Archive for oktober, 2012

Skriv på uppropet ”Till kontanternas försvar”

Posted on: oktober 23rd, 2012 by pj 3 Comments

Foto: Henrik Ismarker/Wikimedia Commons/CC BY-NC-ND 2.0

En kampanj och process pågår för att avskaffa kontanterna som betalningsmedel i vårt land.

Bl.a. har flera storbanker en pågående utfasning av kontanterna, företagarföreningen Svensk Handel och kortföretag propagerar för att minska eller sluta handla med kontanter och övergång till i första hand korthandel. Möjligheten att tanka via sedelautomat har tagits bort från nästan alla bensinstationskedjor och vissa detaljhandelskedjor har helt avskaffat kontanthanteringen!

Det finns flera skäl att värna om kontanterna, varav ett av de främsta är integritet och övervakningsskäl.

AKTION FÖR SVERIGE uppmanar alla som värnar kontanterna att skriva på nedanstående upprop (länk till extern webbplats).

 

Till kontanternas försvar!

Någon håller på att ta bort kontanterna i Sverige.

De gör det utan att ha frågat dig eller någon folkvald om det.

Den här petitionen går till några folkvalda i riksdagens finansutskott, samt piratpartiets ledning, är en begäran att de nu tar den här pågående processen på allvar och ser till att kontantväsendet skyddas i grundlagen.

DET MÅSTE BLI STRAFFBART FÖR BANKER, FÖRETAGARE, MYNDIGHETER OCH ANDRA ATT VÄGRA HANTERA KONTANTER VID BETALNING OCH KREDITERING AV VAROR OCH TJÄNSTER.

http://kristofferhell.net/till-kontanternas-forsvar

Destabiliseringstekniker som krigsmetod

Posted on: oktober 22nd, 2012 by pj 1 Comment

Central Intelligence Agency – USA:s underrättelsetjänst

Den arabiska våren har utmålats som ett spontant folkligt uppror mot förtryckarregeringar men har i själva verket iscensatts genom att använda destabiliseringstekniker.

Globalistiska makter med USA i spetsen har en lång historia av att använda destabiliseringstekniker för att sabotera och skapa oreda i länder som av någon anledning uppfattas som obekväma.
Iran har i flera omgångar varit mål för dessa tekniker och som klippet visar har den senaste destabiliseringsaktionen mot landet varit aktiv sedan 2007.

Tekniker som används är bland annat att köpa media och genom propaganda destabilisera befolkningen på en intellektuell nivå. Vidare vidtar man diverse ekonomiska åtgärder för att devalvera valutan och skapa inflation och fattigdom för att skapa en desperat situation för befolkningen vilket leder till missnöje med tillvaron och lägger grunden för en explosiv situation.

Att finansiera och beväpna militanta grupper både inom och utanför landet, vilka är fientligt inställda till de styrande i landet för att dessa skall begå våldsaktioner och skapa terror och rädsla bland befolkningen, är även det en metod vilket nyhetsinslagen visar används av den amerikanska underrättelsetjänsten CIA i Iran.