Förbättringar av krisberedskapen önskas

Publicerad 2010-05-13

SVERIGE  Regeringen anser att de nordiska ländernas krisberedskap skulle stärkas om samarbetet systematiserades mer och de gemensamma resurserna användes mer effektivt.

   Områden som skulle kunna beröras är bl.a. räddningstjänst, beredskap för kemiska, biologiska och nukleära ämnen, samt kriskommunikation till befolkningen.

   Även samarbetet mellan civila aktörer och Försvarsmakten bör stärkas samt att planering och genomförande av internationella insatser vid akuta katastrofer, typ jordbävningen på Haiti, samordnas.

   Samhället behöver också bli bättre på att förebygga, identifiera och hantera IT-incidenter, där en viktig del är att inrätta en nationell samverkansfunktion för informationssäkerhet. Detta bör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap verka för, enligt regeringen.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × tre =