Förbjudet gift i svensk apelsinjuice

Publicerad 2010-11-28

apelsinerEtt av världens främsta livsmedelslaboratorier, det franska Eurofins, har på uppdrag av Testfakta analyserat åtta olika svenska apelsinjuicer och kommit fram till att sju av dessa innehåller det i Sverige förbjudna bekämpningsmedlet och giftet pesticiden carbendazim.

Antimögelmedlet carbendazim har mutagena egenskaper och är skadligt för foster, och kan även ge reproduktionsstörningar. I Australien har man kunnat koppla samman användningen av carbendazim med missbildningar och mutationer på fisklarver, och är förbjudet att använda på bl.a. citrusfrukter.

– Det har så pass allvarliga egenskaper att det inte borde få finnas, sade jordbruksverkets agronom Peter Bergqvist.

testfakta-apelsinjuice
Klicka här för att se Testfakta:s tabell över de testade juicerna

Alla de svenska juicemärkena förutom Brämhults innehöll pesticiden carbendazim, och mest innehöll den ”nypressade” God Morgon-juicen, med 0,06 mg/kg.

Marknadsdirektören Thomas Silbersky på Rynkeby Foods, som tillhör Arlakoncernen och som äger varumärket God Morgon, sade att deras leverantörer regelbundet gör undersökningar för att hindra pesticider, dvs skadliga bekämpningsmedel i deras juice.

– Det ska naturligtvis inte finnas pesticider överhuvudtaget. Men det finns ju också gränsvärden och vi ligger under EU:s gränsvärden. Det här är ändå ett allvarligt problem som vi måste hantera på bästa sätt. Vi ska absolut försöka undvika förekomsten av pesticider i framtiden, och det säger jag även som representant för hela juiceindustrin i Sverige, sade Silbersky.

apelsiner2
Innan långa transporter behandlas många apelsiner med mögelbekämpningsmedel av vilka skadliga rester återfunnits i de flesta svenska ”färskpressade” apelsinjuicer

Peter Bergqvist har tidigare jobbat på Kemikalieinspektionen, där han och andra med honom arbetade för ett EU-förbud av carbendazim, men de lyckades inte. Giftet är fortfarande tillåtet inom EU, men med vissa restriktioner hur det får användas, t.ex. har man satt ett gränsvärde på 0,5 mg/kg, alltså högre än den mängd man fann i God Morgon-juicen. Men enligt Bergqvist spelar detta ingen roll, eftersom giftets skadliga hormonpåverkningar inte får plats inom gränsvärdena.

Carbendazim-98Pesticidhalten är i vanliga livsmedel oftast låga och under gränsvärdena, men eftersom pesticider är mycket vanligt så anser forskare, att det finns risk för en s.k. cocktaileffekt, dvs en samlad effekt, som kan påverka och göra mer skada än vad enskilda pesticider gör. Livsmedelenheten inom EU ska nu undersöka detta.

– Vi människor får i oss mycket gifter från allt möjligt, från pennor till mat och avgaser. Men vi har ännu ingen bra modell för att göra riskbedömning när det gäller cocktaileffekten. Men det forskas mycket och vi följer upp alla resultat, sade Petra Fogelberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Eurofins analyserade även innehållet av c-vitamin i juicerna, och det visade sig att halten av c-vitamin varierade mycket i de olika juicemärkena. Brämhults hade mest c-vitamin med 512 mg/kg medan t.ex. Willys juice bara hade 284 mg/kg.

Pastöriseringen av juicerna som är till för att ge en längre hållbarhet tar även bort mängden c-vitamin, ju högre temperaturen vid pastöriseringen är, desto större minskning.

Fakta:
Pesticider Carbendazim
Ett mögelgift som bland annat används under frakten av apelsiner från USA eller Brasilien till Europa. Ämnet har förbjudits i Sverige och i många andra länder. Användningen är fortfarande tillåten i flera EU-länder, dock med strikta restriktioner.
Enligt bland annat Kemikalieinspektionen, som försökt få till stånd ett förbud inom EU, kan bekämpningsmedlets hormonella egenskap störa människors reproduktion och även störa utvecklingen hos foster.
I Australien förbjöds carbendazim tidigare i år förvissa typer av livsmedel, däribland citrusfrukter. Forskare har i australiska medier kopplat samman användandet av carbendazim med mutationer och massdöd bland fisklarver.

Juicekoncentrat
Ingen av de analyserade juicerna har tillverkats från koncentrat. Att juicen inte kommer från koncentrat innebär antingen att apelsinerna pressats efter skörd i ursprungslandet eller att apelsinerna skeppats till Europa för att pressas lokalt. Den pressade juicen koncentreras inte utan behåller sitt ursprungliga vatteninnehåll.

De flesta apelsinjuicerna på den svenska marknaden värmebehandlas (pastöriseras) för att få en längre hållbarhet. Detta gäller även juicerna i Testfaktas urval. Hur kraftigt juicerna pastöriseras varierar mellan olika fabrikat.

C-vitamin
Innehållet i de olika apelsinjuicerna varierade, från 512 mg/kg (Brämhult) till 284 mg/kg (Willys). En vanlig apelsin innehåller cirka 430 mg/kg.

Att c-vitaminhalten varierar beror på hur apelsinerna har vuxit, var de odlas och hur mycket solsken de exponerats för. Även hanteringen i distributionskedjan och pastöriseringen spelar in.

Källa: testfakta.se

Mikael Nordin
mikael.nordin@aktionforsverige.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

två × tre =