För lite debatt om EU-frågor

Publicerad 2010-05-15

SVERIGE  Studieförbundet Näringsliv och Samhälles demokratiråd har i en rapport konstaterat att intresset är ljumt hos partierna att lyfta EU-dimensionen i debatten.

   EU-frågorna har en stor inrikespolitisk återverkan och många beslut som fattas av ministerrådet och EU-parlamentet påverkar direkt svenska lagar och svenskars vardag. Trots det är det sällan som partierna gör politik av dem. Detta bidrar till ett blodfattigt nationellt samtal om EU-frågor, anser Jonas Talberg, professor i statsvetenskap vid Stockholms Universitet. Han efterlyser därför mer av nationell politisk strid om EU-frågorna.

   Ett grundläggande budskap i rapporten är att den svenska grundlagen är missvisande när det gäller relationen till EU och att unionen påverkar det svenska statsskicket betydligt mer än vad som framgår av regeringsformen.

   Formuleringen i regeringsformen ger ett falskt alibi att grundläggande demokratifrågor går att hålla borta från EU, anser Carl-Fredrik Bergström, juridikprofessor vid universitetet i Uppsala. Även om en ändring av EU-paragrafen i grundlagen är på gång efter höstens val så är den, enligt rapporten, otillräcklig.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tjugo − 2 =