulturintresserade medlemmar i AFS Stockholm Armémuseum, som skildrar den svenska historien mot bakgrund av krig och krigsmakt, samt sätter krigsmaktens betydelse i ett vidare perspektiv som en del i samhällets utveckling. Armémuseum nominerades år 2002 till ”European museum of the year” och vi såg fram  emot att besöka dess utställningar som skildrar vår militärhistoria från sen vikingatid… Läs mer

Sprid information!

Publiserad 2008-09-28 - Inga kommentarer

En av AKTION FÖR SVERIGES:s huvuduppgifter är upplysning av allmänheten och att höja bildningsnivån hos denna. Detta görs genom en rad insatser. Idag är det ofta så att den värdefullaste och mest grundläggande informationen om vårt samhälle, människors liv och dess högre mening inte kommer fram genom de största kommunikationskanalerna såsom TV och radio, dags- och kvällstidningar och numera inte… Läs mer

AFS besöker Historiska museet

Publiserad 2008-09-10 - Inga kommentarer

Historiska museet i Stockholm visar vårt lands historia under tusentals år. Insprängda inslag av dagens politiskt korrekta propaganda påverkar dock intrycket man får när man vandrar genom de annars mycket fina utställningarna som rymmer många kulturhistoriska skatter. Historiska museet visar vårt lands historia under tusentals år – från forntid till vikingatid och medeltid. Historiska museets samlingar tillhör de största kulturhistoriska skatterna i… Läs mer

Föredrag och utbildningar

Publiserad 2008-09-07 - Inga kommentarer

AKTION FÖR SVERIGE har under sommaren hållit ett flertal föredrag och utbildningar. En stor del av organisationens verksamhet är inriktad på att höja utbildningsnivån och medvetandet hos folk i allmänhet och medlemmar i synnerhet. Förutom de yttre omständigheter som påverkar vår samhällsutveckling är det ytterst medvetenheten och kunskapsnivån bland människor själva som avgör i vilken mån vi förmår styra vår… Läs mer