Föreläsning om elektromagnetisk strålning och dess hälsorisker

Publicerad 2010-03-07

aktivitetsbildAKTION FÖR SVERIGE anordnade ett föredrag med Rosalie Wallin, friskvårdsföretagare, Q Friskvård och informatör om elektromagnetisk strålning.

Hur påverkar det moderna levernet oss? Den trådlösa tekniken sprider idag snabbt ut sig i samhället. Företag och myndigheter skall ”modernisera” och marknaden vräker ut produkter och reklamen är utbredd.

Men är tekniken ofarlig? Hur mycket utrymme får forskningen om dess hälsorisker i media? Hur mycket ärlig forskning förekommer över huvud taget på området? Är myndigheternas källor och forskare helt oberoende utan ekonomiska intressen i industrin? Det är några av de frågor som föreläsningen avhandlade. Delar av föredraget sammanfattas nedan.

Rosalie
Rosalie Wallin, friskvårdsföretagare och informatör höll det informationsrika och nyttiga föredraget.

De trådlösa produkter som ofta förekommer idag i våra hem och på våra arbetsplatser avger elektromagnetiska fält (EMF). Frekvenserna i dessa fält är sådana att de inte avger speciellt mycket värme. Då strålningen varken är synlig för ögat eller avger någon direkt kännbar värme är det för de allra flesta friska människor svårt att omedelbart känna av någon elektromagnetisk strålning.

Då strålningens inverkan på kroppens celler sker långsamt kan det beskrivas som att man ”somnar in” i strålningsdimman. Symtom som är kopplade till EMF kommer därför ofta efter en längre tids exponering, varierar kraftigt från person till person och har ofta inte en rationell koppling till själva strålningen då denna påverkar hjärnans signalsubstanser.

Strålning ifrån en mobiltelefon stör celltillväxten hos unga. Efter bara 10 minuters användning av en mobiltelefon påverkas fostret hos en gravid kvinna. Ett barns hjärna är påverkad en timme efter ett kort mobiltelefonsamtal.

hjarna
”Vår hjärna utsätts dagligen för exponering av elektromagnetiska fält. Genom att begränsa användningen av mobiltelefoner och användandet av trådlösa produkter kan vi begränsa dess skador på hjärnan och cellförnyelsen i kroppen.”

Det har gjorts strålningsstudier på råttor, vilka är representativa för människor, där man exponerat dem för strålning ifrån en mobiltelefon. Då råttornas levnadscykler är mycket kortare än människors kan man se resultatet av hur strålningen påverkar de kommande generationerna. Råttorna utsattes för strålning ifrån en mobiltelefon som motsvarar ett dagligt bruk hos den ”moderna människan”. Vid tredje generationens råttor som utsatts för denna exponering förekom det att fostren blev dödfödda. Fjärde generationens avkommor var helt sterila.

Till skillnad ifrån t.ex. värmestrålning ifrån solen, röntgenstrålning och annan strålning kan vi inte gå undan från den elektromagnetiska strålningen. Kroppen har inte heller något varningssystem då den utsätts för elektromagnetisk strålning, till skillnad ifrån hög värme, högt ljud etc.

Hur kommer det sig att vissa drabbas av överkänslighet och andra inte?
Detta har med flera faktorer att göra. Dels exponeringens omfattning och längd, dels kroppstypen och de medfödda förutsättningarna och dels hur hälsosamt man lever i övrigt. För att undvika att bli överkänslig måste cellerna hinna reparera sig. Om man ständigt eller ofta utsätter kroppen för elektromagnetisk strålning så hinner inte kroppen återhämta sig och cellerna repareras inte ordentligt. God kost, sömn, motion och livsglädje är andra faktorer som får kroppen att läka.

Utländska läkares syn på modern trådlös teknik
Wiens läkarsällskap varnar uttryckligen för överdrivet mobiltelefonerande, framför allt för barn.
Studien REFLEX visar entydigt på att mobiltelefonstrålning har en genotoxisk effekt. Som första konsekvens av detta har nu Wiens läkarsällskap (Wiens Ärztekammer) tagit fram ett regelverk med konkreta förhållningsregler för umgänge med mobiler.

Erik Huber, representant för miljömedicin vid läkarsällskapet för Wien säger:
– Om man för mediciner erhöll samma provresultat som mobiltelefonstrålningen uppvisar, skulle man genast dra in dem från marknaden.

Följande riktlinjer för mobiler skall enligt Huber gälla ”uttryckligen inte bara för barn” (ett urval):

  • Barn under 16 år skall inte använda mobiltelefoner
  • Använd mobilen bara i trängande fall och håll samtalet kort
  • Att ha mobiltelefonen i byxfickan eller att skicka SMS under skolbänken kan påverka fertiliteten och skall därför fullständigt förbjudas
  • Håll telefonen borta från kroppen när du sänder SMS
  • Telefonera inte i fordon (bilar, bussar, tåg) då mobilen strålar mera.
  • Håll ett par meters avstånd till andra. De utsätts också för strålning.

Följande symtom eller symtomkombinationer kan orsakas av högfrekventa elektromagnetiska fält (en sammanfattning av läkarnas iakttagelser, utdrag ur brev från 130 läkare i Bamberg till ministern för miljö, hälsa och konsumentskydd i München):

Sömnstörningar, trötthet, huvudvärk, oro, yrsel, retlighet, koncentrationsstörningar, glömska, svårigheter att finna ord, depressiv stämning, energibrist, ångest, panikattacker, inre brännkänsla, inre darrningar, ledsmärtor, nerv- och mjukdelssmärtor, koordineringsstörningar, hjärtrytmstörningar, blodtryckshöjning, hormonstörningar, aptitlöshet, illamående mm.

Många andra länder och dess myndigheter har en helt annan syn på strålning. I Ryssland t.ex. avråds gravida kvinnor att använda datorer straxt innan graviditeten och avråds under hela graviditeten att använda mobiltelefoner. Kanadensiska och norska myndigheter avråder eller rekommenderar barn att starkt begränsa användandet av mobiltelefoner.

Ur ”Strålande tillvaro”: Det var ingen slump att mikrovågsugnar var totaltförbjudna i Sovjet, de kan mycket om strålning och hälsorisker (men efter ”Glasnost” har västnationernas ekonomiska regelverk tvingat forna östsidan att utsätta sin befolkning för denna galenskap också).

Just nu pågår för fullt planerna på att bygga nästa generations mobil- och kommunikationsnät i Sverige, 4G. Strålningen ifrån denna teknik kommer att vara ännu starkare än föregående 3G. Samtidigt river man fasta delar av telenätet. I glesbygden har det efter privatiseringen av telefoninätet i Sverige inte längre ansetts vara ”ekonomiskt försvarbart” att underhålla det fasta nätet, varför det nu skall rivas. Som boende på glesbygden kommer man alltså tvingas installera trådlös telefoni och utbyggnaden av strålande master kommer att breda ut sig.

Marknadskrafter och jäv

Telekomindustrin är en av världens snabbast växande industrier. Bara Teliasonera omsatte år 2008 hela 104 miljarder svenska kronor och aktiebolaget omfattade då totalt 135 miljoner abonnemang i 20 länder.

Anders Ahlbom, professor på Karolinska Institutet, sitter också i SonyEricssons vetenskapliga råd. Ahlbom är den som samtidigt har fastställd gränsvärder för ICNIRP (International Commission on non-ionizing radiation protection (ICNIRP) är en internationell förening av internationellt verksamma forskare inom området Icke-joniserande strålning och människors hälsa, vilkas gränsvärde många nationer följer.)

Den svenska undersökningsenkäten ”En vetenskaplig forskningsstudie om mobiltelefoner och hälsa” från Karolinska Institutet finansierades av forskningsmedel ifrån Vetenskapsrådet, AFA, VINNOVA Ericsson, Telenor i Sverige och TeliaSonera. Enligt enkäten ”finns inte några kontrakt mellan dessa bolag och COSMOS-gruppen, som är helt självständig”. Trovärdigheten i denna studie talar för sig själv.

Exempel på trådlösa produkter som ofta förekommer i våra hem som ofta står på dygnet runt:
DECT-telefoner (de allra flesta bärbara hemtelefoner är DECT-telefoner vilka ofta strålar ännu kraftigare än mobiltelefoner)
Elektronisk barnvakt
Trådlösa nätverk t.ex. WLAN, WiFi
Handsfree med Bluetooth
Larm
Ljudanläggningar
Datormus, tangentbord

Annan elektronik i vår närhet:
TV och radio
Dator
El-stängsel
Dimmer
Lysrör
Lågenergilampa
Klockradio
El-radiator
Elcentral
Hushållsmaskiner

Fläkt m.m.

butiken
Ett urval av hälsokost, böcker om vaccinationsskador, vegetariska receptböcker och annat salufördes på plats.

För att i dagsläget försöka sätta den ganska ofattbart ansvarslösa användningen och utbyggnaden av trådlös teknik i ett perspektiv så kan vi göra paralleller med t.ex. användningen av läkemedlet Neurosedyn (tyskt läkemedel innehållande läkemedelssubstansen talidomid) som gavs som sömnmedel till gravida kvinnor under 60-talet i Sverige. Medlet godkändes då av Medicinalstyrelsen och ingen fara kunde först bevisas, men medlet visade sig ge allvarliga neurologiska skador med fosterskador och missbildningar (de så kallade Neurosedynbarnen).

Långa skadeståndsprocesser följde, som resulterade i en uppgörelse där läkemedelsföretaget erkände sin skuld och betalade skadestånd till de drabbade. Andelen som störs eller skadats av elektromagnetisk strålning ökar nu kraftigt både i Sverige och övriga världen där utbyggnaden av tekniken pågår.

Alla sanningar går igenom tre stadier:
¤ Först blir de förlöjligade
¤ Sedan blir de våldsamt motarbetade
¤ Slutligen blir de accepterade som alldeles självklara

Delar av denna information är hämtad ur informationshäftet ”Strålande tillvaro” sammanställd och författad av Kalle Hellberg, fd. anställd på bl.a. Ericsson. För den som vill fördjupa sig i ämnet finns det mycket omfattande och nyttiga informationshäftet ”Strålande tillvaro” att beställa på www.maxicom.se. Maxicom har också flera produkter som kan minska strålningen i vardagen.

AKTION FÖR SVERIGE vill avslutningsvis uppmana till kritiskt tänkande, måttlighet, eftertanke och i alla situationer tillämpandet av den gamla svenska försiktighetsprincipen som man numera börjat frångå. Organisationen kommer att fortsätta upplysa om detta mycket viktiga ämne.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

nio + 19 =