Archive for december, 2011

Namninsamling: Utan trådlöst för barnens skull!

Posted on: december 21st, 2011 by No Comments
wifi
Nordiska ministerrådet klassade år 2000 elöverkänslighet som en av de vanligaste symptombaserade arbetsmiljöskadorna i Norden. 
På skolor runt om i hela landet anskaffas nu bärbara datorer till elever långt ned i åldrarna. Till dessa bygger man kraftig strålande utrustning så att alla samtidigt skall kunna vara uppkopplade trådlöst. Den totala mängden strålning barnen utsätts i skolorna blir skyhög. En namninsamling för att uppmärksamma detta har nu inletts. 
Skriv under här.
Utan trådlöst för barnens skull!
På många skolor idag gör man nu försök med att eleverna får varsin bärbar dator. 
Man använder dem i undervisningen och även hemma till att göra läxor på. Dels sitter barnen och jobbar med datorerna i arbetsställningar som troligtvis inte skulle tillåtas på arbetsplatser för vuxna, vilket skapar felbelastningar på kropparna. Till det, strålningen som barnen och lärarna utsätts för. Det finns idag tusentals forskningsrapporter som visar på faran med detta. 
Runt om i världen, bl a i EU, pågår just nu debatter om åtgärder. 
Nordiska ministerrådet klassade år 2000 elöverkänslighet som en av de vanligaste symptombaserade arbetsmiljöskadorna i Norden. 
Europaparlamentet gjorde en resolution år 2009 om hälsoproblemen i samband med elektromagnetiska fält och anger att trådlösa nätverk och mobiltelefoner ger skadliga effekter.
Skolor och allmänna instanser stänger ner sina trådlösa nätverk, folk stämmer mobiloperatörer. 
Läkare och oberoende forskare går ut med varningar om strålningens faror. 
Men i Sverige är det tyst om farorna med trådlös kommunikation. Gynnar man hellre miljardindustrin än barnens hälsa?
Detta är alltså en verklighet för våra barn idag. 
Vi har full förståelse för att detta är ett bekvämt sätt att lära ut på. Men barnen då? Barnens hälsa och framtid. 
Vi vill att alla barn försäkras rätt att få en human begränsade dataundervisning i skolan utan risk för strålningen av trådlösa nätverk. Vi vill att barnen har tillgång till datorer med kontakten i.
Undertecknat
Oroliga föräldrar och lärare i Sverige

Ordförande tackar för sig

Posted on: december 17th, 2011 by No Comments
Under helgens traditionsenliga julbord valde sittande ordförande Markus Andersson att stiga ned ifrån ordförandeposten. Andersson som varit ordförande för organisationen i ca tre år tackade för förtroendet som han haft och lämnar posten pga tidsbrist för arbetet med att leda organisationen. Någon efterträdare finns tyvärr inte i dagsläget.
– Jag vill tacka medarbetarna och medlemmarna för det fina stödet och det arbete som organisationen genomfört tillsammans. Till de större framgångarna under mitt ordförandeskap hör vår upplysningskampanj för att stoppa den omfattande massvaccinationen av hela den svenska befolkningen under hösten 2009 som redan fått fruktansvärda följder med bl.a. obotliga sjukdomar hos ett stigande antal barn som följd. Mitt engagemang kommer att fortsätta på andra sätt.