Fetma – en global epidemi

Publicerad 2010-03-11

VÄRLDEN  Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har fetma blivit en ”global epidemi” och är orsaken till åtminstone 2,6 miljoner människors död varje år.
 
  Människors övervikt och fetma är enligt WHO nu inte endast ett problem för främst de rika länderna i världen, utan snart lika utbrett i både mellan- och låginkomstländer. Enligt ny statistik är nu runt var sjätte vuxen människa, dvs en miljard av världens ca sex miljarder människor överviktiga, varav minst 400 miljoner är drabbade och lider av fetma.
 
   Mer än 42 miljoner av världens barn under fem år är överviktiga och det är stor risk att dessa barn blir feta när de blir vuxna, och har även större risk att få kärlsjukdomar och diabetes än andra barn, och även dö tidigt eller drabbas av handikapp. WHO beskriver barnfetman som ”ett av 2100-talets allvarligaste hot mot folkhälsan”.
 
  Sättet att mäta övervikt använder sig av Body Mass Index (BMI), vilket innebär att personens vikt delas med längden i kvadrat. Om personen har BMI på över 30 lider den av fetma, och om BMI är 25 eller mer definieras personen som överviktig.
 
  Det finns bevis för att risken för kroniska sjukdomar ökar gradvis från ett BMI på 21, skriver WHO.
 
  De sjukdomar som överviktiga personer riskerar att drabbas av, hade de flesta förmodligen kunnat slippa eftersom 44 % av alla fall av diabetes, 23 % av hjärtsjukdomarna och kring 7-14 % av en del cancersjukdomar är kopplade till fetma och övervikt enligt WHOs undersökningar. WHO är särskilt orolig över att fetman sprider sig alltmer i de fattiga länderna och speciellt i stadskärnorna.
 
  Medan organisationen fortsätter att hantera problem med infektionssjukdomar och undernäring upplever den en våg av kroniska sjukdomar som övervikt och fetma. Det är inte ovanligt med fall av undernäring och fetma inom samma land, och ibland till och med inom samma hushåll, berättar WHO.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tolv + 6 =