Archive for februari, 2011

Sambandet vaccin-narkolepsi stärkt

Posted on: februari 19th, 2011 by No Comments

 SVERIGE/EUROPA  Misstankarna för att det finns ett samband mellan Pandemrix-vaccinet och den obotliga sömnsjukan narkolepsi har nu stärkts.                               
                                       
   Europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har granskat den uppmärksammade
finska studie som visar att barn som vaccinerades mot svininfluensan löper nio gånger högre risk att få narkolepsi än andra barn.            
                                       
   EMA anser att misstanken om sambandet har stärkts men att fler analyser behövs och EMA har inte dragit in vaccinet ännu. I Sverige rör 53 av 60 rapporterade narkolepsifall unga och barn.
 

D-vitaminet och dess betydelse för hälsan

Posted on: februari 15th, 2011 by No Comments

solVi uppmanas från barnsben att undvika mycket direkt solsken och har matats med farhågor om hudcancer. Faktum är dock att just bristen på sol och därigenom d-vitaminbrist är allvarligt och att d-vitamin nu visar sig kunna förebygga mängder med sjukdomar som bl.a. cancer.

Ny forskning har nu visat att D-vitaminet är viktigare för hälsan än vad man tidigare trott. Cancer, MS, diabetes, depression, schizofreni, infertilitet osv kan orsakas av D-vitaminbrist.

Forskare har kommit fram till att immunförsvaret inte kan aktiveras utan D-vitamin. Solen skapar D-vitamin men många folkgrupper, särskilt på norra halvklotet, lider av uttalad D-vitaminbrist, speciellt under vinterhalvåret, då solen inte lyser som den gör året om i andra världsdelar.

barn-d-vitamin
Barn behöver mycket solsken för att stärka sitt immunförsvar för att vara pigga och undvika bristsjukdomar.

I USA och Storbritannien har mer än hälften av befolkningarna för låga nivåer av D-vitamin, samt över tio procent har uttalad D-vitaminbrist. I Sverige har majoriteten av svenskarna för låga nivåer av D-vitaminet.

Forskarna tror att den ökade D-vitaminbristen, kan ha att göra med varningarna för solstrålningen, eftersom för mycket sol kan resultera i hudcancer. Men på samma gång får vi för lite sol, och solen är den bästa källan till D-vitamin.

Under sommaren räcker det att vara ute 20 minuter i solvädret för att få den mängd D-vitamin som man behöver, vilket motsvarar en dos på 250 mikrogram. Om man vill uppnå samma resultat från andra källor än solen skulle man varje dag behöva äta t.ex. ett kilo lax, dricka 50 glas mjölk, eller ta 50 multivitamintabletter, vilket är 50 gånger mer än den dos på fem mikrogram som av myndigheterna rekommenderas att man äter dagligen.

Professor Carsten Geisler och andra forskare vid Köpenhamns universitet har kommit fram till att immunförsvaret måste ha D-vitamin för att överhuvudtaget kunna aktiveras.

D-vitaminet är ett slags batteri för kroppen, som aktiverar T-cellen som är den cell som mobiliserar angrepp för att försvara kroppen. Finns inte D-vitamin i kroppens blod, kommer T-cellen aldrig att aktiveras och immunförsvaret skadas, vilket i sin tur kan leda till sjukdomar.

– Det var en nyhet för oss att den gen som väcker T-cellerna ur deras dvala slås på, enbart när D-vitaminet är närvarande i vissa mängder, sade Geisler.

D-vitaminet sätter inte bara igång kroppens immunförsvar, utan dämpar också så att det inte spårar ur, vilket kan leda till autoimmuna sjukdomar.

Immunförsvaret är både bra och dåligt för kroppen. Om immunförsvaret arbetar för långsamt eller svagt, kan vi bli sjuka av infektioner, men om det tvärtom verkar för kraftigt kan det skada oss och vi kan få allergier och olika sjukdomar.

D-vitaminet ser alltså till att på ett effektivt sätt få igång immunförsvaret, så att främmande och skadliga kroppar kan förgöras, men förhindrar på samma gång att immunförsvaret blint attackerar kroppen.

Forskarna har kommit fram till att D-vitaminbrist ökar risken för sjukdomar där immunförsvaret kan angripa nervceller vilket kan leda till MS, insulinproducerande celler som kan leda till Typ 1-diabetes, led- och broskceller som kan leda till Reumatoid artrit hudceller, som kan leda till barneksem och Psoriasis eller tarmceller som kan leda till tarminflammationer.

Personer med för låga nivåer av D-vitamin har även lättare att få både autoimmuna sjukdomar och virusinfektioner, som tex influensa och förkylningar som immunförsvaret i vanliga fall skall förhindra.

D-vitaminet har alltså många viktiga uppgifter som balanserar immunförsvaret åt oss.

Forskarna tror även att de 17 främsta cancersjukdomarna kan ha att göra med D-vitaminbrist, tex bröst-, prostata, njur- och lungcancer. D-vitaminet stimulerar gener som i sin tur kan stoppa skadliga celler att utvecklas, så att de begår självmord. Undersökningar har visat att ett dagligt intag på 25 mikrogram av D-vitamin kan kraftigt minska bröst-, lung-, tjocktarms- och bukspottkörtelcancer med 40–75 procent.

D-vitaminbrist kan även hämma cellväxten överallt i kroppen, vilket kan skada ett fosters utveckling, störa utvecklingen av ben, musklers strukturer och skada matsmältningen och ämnesomsättningen.

Vid kroniska sjukdomar som Psoriasis och barneksem, som uppstår om hudceller har utvecklats felaktigt, vilket kan resultera i inflammation, kan vitaminet dämpa detta och återskapa cellstrukturen.

Hormonbalansen är även den beroende av D-vitaminet. För lite D-vitamin ökar nivån av vissa hormoner och minskar nivån av andra, vilket kan leda till sjukdom.

Man tror även att vitaminet kan vara avgörande för om vi kan få barn. Detta visade två oberoende forskningar från 2008, där kvinnor som hade ägglossningsproblem till över 90 procent hade för låga nivåer av D-vitaminet, och 33 procent av männen som hade fertilitetsproblem hade uttalad D-vitaminbrist. Forskare uppmuntrar därför människor som vill förebygga fertilitet att använda D-vitamintillskott som en mindre riskfyllt valmöjlighet till olika fertilitetsstimulerande metoder.

faar
Ur fårull extraheras naturligt D-vitamin.

D-vitaminet är även viktig för upptaget av kalcium för att hindra drabbning av benskörhet, vilket leder till att benen utvecklas felaktigt.

D-vitaminet inverkar också på funktionerna i hjärnan, bl.a. genom att stimulera växten av nervceller och bildningen av neurotransmittorer, vilket man tror är förklaringen till sambandet mellan D-vitaminbrist och risken för schizofreni. 

Dessutom tror man att D-vitaminet har en antidepressiv inverkan, att det hämmar inflammatoriska reaktioner och justerar kalciumbalansen i nervsystemet.

Inte nog med det, enligt två europeiska studier har D-vitaminbrist en tydlig koppling till  försämrad inlärningsförmåga, kanske ett tecken på tidig demens, som tex Alzheimer. Ju lägre testpersonernas D-vitaminnivå var, desto sämre resultat fick de i ett mentalt test. De som hade den högsta D-vitaminnivån däremot fick dubbelt så bra resultat, jämfört med de med den lägsta.

Frågan man kan ställa sig är om man kan få för mycket D-vitamin? Enligt några undersökningar har man kommit fram till att det krävs intag på över 1000 mikrogram, för att man ska få kräkningar, huvudvärk eller hjärtproblem. Men myndigheterna är varsamma med sina råd, eftersom man anser att det behövs fler undersökningar.

De positiva effekterna av D-vitaminet har dock fått många forskare att kräva en rekommendation av ökad dos av D-vitaminet som ett naturligt kosttillskott.

– Vi vet ännu inte vad den optimala koncentrationen av D-vitamin i blodet är – alltså vilken mängd som behövs för att skydda oss maximalt mot infektioner och sjukdomar, men även friska per­soner kan ha nytta av ett förebyggande D-vitamintillskott, berättar Carsten Geisler.

Det finns alltså många skäl till att hålla en god nivå av D-vitamin i kroppen. 

AKTION FÖR SVERIGE vill passa på att rekommendera läsarna att köpa naturligt D-vitamintillskott, som t.ex. finns på den ekologiska butiken Vita Vera, läs mer här: http://www.vitavera.se/product.asp?product=704