Archive for december, 2010

AKTION FÖR SVERIGE önskar alla en god jul och ett gott nytt år!

Posted on: december 21st, 2010 by No Comments

fyrverkerierVi vill önska eder alla en riktigt god jul och ett gott nytt år i hoppets tecken! Vi kommer att fortsätta kämpa vidare för en friare och mer harmonisk tillvaro under 2011. Rosalie Wallin har också skrivit en liten dikt till det nya året.

AFS uppmanar alla i julvimmlet och stressen att minnas att tiden och kvaliteten är den värdefullaste varan under denna härliga högtid. Avkopplad, djup och meningsfull kvalitetstid med våra nära och kära, närvarande eller kanske i våra tankar. Minns dina förfäder, tänk på de kommande, planera för framtiden och sträva med kraft efter dina ideal!

halsning

Och så till sist en nyårsdikt ifrån Rosalie Wallin:

En liten dikt av mig Du får
inför Ditt nya år

Några enkla små ord
som färdas runt vår jord
 
Bara små ord att smaka
som av livets lilla kaka
 
Ord som flyter stilla och lugnt
utan nåt budskap före punkt

Ord lika lätta som en vals
eller bara … som ingenting alls

 Ord som är långa – ord som är korta
Men, som nästa stund är borta

Borta ur ditt vakna sinne
för att bli blott till ett minne

 Ord som alltid skänker frid
och en stilla önskan i vår tid

När nu 2010 sakta skälva
och fortsätter in i 2011

 Tacka för allt som varit
Välkomna allt som ska bli

Tacka för tiden som farit
Din framtid är nu underbart fri…

 
Rosalie Wallin, Q Friskvård

Andre Geim: Vi står inför ett inre hot

Posted on: december 17th, 2010 by pj No Comments

nobelNobelpristagaren i fysik 2010 påpekade i sitt tal i Blå hallen vikten av hänsyn till vetenskapliga grunder och fördömde alla former av politisk korrekthet och konsensustrans. Ögonblicklig information om allt och alla tillåter enskilda åsikter att jämställas med konsensus och paranoia med fakta”. ”Vi lever i en tid där ett okänsligt uttalande kan göra slut på en livslång karriär och en enda journalist kan trakassera en regering eller en kungafamilj”. Se hela talet här.

Andre Geim, rysk-nederländsk fysiker och materialvetare, tog i år emot Nobelpriset i fysik för banbrytande experiment rörande det tvådimensionella materialet grafen.

Under hans tal i Blå hallen under Nobelfesten pekade han på vikten av att hålla politiken borta ifrån vetenskapen och grunderna för vilka nobelpristagarna utses. Hur många Nobelprisbelönade experiment hade inte stoppats om etik- och säkerhetsregler hade varit lika rigida som de är idag? Mänskliga framsteg har alltid drivits på av äventyrslystnad och originella idéer. Men när ropen skalla efter ´bröd och skådespel’ glöms ofta dessa dygder till förmån för den ängslighet och politiska korrekthet som nu råder.”

andregeim
Andre Geim, Nobels fysikpristagare, fördömde i sitt tal i Blå hallen att politisk korrekthet och konsensustrans breder ut sig i samhället

Andre Geim har också genomfört experiment med magnetisk levitation som fick en groda att levitera. Detta experiment ledde till att han tilldelades 2000-års Ig Nobelpris tillsammans med Michael Berry.

Andre Geim tilldelades 2010 Nobelpriset i fysik tillsammans med Konstantin Novoselov för upptäckten av materialet grafen.

Geim avlade sin doktorsexamen vid institutet för fasta tillståndets fysik inom Ryska vetenskapsakademin. Han blev senare professor vid Radboud universitet i Nijmegen, Nederländerna och är sedan 2001 verksam som professor vid Manchesters universitet.

 

 

Obotliga sjukdomar i massvaccinationens spår

Posted on: december 15th, 2010 by No Comments

trottbarn-lopAKTION FÖR SVERIGE gick ut och varnade allmänheten för de överhängande riskerna med allvarliga skador från svininfluensavaccinet. Den mycket ovanliga och obotliga sömnsjukdomen narkolepsi har nu ökat med över 500 % ett år efter massvaccinationerna, mestadels bland barn som också blev väldigt dåliga i samband med vaccinationen. Detta avslöjar nu Kalla fakta.

Programmet Kalla fakta del 12 som sändes i söndags rapporterade om misstänkta biverkningar av influensavaccinet Pandemrix. I programmet gavs uppgift om att sex miljoner svenskar tog vaccinet och att ingen annanstans i världen vaccinerades så många barn som just i Sverige. Om detta var i relativa eller absoluta tal framgick ej men sannolikt är det det förstnämnda.

AKTION FÖR SVERIGE, AFS, var tidigt mycket kritisk till hur massvaccinationen av svenska folket gick till och den nonchalans myndigheter och media uppvisade till de hälsorisker som finns med de tillsatser som vaccinerna innehåller.

sovandebarn
Narkolepsi är en otäck obotlig sömnsjukdom som nu ökat markant sedan massvaccinationerna förra året

Det har skett en markant ökning av personer som insjuknat i narkolepsi i Sverige det senaste året. Många av dessa är barn. Narkolepsi är en kronisk autoimmun sjukdom som kännetecknas av extrem trötthet tillsammans med svimningsliknande episoder, sk kataplexi. Till detta kommer kraftiga sömnhallucinationer samt temporär förlamning i samband med uppvakning, även känt som sömnparalys. Det finns inget känt botemedel mot narkolepsi utan behandlingen inriktar sig på att lindra symptomen.

Vanligtvis insjuknar ca 7 barn per år i Sverige men hittills i år har 43 fall av narkolepsidrabbade barn rapporterats. I Finland är situationen likartad med 30 fall. Inga andra länder har uppvisat ett kraftigt ökat antal drabbade. En förklaring till detta kan vara att den mediala uppmärksamheten gjort att antalet simulanter ökat kraftigt av olika anledningar, vilket insinueras av Ingemar Persson, professor på Livsmedelsverket. Det kan även bero på att fler blivit uppmärksammade på att det finns ett möjligt samband mellan vaccinet och symptom på narkolepsi. En annan orsak kan vara att vissa andra länder var mer restriktiva med att vaccinera barn, som AFS tidigare uppmärksammat.

rontgen
Tillsatsämnen i vaccinen som skvalen, vars uppgift skall vara att trigga immunförsvaret för att öka vaccinets effekt, verkar istället ha gjort att immunförsvaret börjat angripa kroppens eget system. I fallet med narkolepsi verkar tillsatsen gjort att hypotalamus i hjärnan angripits och utvecklat autoimmuna sjukdomar.

Världshälsoorganisationen WHO deklarerade att svininfluensan eller H1N1 var en pandemi och svenska myndigheter agerade därefter. Vad som ej framgår i programmet är att WHO:s kriterier för hur en pandemi ska definieras ändrades i april 2009 vilket möjliggjorde denna massvaccination, något som AFS tidigare rapporterat om.

Vid en pandemi hade Sverige kontrakt med läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline att leverera vaccinet Pandemrix vilket endast är godkänt att användas som vaccin vid en officiellt deklarerad pandemi av antingen WHO eller EU. Ett vaccin innehåller en för kroppen hanterbar mängd virusceller eller icke aktiva virusceller som sägs ska aktivera immunförsvaret att börja producera antikroppar.

I vaccinet Pandemrix finns även en cocktail av vitamin E, polysorbat 80 och skvalen som är tänkt att fungera som en immunologisk accelerator det vill säga att öka effekten av vaccinet. Tillsatsen skvalen är speciellt ifrågasatt då man kunnat sammankoppla den med just autoimmuna sjukdomar.

spruta
Frälsare eller bedragare? Sprutan som Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, politiker och media skrämde upp befolkningen att ta börjar visa sig leda till alltfler misstänkta allvarliga sjukdomar.

Ett annat faktum som ej framgick i programmet är att ett vaccin är en färskvara som endast håller i 2-3 månader. Därför används konserveringsmedel i form av thimerosal/tiomersal för att förlänga livslängden på vaccinet Pandemrix med flera år. En av de aktiva ingredienserna i thimerosal är kvicksilver vilket är en giftig tungmetall som är mycket toxiskt för njurar, nervsystemet och hjärnan. AKTION FÖR SVERIGE uppmärksammade tidigt potentiella hälsorisker med kvicksilver i vaccin vilket man kan läsa mer om här

Det har även framkommit att de personer som ansetts extra viktiga i Sverige och andra länder har fått H1N1-vaccin utan konserveringsmedel. Dessa personer innefattar bla vissa utvalda politiker, journalister, företagsledare, militärer, läkare, statstjänstemän osv.

Se programmet i TV4:as Kalla fakta här:

AKTION FÖR SVERIGE vill understryka att något bevisat samband mellan Pandemrix och just narkolepsi inte kan fastställas i nuläget då inga undersökningar har gjorts på inverkan av skvalen, Polysorbat 80 eller thimerosal på just denna autoimmuna sjukdom. Flera av barnen som fått de autoimmuna sjukdomarna blev dock väldigt dåliga strax efter att de fick sprutan.

Nytt EU-direktiv hotar biologisk mångfald

Posted on: december 12th, 2010 by No Comments

plantaEtt nytt direktiv från EU kan komma att hota den biologiska mångfalden, då hundratals olika typer av grönsaksfrön kan riskeras att försvinna från marknaden.

De nya reglerna från EU om registrering av grönsaksfröer från november 2009, och som nu ska införas i den svenska lagen, sägs ha som mål att bevara mångfalden, och för att rädda olika europeiska köksväxter inför framtiden.

Tanken är att köksväxter ska kunna registreras på ett billigare och smidigare sätt, men direktivet anses inte vara anpassat efter de förhållanden som råder i Norden, utan är skrivet för de större länderna med annorlunda klimat, vilket kan komma att förstöra utbudet på frömarknaden i Sverige.

I Sverige föreslår jordbruksverket att kostnaden för registrering av udda fröer ska bestämmas i varje land, och man föreslår avgifter på 3000 kr i registreringsavgift och en årsavgift på 2000 kr, alltså sammanlagt 5000 kr per frösort. Alla frösorterna måste dessutom godkännas till årsskiftet, annars får de inte säljas under 2011.

fron
EU vill nu införa avgifter för registrering av ”udda fröer” vilka blir så höga att de överstiger den totala försäljningen under ett helt år för vissa sorter. Hur skall detta bevara biologisk mångfald är det många som frågar sig?

Men det nya direktivet får nu hård kritik.

– Jag har talat med flera fröfirmor som alla berättar att inte ens den totala försäljningen av vissa av dessa fröer uppgår till 5000 kronor per år. Bland annat handlar det om fröer som invandrade fritidsodlare vill kunna köpa för att odla grönsaker från sina hemländer. Det är också fröer som köps av odlare som bor i norra Sverige och därför har speciella krav för att hinna få skörd i den korta svenska sommaren. Små marginaliserade grupper, som helt saknar kommersiellt värde för andra än några få små svenska fröfirmor. Totalt handlar det om drygt 300 sorters grönsaker som hotas av utrotning. Man undrar ju stilla hur Jordbruksverket har tänkt försvara att detta är ett sätt att bevara biologisk mångfald, skriver Viveka Ljungberg chefredaktör på tidningen ’Allt om trädgård’ skriver i en insändare på SvD Opinion.

I vårt land finns det ca 100.000 fritidsodlare. Dessa är viktiga därför att de bevarar de grönsaker som storindustrin bojkottar eftersom de inte anses uppfylla de industriella kraven. De svenska fröföretagen som har ett rikt varierat utbud på olika frösorter och vars kunskaper bidrar till att den genetiska mångfalden växer, hotas nu och många riskerar att försvinna från marknaden.

Unika bilder ifrån den olagliga bordningen av Gaza-konvojen

Posted on: december 9th, 2010 by No Comments

skepp-lopsedelIgår visade SVT:s Uppdrag granskning unika bilder ifrån den olagliga bordningen på internationellt vatten av Ship-to-Gaza- konvojen på väg till Gaza med förnödenheter. Israelisk militär beslagtog all utrustning, men några band lyckades smugglas ut.  Reportaget avslöjar också hur israelisk militär manipulerat ljudupptagningar ifrån händelsen. Se hela inslaget på nätet i efterhand!

Klicka här för att se hela inslaget ifrån Uppdrag granskning i efterhand på nätet.
Se även avslöjandet av manipulerandet av ljudupptagningarna genom att klicka här.

Unikt bildmaterial har kommit ut ifrån de israeliska bordningarna av hjälpkonvojen på väg till Gaza som befunnit sig i en israelisk blockad. Bordningen ägde rum den 31 maj 2010, men hittills har nästan inget material släppts ifrån bordningen eftersom israelisk militär beslagtog all utrustning. Några band lyckades dock smugglas ut och visades i SVT:s uppdrag granskning den 8 december.

gazaskepp1
Unika bilder filmat av journalister ombord på konvojen lyckades smugglas ut. Klicka här för att se materialet ifrån reportaget.

Bordningen av konvojen ägde rum på internationellt vatten och den israeliska flottan krävde att konvojen på sex fartyg skulle anlägga i israelisk hamn för att först inspekteras.

FN har utrett händelsen och kommit fram till att både bordningen av konvojen var olaglig såväl som blockaden av Gaza. Man har också konstaterat att den israeliska militären använt kraftigt övervåld. Israel har själva vägrat att delta i den internationella utredningen och menar att den är ett skämt.

gazaskepp2
Under bordningen skadades sex israeliska soldater och tio passagerare tillhörande hjälpkonvojen sköts ihjäl av israelerna varav flera skott beskrivs som ”summariska avrättningar” av FN-utredare.

Benny Dagan, Israels ambassadör i Sverige säger att FN:s råd helt saknar trovärdighet. ”Inget kan övertyga de här människorna”, ”vi har hört sånt här förut och det har alltid visat sig vara lögner” säger han till SVT:s reporter.

gazaskepp3
Den svenske författaren Henning Mankell var en av passagerarna på konvojen och beskriver bordningen som sjöröveri och kidnappning.

Ove Bring, professor emeritus i internationell rätt menar att FN:s rapport är gedigen och trovärdig. ”Det går inte komma ifrån att det är trovärdigt dokumenterat”, säger han om FN-rådets utredning om bordningen.

ljudupptagningar
I motsats till vad israelisk militär hävdar kunde Uppdrag granskning igår visa att de manipulerat ljudupptagningar ifrån operationen som sedan kanaliserats ut över hela världen för att vrida bilden av vad som hände vid bordningarna av konvojen. Se avslöjandet här.

Ove Bring menar: ”Det här kan fungera som en signal till Israel, men det kommer knappast troligen ställa någon av sina ansvariga inför rätta och det finns ingen möjlighet att få till stånd någonting i en internationell domstol i det här fallet”.

Bilderna kommer ifrån SVT:s Uppdrag granskning.