Archive for oktober, 2010

Studielåntagare med 400 miljoner utomlands

Posted on: oktober 26th, 2010 by No Comments

SVERIGE  De senaste månaderna har CSN hittat 1700 låntagare som är folkbokförda i Sverige men bor utomlands.

   De har heller inte betalat av på sina studielån de senaste åren eftersom de inte har någon taxerad inkomst i Sverige. Myndigheten skriver i ett pressmeddelande att de nu kunnat debitera nya årsbelopp till dem.

   Personerna har hittats via sökmotorer på Internet. Studielånen uppgår till cirka 400 miljoner kronor

Israelresolution nedröstad

Posted on: oktober 24th, 2010 by No Comments

WIEN  Ett förslag om att Israel skall uppmanas om att skriva under icke-spridningsavtalet för kärnvapen (NPT) avvisades av FN:s atomenergiorgan.

   USA hade uppmanat IAEA:s medlemsländer att rösta nej. USA menar att en resolution mot Israel både skulle störa försöken att helt förbjuda kärnvapen i Mellanöstern och försvåra de israelisk-palestinska fredsförhandlingarna.

   I omröstningen röstade 51 länder mot förslaget, medan 46 stödde det och 23 avstod ifrån att rösta.