Historievandring i Runtuna socken

Publicerad 2010-08-22

uppsakullemini2Under en solig dag i mitten av augusti besökte AKTION FÖR SVERIGE Runtuna socken i Nyköpings kommun för att studera traktens rika historia med Södermanlands största kungshög Uppsa kulle som huvudattraktion.

En fornsökning på området utvisar att man i stort sett överallt befinner sig på historisk mark, där våra förfäder under historiens lopp har lämnat många spår efter sig. Vi fick under vår utflykt också tillfälle att studera några av de många runstenar som finns i området. Bland annat den runsten i Aspa som är det äldsta kända dokument vi har över vårt äldsta namn på Sverige (Svitjod) och en av de så kallade Ingvarsstenarna. Tyvärr kan man konstatera att skötseln av runstenarna inte är den bästa, lav får växa fritt utan rengöring och färg för att tydliggöra runskriften är i dåligt skick eller saknas helt.

uppsakulle1
Uppsa kulles belägenhet på en höjd vid Runnviken i Runtuna

Uppsa kulle är av allt att döma kung Ingjald Illrådes gravhög och markerar på så sätt en verklig milstolpe i det forntida Sveriges historia. Ingjald som regerade i mitten av 600-talet var enligt den fornnordiska poetiska krönikan Ynglingatal den siste härskaren av den 800-åriga dynasti som kallades Ynglingaätten och som grundlade det Svitjod med Gamla Uppsala som centralort som med tiden kom att bli Sverige.

uppsakulle2
Vy på södermanlands största gravhög Uppsa kulle

Snorre Sturlasons Ynglingasaga (från omkring år 1220) som grundar sig på denna poetiska krönika Ynglingatal från 900-talet, nämner att Ingjald hade skaffat sig många fiender i Svitjod då han avrättat några lokala kungar för att utöka sin makt. När så en stor dansk här närmade sig så fann han motståndet så övermäktigt att han tog sitt liv här i Runtuna socken genom att bränna sig själv inne. När detta ägde rum i mitten av 600-talet så kunde man båtledes ta sig fram till Runnviken från havet där Uppsa kulle ligger.

Ynglingatals beskrivning av nämnda händelse.

Och Ingjald
levande tråddes
av rökstarka elden
på Räninge

då husförstöraren
med eldfötter
på gudaättlingen
krossande steg.


Den olyckan

bland svearnas folk

syntes alla
den hårdaste,
då han själv,
först av ätten,
skulle förgöra
sitt tappra liv.

Svitjodstenen vid Aspa  Sö Fv1948;289

svitjodstenen
 Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. Blevo döda i Danmark, voro rika i Rauninge och raskast i Svitjod.

 

Svitjodstenen vid Aspa 6 km norr om Uppsa kulle är också anmärkningsvärd på ett annat sätt. Den bekräftar namnet Rauninge, det vill säga samma ställe som Ynglingatal uppger som plats för Ingjald Illrådes död. Detta och själva namnet på högen ”Uppsa kulle” d.v.s en Uppsalakulle visar på att högen är tillhörande en Sveakonung från Uppsala. Dessa omständigheter gör det för troligt att det faktiskt är kung Ingjalds hög.

Denna i dubbel bemärkelse historiska runsten kan beskådas i Aspa där den står tillsammans med ett flertal andra runstenar.

 

Vi kunde under vår vistelse förstå att Uppsa kulle är ett populärt utflyktsmål, då vi hade nöjet att dela upplevelsen med flertalet andra besökare.  Den magnifika utsikten från högen över Runnviken och omgivande odlingslandskap gör Uppsa kulle väl värd ett besök.

 

runnviken
Den pastorala utsikten över Runnviken från Uppsa kulles topp

Gravhögen  har en diameter på 55 meter och har aldrig undersökts närmare arkeologiskt. På kullens topp har det bildats en kraterliknande inbuktning. Förmodligen på grund av att gravkammaren i högen har kollapsat. Inbuktningen på högens topp bildar en för besökarna lämplig läplats där några av besökarna avnjöt sin picknick.

Ingvarsstenen

En annan av de runstenar vi besökte var Sö 131 vid Stora Lundby gård.  Den är en i mängden av de 30-tal så kallade Ingvarsstenar som man har hittat. Dessa stenar berättar om Ingvar den Vittnfarnes stora katastrofala vikingafärd till länderna vid södra Kaspiska havet. Enligt sägnen drabbades Ingvarståget svårt av febersjukdomar vilka få överlevde.

Runsten Sö 131 vid Stora Lundy gård.

131

Spjut, Halvdan, de reste denna sten efter Skarde, sin broder. For österut hädan med Ingvar, I Särkland ligger Oivinds son.

Man måste beundra våra förfäder som hade vedermödan att kunna finna sitt uppehälle i vårt kärva klimat för 1000 år sedan och ändå var både läs- och skrivkunniga i sitt eget alfabet, kunde orientera sig vida i världen, och dessutom  förmådde att administrera och genomföra så stora och långväga expeditioner som den till det fjärran Kaukasus.

Ett besök till Runtuna socken och dess omgivningar kan varmt rekommenderas. Det vackra kulturlandskapet med alla dess historiska fornlämningar ger besökaren en rik upplevelse.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton − två =