Archive for april, 2010

Epilepsimediciner kan öka självmordsrisken

Posted on: april 28th, 2010 by No Comments

USA/VÄRLDEN  Enligt en ny stor amerikansk studie kan epilepsimediciner orsaka en större risk för självmord och självmordsförsök.

   Främst handlar det om medicinerna Trileptal och Neurontin. Forskare från USA har jämfört medicinerna med den aktiva substansen topiramate och den ökade risken gäller för patienter som använder dem för första gången. Den amerikanska tidskriften Journal of the American Medical Association publicerade resultaten och i studien ingick 300 000 patienter som var 15 år eller äldre som använt mediciner mot konvulsioner för första gången mellan juli 2001 och december 2006.

   – Vi såg en ökad risk för självmordshandlingar inom de 14 första dagarna efter att behandlingen påbörjats, sade doktor Elisabetta Patorno vid Brigham and Women’s Hospital och Harvard Medical School i Boston.

   Enligt Patorno kan detta innebära att epilepsimedicinerna påverkar sinnesstämningen före de når ”full terapeutisk effekt”.

   I studien räknades 827 självmordshandlingar, 801 självmordsförsök och 26 självmord. Forskarna hittade dessutom ytterligare 41 dödsfall som orsakats av onaturliga orsaker.

   Patorno anser att patienterna bör fortsätta att använda medicinerna, men att det ska följas noggrant.

Spionorganisation ska bevaka datorspelare

Posted on: april 5th, 2010 by No Comments

VÄRLDEN  Datorspelare kommer att övervakas av en ny amerikansk spionorganisation vid namn IARPA (Intelligence Advanced Research Projects Activity). Syftes sägs vara att man vill finna terrorister.

   Man ska söka rätt på detaljerad information om personligheter över hela världen och en av dess främsta uppgifter kommer att vara att analysera individer som spelar online i det världspopulära spelet World of Warcraft. Profiler ska skapas på spelare baserat på vilket land de kommer ifrån. Man vill på så vis kunna lära sig hur folk från olika länder i världen tänker i olika situationer.

   Organisationen har även slutit ett avtal om samarbete med 75 universitetslaboratorier och 50 teknikföretag som ska hjälpa till.

– Ett av målen med det här projektet är att förstå hur terrorgrupper kan använda virtuella världar för att kommunicera med varandra, sade V.S. Subrahmanian på University of Maryland till nyhetstjänsten McClatchy.

   IARPA säger att projektet är långsiktigt och att man beräknar att det kommer krävas mellan fem till sju år innan den information som hittas kan användas av organisationer som t.ex. FBI, CIA och NSA.

Ytterligare nedskärningar inom försvaret

Posted on: april 4th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Försvaret ska spara in 800 miljoner kronor för att klara av att göra omställningen från värnpliktsförsvar till frivilligförsvar. Man föreslår en nedläggning av en flygflottilj, ett regemente samt hela 10 av hemvärnets 20 utbildningsgrupper.

   Enligt förslaget är det troligast att regementet P4 i Skövde eller P7 i Revingehed läggs ned.
Det finns tre stycken flygflottiljer i Sverige just nu, i Luleå, Ronneby och Såtenäs. En av dessa ska enligt försvarets förslag också läggas ned.

   – Utifrån den insatsorganisation som är beslutad, så är det viss överkapacitet när det gäller infrastruktur,
säger Jan Salestrand, generallöjtnant på Högkvarteret.

   Försvarsminister Sten Tolgfors är kritisk till förslaget och menar att Försvarsmakten gjorde ett miljardöverskott förra året.

   – Det där förslaget, om det kommer in från Försvarsmakten, kommer att hanteras om ett och ett halvt år. Då kan vi också se hur Försvarsmaktens ekonomi har utvecklats, säger Sten Tolgfors.