Archive for september, 2011

11:e september-byggnaderna sprängdes

Posted on: september 11th, 2011 by pj No Comments

explosion-miniDe amerikanska myndigheterna mörklade sprängningarna och undanröjde bevis. Arkitekter och ingenjörer begär en ny utredning om händelserna den 11:e september 2001.

Den nya dokumentärfilmen “9/11 Explosive Evidence, Experts Speak Out” från Architects & Engineers for 9/11 Truth visar att de byggnader i World Trade Center, New York, USA som rasade den 11:e september 2001 inte kunde ha rasat på det sätt som skedde utan sprängmedel. De tre byggnaderna är de två tvillingtornen och byggnad nr 7, WTC7.

explosion-full
Vittnesmål och bilder talar tillsammans med en rad andra bevis för att byggnaderna sprängdes vilket blir mest tydligt när skyskraporna kollapsar i ”fritt fall” vilket endast sker vid kontrollerade sprängningar då alla bärande delar ger vika samtidigt

Terrordåden den 11:e september har uppgivits ha tagit sammanlagt ca. 3000 människoliv och blev startskottet till USA:s ”krig mot terrorismen” inkluderande invasionerna i Afghanistan och Irak. Redan samma dag (!) anklagade USA-ledningen muslimska extremister för dådet.

Vi vet nu också att den amerikanska statsledningen åtminstone redan några veckor efter den 11:e september 2001 hade beslutat att ta över 7 länder på 5 år inledande med Irak, och sedan Syrien, Libanon, Libyen, Somalia, Sudan och avsluta med Iran. Vi har nu år 2011 bl.a. sett USA vara inblandat i störtandet av Libyens Gaddafi-regim och upproren i ”den arabiska våren” inkluderande Syrien.

Det tydligaste exemplet på onaturlig byggnadskollaps i World Trade Center var den 47 våningar höga Byggnad 7 som föll ihop i symmetriskt fritt fall utan motstånd på bara 12 sekunder. Aldrig i historien har en byggnad kollapsat så tidigare, utan att ha sprängts med sprängmedel.

wtc2
I rasmassorna har experter hittat stora mängder spår av sprängämnet nanotermit

Den officiella förklaringen till kollapsen av WTC7 var att rasmassor från World Trade Centers Norra tornet, slog upp ett stort hål i fasaden till WTC7 och orsakade omfattande bränder på flera våningar av huset. Sprinklersystemet fungerade inte och byggnaden var inte prioriterad under räddningsarbetet då den redan var evakuerad när den träffades. Branden härjade närmast obehindrat i nästan sju timmar innan den var så pass skadad att det kollapsade under sin egen tyngd.

wtc3
Utöver tvillingtornen kollapsade en annan skyskrapa som betecknas som byggnad 7 vars utredning helt har utelämnats i den officiella rapporten om händelserna den 11 september

Det finns ingen tvekan för en logiskt tänkande människa med sunt förnuft och utan förutfattade meningar att en byggnad med stålkonstruktion inte rasar så perfekt och så snabbt ner och att rasmassorna var så pulveriserade utav endast hetta från brand. Detta motbevisas också av grundläggande fysik man lär sig i grundskola och gymnasium.

Det finns också många vittnesmål om explosioner.

Myndigheterna var också snabba med att börja frakta bort bevis från brottsplatsen.

Filmen med de många tekniska experterna och deras bedömningar överbevisar myndigheternas och den officiella utredningskommissionens slutsatser om byggnadskollapserna flera gånger om.