Archive for november, 2013

Kärleken till och värnandet av Sverige

Posted on: november 10th, 2013 by pj 2 Comments

flagga 2

 

Sverige, vår nation, är det (etniskt) svenska folkets gemenskap. Det svenska folket är vi som är ättlingar till de germaner som i tusentals år har befolkat det nuvarande geografiska område som vi idag också kallar Sverige.

Det svenska folkets gemenskap är det gemensamma unika vi svenskar och våra förfäder har och har haft; vår särart, vår genuppsättning, vårt kynne, vårt utseende och övriga egenskaper, vår historia, vår erfarenhet, vårt språk, våra opåverkade och naturliga gemensamma normer och värderingar om rätt och fel, vårt umgängessätt, vår kultur, vår andlighet och vårt land.

Folkets gemenskap i nationen är för individen helt nödvändig, liksom mindre gemenskaper som familjen, släkten, byn eller hembygden.

Nationalism är kärleken till och värnandet av det egna folket och dess gemenskap.

Utan nationalism – ingen nation eller nationalstat.

Nationalism är helt naturlig och medfödd.

Nationalism kan dock ha negativa inslag då de som inte tillhör det egna folket behandlas illa eller utan respekt endast med hänvisning till att de just inte tillhör det egna folket eller nationen.

Den positiva nationalismen är däremot byggd på kärlek till det egna, det egna folket, nationen och dessas långsiktigas väl och ve.

Varje individ, familj, folk och nation har en moralisk och juridisk rätt och t.o.m. plikt att sätta gränser och försvara sig emot allt som hotar dess frihet, egenart, liv och fortbestånd.

Det talas ibland om att man inte ska vara emot (negativ), utan endast för (positiv). Det ligger något i att det finns en risk att man kan fastna i negativitet vid bekämpandet av det onda eller det som uppfattas som det onda eller fienden.

Allt som är direkt negativt eller aktivt verkar mot folket, dess gemenskap eller delar av dess uttryck är hot mot desamma och måste dock tas på allvar och bekämpas, men på ett klokt sätt.

Det finns verkligen individer, organisationer och ideologier inom eller utom folkets eller landets gränser som aktivt medvetet/avsiktligt eller omedvetet (p.g.a. okunskap eller brist på mognad) agerar mot folkets och nationens intressen. Detta måste vi inse som ett verkligt, viktigt och allvarligt faktum.

En fredlig nation har som sagt all rätt att freda sig mot alla angrepp, inre eller yttre.

Angreppen kan vara av många slag:

Militärt, våldsmässigt, ideologiskt, politiskt, kulturellt, spionage, splittring, desinformation, åsiktscensur, informationscensur, negativ propaganda mot familjen, folket, nationen, nationalismen, nationalistiska individer eller organisationer.
Underminering av svenskars hälsa, miljön, den svenska nationens självförsörjning, ekonomi och försvar, kunskap om historia, kultur, religion och speciellt det egna folkets särart, egenskaper och kynne.

Allt som helt eller delvis förändrar eller hotar folkets och nationens särart, frihet och  självbestämmande är hot som måste tas på allvar och bekämpas. Detta inkluderar  stor invandring av människor från främmande folkgrupper till nationen eller nationalstaten, mångkultur inom nationen eller nationalstaten samt överföring av makt från nationella beslutande organ till internationella organisationer såsom Europeiska Unionen.

Det svenska folkets i internationell jämförelse mycket stora godhet, mildhet, tolerans och solidaritet med utsatta eller fattiga människor från andra länder får inte leda till dess undergång, vilket nu håller på att ske.

Det behövs både tanke och känsla.

En god och moralisk nationalist och en god och moralisk nation kan både värna sitt eget folk och sin egen nation och samtidigt samarbeta väl med välsinnade främmande individer och nationer samt hjälpa fattiga och utsatta från andra länder.

Den svenska kulturens nuvarande långtgående individualism är också ett hot då det krävs en viss grad av kollektivism och personlig individuell uppoffring för folket och nationen för att kunna försvara sig mot inre och yttre fiender som ofta är mer kollektivistiska. Att organisera sig är därmed helt nödvändigt.

Den som vill ha och behålla frihet måste också vara beredd att kämpa för den, annars försvinner den.

Alla svenska nationalister behöver i synnerhet nu värna vår nation med all kraft, beslutsamhet, uppoffring, kunskap, skicklighet, erfarenhet, mogenhet, objektivitet, idealism, långsiktighet, samarbets- och organisationsförmåga.

Ingen annan kommer att göra det åt oss.

 

Aktion för Sverige