Archive for juli, 2010

15 miljoner euro i bistånd till Zimbabwe

Posted on: juli 24th, 2010 by No Comments

ZIMBABWE  Europeiska Unionen beslutade på fredagen att avsätta 15 miljoner Euro i humanitärt bistånd till Zimbabwe.

   Detta beslut har ifrågasatts med hänvisning till Zimbabwes och president Robert Mugabes ständiga överträdelser av internationell lag och folkrättsvidriga övergrepp på delar av den egna befolkningen. EU:s biståndsminister Kristalina Georgieva har kommenterat beslutet med att den senaste utvecklingen i landet har inneburit ”förbättringar” och menade att biståndet var viktigt för Zimbabwes fortsatta utveckling.

   Sedan Mugabes landreformer har Zimbabwes jordbruksbaserade ekonomi kollapsat med massarbetslöshet och matbrist som resultat vilket gjort landet beroende av internationellt bistånd samtidigt som president Mugabe deklarerat att ”Zimbabwe varken behöver eller vill ha något att göra med kolonisatörer från väst”.

Facebook och Twitter säkerhetshot för Kina

Posted on: juli 18th, 2010 by No Comments

KINA  Både Facebook och Twitter är blockerade i Kina då de sociala tjänsterna tros användas av utländska underrättelsetjänster.

   De två sajterna har varit blockerade i Kina en längre tid. I veckan gick dock kinesiska myndigheter ut och förklarade varför landet har valt att begränsa tillgången till vissa sociala nätverk.

   Vissa sociala nätverk som exempelvis Facebook används av vissa utländska underrättelseorganisationer i västerländska länder. Det har fått många att uttrycka sin oro för deras politiska mål, skriver Kinas Academy of Social Sciences i sin rapport.

   Oiwan Lam i Hong Kong som arbetar för yttrandefriheten menar att Kinas skäl emellertid är något helt annat.

   – Den kinesiska regimen siktar in sig på utländska medier därför att det inte går att kontrollera vad som sägs på tjänsterna. Tekniskt sätt är det mycket svårt att censurera innehållet på Facebook och Twitter, säger Oiwan Lam till Epoch Times.

   Kinas Academy of Social Sciences uppmanar myndigheter i sin rapport att öka övervakningen av sociala nätverk i landet. 

Aborterat barn självdog

Posted on: juli 16th, 2010 by No Comments

ITALIEN  En moder i Italien begärde abort efter att fosterdiagnostiken hade visat att barnet hade läpp- och gomspalt. Denna missbildning kan idag enkelt opereras bort med hjälp av plastikkirurgi med mycket gott resultat.

   Barnet aborterades så sent som in i 22:a veckan, men överlevde aborten utanför mammans kropp och därefter lämnades av läkarna för att självdö. Det var en sjukhuspräst vid namn Antonio Martello som 20 timmar efter aborten, upptäckte att barnet andades och rörde sig. Barnet låg insvept i ett lakan med navelsträngen kvar. Prästen slog genast nödlarm och barnet togs till intensivvårdens neonatalavdelning, men dog dagen därpå.

   Händelsen har nu chockat Italien och Socialdepartementets statssekreterare säger att man nu ska utreda fallet.

   Kritiken mot allt fler aborter på lösa grunder växer. Idag aborteras över 30 000 barn varje år i Sverige samtidigt som de flesta barnadoptioner sker ifrån länder utanför Europa.

Italienska medier strejkar

Posted on: juli 12th, 2010 by No Comments

ITALIEN  Under fredagen strejkade de flesta stora tidningar och nyhetsprogram i radio och tv mot ett lagförslag som de anser begränsar yttrandefriheten.

Mottot under den 24 timmar långa strejken löd ”En dags tystnad för rätten att tala”.

   Journalisterna protesterar mot ett lagförslag från Silvio Berlusconis regering som går ut på att begränsa polis och åklagares möjligheter att använda sig av telefonavlyssning och att hindra medier från att publicera avlyssnade samtal. Medierna ska heller inte ha rätt att publicera information om pågående polisundersökningar innan de nått domstol, en process som i de flesta fall tar flera år i Italien.

   Att skydda personers privatliv och att det idag saknas kontroll över hur polisen använder sig av telefonavlyssning är regeringens motiv bakom lagförslaget. Som en parallell till svenska förhållanden avslöjades nyligen svenska polisen med att olovligt avlyssna medborgare samtidigt som man undvikit att förstöra inspelat material efter beslut av  åklagare.

   Vissa poliser och domare protesterade också mot förslaget som de menar kommer att försvåra kampen mot den organiserade brottsligheten och korka igen det redan förstoppade italienska rättsväsendet med nya byråkratiska rutiner.

   Italiens premiärminister har det senaste året varit inblandat i flera skandaler där hemliga avlyssningar använts och kritikerna menar att förslaget är ännu en i raden av skräddarsydda lagar för att skydda hans egna intressen.

   Premiärministern själv har å sin sida uppmanat folk att bojkotta några av de större tidningarna för att de ägnar sig för mycket åt ”negativ kritik” och kallar regelbundet landets åklagare för ”kommunister som bedriver politisk klappjakt” på honom.

Queerförlag lägger ner

Posted on: juli 1st, 2010 by No Comments

SVERIGE  Normal förlag, Sveriges första förlag för queerlitteratur lägger ner sin verksamhet. I ett pressmeddelande anger de lågkonjunkturen som drabbat bokbranschen som orsak.

– Det är omöjligt för oss att driva verksamheten vidare i det läge branschen befinner sig i, säger förlags-vd:n Erika Larsson i ett uttalande.

Planerade utgivningar som ännu inte hunnit komma ut ska ges ut av andra förlag.

   Ett antal författare gick för några veckor sedan ut i branschtidningen Svensk Bokhandel och riktade skarp kritik mot Normal förlag. Uteblivna ersättningar, svårigheter att få kontakt med förlaget och försenade utgivningar var några av klagomålen som lyftes fram. Då sade Erika Larsson att förlagets problem förhoppningsvis skulle vara lösta vid halvårsskiftet. Nu blev verkligheten i stället den motsatta.