Allvarliga biverkningar av svininfluensavaccinet

Publicerad 2010-09-19

SVERIGE   Läkemedelsverket granskar nu de personer som har insjunknat i sömnsjuka och undersöker om det finns en koppling till svininfluensavaccinet Pandemrix.

   -Vi ska leta reda på alla fall av Narkolepsi som har dykt upp efter vaccineringen för att se hur spritt det är över landet och hur många fall det är totalt i förhållande till förväntat antal, säger Lennart Forslund som är läkare och chef för medicinsk information på Läkemedelsverket.

   Sjukdomen Narkolepsi är mycket ovanlig, och i Sverige har vi ungefär 500 personer med den diagnosen. Det finns inget botemedel mot Narkolepsi, endast lindrande mediciner.

   Symtomen på Narkolepsi är enligt Neurologiskt Handikappades Riksförbund:
– Man faller i sömn under kortare stunder på dagen och har väldigt svårt att sova om nätterna.
– Man tappar kontrollen över musklerna och kan därför falla ihop när man får starka känslor som sorg och glädje.
– Man blir förlamad en kortare tid när man är på väg att somna eller när man vaknat.
– Man får hallucinationer när man håller på att somna eller efter att man har vaknat.

   I läkemedelsverkets undersökningar har det hittills kommit ca 5900 rapporter om biverkningar efter vaccineringen, varav tretton stycken handlade om den allvarliga inflammatoriska nervsjukdomen Guillain-Barrés syndrom som brukar orsaka tillfälliga förlamningar, och minst åtta barn har utvecklat tydliga symtom på Narkolepsi en till tre månader efter att ha fått svininfluensavaccinet.

   -Det ökar sannolikheten för att det finns ett samband, berättade gruppchefen Lennart Waldenlind på Läkemedelsverket i Sverige.

   Samtidigt kommer larmrapporter från Finlands Institut för Hälsa och Välfärd (THL) som utreder 14 fall i Finland där man har hittat ett samband med vaccinet och Narkolepsi, och därför har man nu stoppat all vaccination.

-Det finns ett klart tidsmässigt samband mellan vaccineringen och sjukdomens utbrott, sade Marjo Renko, ordförande för den nationella expertgruppen för vaccination i Finland

   Lars Palm som är barnneurolog och specialist på Narkolepsi och sömnsjuka, var den som varnade och slog larm i Sverige, efter att patienter med symptomet på den mycket ovanliga sjukdomen Narkolepsi har ökat kraftig på kort tid, efter att samtliga hade vaccinerats.

–Det här är en ökning som inte liknar något. Man kan inte tro att den är slumpvis. Det är ett utbrott, berättade Lars Palm.

   Vaccinet har spridits ut till 90 miljoner människor i 80 olika länder, och många kritiker höjer nu sina röster och är oroliga för att fler allvarliga biverkningar kan komma att visa sig på längre sikt.

   Aktion för Sverige (AFS) var en av de få organisationer som varnade för svininfluensavaccinet här i Sverige, och som anordnade informationsmöten m.m. i många försök att upplysa allmänheten och att varna för de allvarliga konsekvenserna som kunde och som vi nu tyvärr kan konstatera har uppstått i form av allvarliga biverkningar, sjukdomar m.m.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × fem =