Archive for januari, 2011

Varannan europé överviktig

Posted on: januari 2nd, 2011 by No Comments

EUROPA  Europas befolkning blir allt mer överviktig. Hela 15,5 procent av den vuxna befolkningen är sjukligt överviktiga.

Enligt statistik ifrån EU-kommissionen och OECD är övervikt ett kraftigt växande problem. Fetmaproblemen är störst i Storbritannien, på Irland och Malta, minst i Italien, Rumänien och Schweiz.

   I genomsnitt lider 15,5 procent av de vuxna européerna av sjuklig övervikt. Ihop med den grupp som ligger i riskzonen för att utveckla diabetes eller hjärtproblem på grund av vikten hamnar siffran på 50,1 procent.

Även barnen blir fetare
Andelen överviktiga bland unga stiger också. Vart sjunde barn klassas som för tung. Den stigande övervikten antas bero på ett allt mer stillasittande liv. Bara ett barn av fem idrottar regelbundet.

   Bland svenska barn är ett av tio överviktig. Bland den svenska befolkningen totalt lider 10,1 procent av sjuklig övervikt.

Statistiken bygger på en granskning av hälsotillståndet i 31 europeiska länder, förutom de 27 EU-länderna även Schweiz, Norge, Island och Turkiet.