Archive for januari, 2010

Ett ton av drogen kat beslagtaget

Posted on: januari 23rd, 2010 by No Comments

SVERIGE  Under det nya årets första 19 dagar har ett helt ton, av drogen kat stoppats av Malmötullen. Trots det är det inte mycket tullen kan göra för att stoppa spridningen av drogen i Sverige, eftersom flygplan fyllda med drogen landar helt lagligt i staden Amsterdam i Nederländerna och kan sedan ta sig vidare till Sverige och övriga Europa utan större problem.

   Kat är en drog som kommer ifrån de övre delarna av växten Catha Edulis och odlas i Kenya, Jemen och Etiopen. Drogen ger effekter som ökad puls och lyckokänslor, men har flera negativa aspekter, bla ökar den risken för strupcancer, hjärtinfarkt, förstoppning, hemorrojder och avmagring. Drogen leder till minskat intresse för sex och sämre potens och riskera också att ge psykos och vid långvarigt missbruk, social likgiltighet och depression.

De främsta som använder sig av drogen sägs vara män från Somalia.

   – Det är totalt handikappande för en stor del av männen i en liten, marginaliserad grupp. Katmissbrukarna jobbar inte, de söker inte jobb. Kat fungerar passiviserande. Man ser det som ett kulturellt fenomen, något som går att använda socialt på ungefär samma sätt som alkohol, säger Åke Setréus som är utredare vid Socialstyrelsen.

   – Problemet är att det är så lätt att få tag i. Det är bara att åka ner till Amsterdam och köpa helt lagligt. Det påverkar familjens ekonomi. Den som använder kat tuggar i många timmar. Dagen efter blir man trött och hängig, bekräftade Jama Osman Ismail, som ordförande för Somalilands Förening i Malmö.

   Ismail tror att så många som varannan somalisk man som bor i Sverige använder sig av drogen och även om  inte alla blir beroende så får många sina liv förstörda.

   De rusframkallande ämnena i kat har blivit narkotikaklassat av FN, men inte själva växten. I Storbritannien och Nederländerna klassas drogen som en grönsak. Det handlar om ca 800 ton kat som varje år via flygplan kommer till Nederländerna från Afrika. Kat är en färskvara och måste därför användas senast fem dagar efter att de skördas och därmed är transport via flyg det enda alternativet.

   Den svenska tullen beslagtog under 2009 hela tio ton kat i Skåne, där växtdelarna hade fraktats instoppade i bananblad, för att på så vis hållas fuktiga.

  – Katutredningarna tar väldigt mycket av våra resurser, berättade Petter Norman, som är projektledare vid tullkriminalen i Malmö.

   Straffen som ges till smugglare är väldigt mildra och ett fängelsestraff på 10 år kan endast utdömas till någon som smugglat 9,6 ton, alltså nästan lika mycket som totalt sätt beslagtogs under 2009.

Sverige har genom FN försökt att förbjuda drogen, men utan resultat.

Europaparlamentet ska utreda "pandemibluffen"

Posted on: januari 17th, 2010 by No Comments

pandemibluffen_resizedI januari 2010 ska Europarådets medlemsstater inleda en undersökning om läkemedelsföretagens inverkan på den globala svininfluensakampanjen. Man kommer att fokusera särskilt på omfattningen av läkemedelsindustrins inflytande på och makt över WHO (World Health Organization). EU:s hälsokommité har enhälligt antagit en resolution med krav på utredning och nästa steg är att upplysa allmänheten om den korruption mellan WHO, läkemedelsindustrin och akademiska forskare som har resulterat i onödiga risker hos miljoner människor med omfattande skador och dödsfall.

Parlamentets motion introducerades av Dr Wolfgang Wodarg, fd SPD-ledamot av den tyska förbundsdagen och nu ordförande i Europaparlamentets hälsovårdsutskott. Wodarg, som är läkare och epidemiolog samt specialist på lungsjukdom och miljömedicin, anser att den ”pandemi” som lanserats av WHO i svininfluensakampanjen är ”en av århundradets största medicinska skandaler”.

   Texten i resolutionen, som nu gått igenom i Europaparlamentet, säger bland annat: ”För att främja deras patenterade läkemedel och vaccin mot influensa, påverkade läkemedelsföretagen forskare och offentliga organ (som ansvarar för folkhälsan och som är skyldiga att slå larm till regeringar över hela världen) att få dem att slösa hälsoresurser för ineffektiva vacciner och exponera miljontals friska människor för risken för okända biverkningar av ett vaccin som inte testats tillräckligt. Den tidigare ’”fågelinfluensa”-kampanjen (2005/06) i kombination med den nya ”svininfluensa”-kampanjen verkar ha orsakat stor skada inte bara för några vaccinerade patienter och för folkhälsans budget, utan också för det internationella hälsoorganets trovärdighet och ansvarskänsla”.

wodarg
”Dr Wolfgang Wodarg, fd SPD-ledamot och numera ordförande i Europaparlamentets hälsovårdsutskott, ligger bakom motionen om att pandemin skall utredas”

   Den parlamentariska utredningen kommer att undersöka frågan om den, vad de kallar, ”förfalskade pandemi”, som sattes i verket av WHO i juni 2009 på inrådan av sin grupp av akademiska experter, SAGE. Gruppen har många medlemmar vilka har dokumenterats ha starka ekonomiska band till GlaxoSmithKline, Roche och Novartis, samma företagsjättar som tillverkar H1N1-vaccinerna och vilka har tjänat 100 miljarder kr på de oprövade preparaten.

   De kommer att undersöka läkemedelsindustrins inflytande i skapandet av en världsomfattande kampanj mot den så kallade H5N1 ”fågelinfluensan” samt A/H1N1 ”svininfluensan”. Utredningen är brådskande och kommer att få hög prioritet i generalförsamlingen i parlamentet.

   I sitt officiella uttalande för utskottet kritiserade Wodarg den påverkan från läkemedelsindustrin av forskare och tjänstemän från WHO och uppgav att det har lett till en situation där ”miljontals friska helt i onödan har utsätts för risk för ett dåligt testat vaccin och att svininfluensan är mycket mindre skadlig än tidigare riktiga influensaepidemier”.

   Wodarg säger vidare att det Europaparlamentet måste lägga speciell fokus på att utreda WHO pga den roll som det haft och dess deklaration av ”pandemi”. För första gången har WHO:s kriterier för hur en pandemi ska definieras ändrats, vilket skedde i april 2009, då det första fallet av svininfluensan rapporterades i Mexiko, att inte bedöma den faktiska risken för en sjukdom, utan antalet fall av sjukdomen, som grunden för att utlysa ”pandemin”.

   Eftersom WHO inte är under kontroll av något parlament, säger Wodarg att det är nödvändigt för regeringarna att kräva ansvar. Utredningen kommer också att undersöka den roll de två viktiga organen Paul Ehrlich- och Robert Koch-institutet i Tyskland har haft genom att utfärda riktlinjer för pandemin.

Fotnot:
Genom att klassificera svininfluensan som en pandemi, tvingades flera nationer att genomföra pandemiplaner och även inköp av svininfluensavaccinet. Detta skedde genom kontrakt som varit hemliga mellan stat och tillverkare, vilket varit ett krav ifrån bl.a. tillverkaren GlaxoSmithKline, vilken den svenska staten skrev kontrakt med i december 2007.

Gratis för utomeuropeiska studenter året ut

Posted on: januari 13th, 2010 by No Comments

SVERIGE  Det har hittills varit gratis för studenter utanför EU att studera i Sverige vilket har gjort att rekordmånga sökt sig till Sverige. Höstterminen 2009 sökte sig 122 000 utomeuropeiska studenter till de svenska universiteten och högskolorna. Nu kommer regeringen införa en avgift för utländska studenter från och med december 2010.

   Avgiften för att studera i Sverige kan bli upp till 90 000kr per år. Samtidigt ska regeringen införa ett stipendiesystem för att dessa studenter ska kunna finansiera sina studier, men högskoleverket befarar att dessa inte kommer att räcka för att betala de nödvändigaste kostnaderna.

   Bland annat Uppsala studentkår ställer sig kritiska till dessa avgifter och menar att det kan leda till en snedvridning av universitetens rekrytering.

   Det är förstås viktigt att studenter från alla länder och kulturer kan komma hit eftersom det hjälper oss alla vid universitetet att se verkligheten ur nya perspektiv, säger Karin Nordlund, internationellt ansvarig vid Uppsala studentkår, till UNT.se

   Andra europeiska länder som har infört avgifter för internationella studenter före 2006, har även infört avgifter för landets egna studenter.

   Sverige har i många år med svenska skattemedel finansierat utländska studenter på svenska universitet. Det har dock visat sig att många sedan flyttar när de studerat klart för att arbeta i sina hemländer eller i något annat land.

   Tanken med att behålla kompetensen i landet fungerar således dåligt och möjligheten att  få en plats våra universitet försvåras för många svenska studenter av att utländska studenter dessutom har kvoterats in trots sämre betyg etc.

Kulturelitens krig för politisk korrekthet

Posted on: januari 3rd, 2010 by pj No Comments

Den i november 2004 avlidne Stieg Larssons eftermäle är på väg att skrivas om med eftertryck. Kultureliten, den politiskt korrekta nomenklaturan, slåss nu för sin heder och Stieg Larssons heliga ko-status.

Historien är följande:
Kurdo Baksi hade den hemska fräckheten att i sin nya bok ”Min vän Stieg Larsson” beröva S.L. något av trovärdigheten som journalist, avslöja hans dubbla lojaliteter osv. Kurdo Baksi har mötts av ett kompakt fördömande från drevet av journalister, Expomedarbetare, TT-chefer m.fl.
Varför denna ursinnighet?

Kurdo Baksi beskriver hur S.L. skrev artiklar för tidningen Expo och ”hoten” från de högerextrema utan att tala om att han själv var engagerad i Expo och själv en av de ”hotade”. DN 20 Jan 2010.

Till saken hör att Stieg Larsson inte endast var engagerad i Expo utan är själva
initiativtagaren till Expos bildande. Både Stieg Larsson och Kurdo Baksi arbetade sedan tillsammans på de statsunderstödda tidskrifterna Svart-Vitt och Expo där syftet varit att med alla medel bekämpa nationellt sinnade personer och organisationer.

Kurdo Baksi beskriver i sin nyutkommna bok något om Stieg Larssons barndom, hans osunda vanor, slarv, oförsonlighet och ren feghet.

Han skriver också att han var en medioker reporter. För TT-spektra nämner Kurdo Baksi en bakgrundsartikel från 17 oktober -99 där Stieg Larsson intervjuar sina närmaste medarbetare på Expo.

Stieg Larsson sänder artikeln ”Minst 1000 personer i Nazisternas hemliga register”. Stieg Larsson intervjuar ansvariga utgivaren på Expo och talar om en händelse som han är inblandad i 3 maj -99. ”Ibland de personer som kartlagts av antiantifa finns de två  journalisterna för bilbrandsattentatet i somras, medlemmar av tidningen Expo´s redaktion”. Kurdo Baksi i DN 21 jan 2010.

Stieg Larsson ingick i Expos redaktion och hans passbild hämtades ut vid polisen 3 maj -99.

”I stället för att avböja att skriva om sig själv och intervjua sin ansvariga utgivare väljer han att författa en artikel”.

Detta visar på en häpnadsväckande brist på yrkesetik och professionalism. Slutsatsen blir att Stieg Larsson under sin tid på TT skrev en hel del artiklar om Expo utan att tala om att han var part/jävig och djupt involverad. Flera på TT kände till hans engagemang.

Eva Gabrielsson, Stieg Larssons sambo, säger till DN 21 jan 2010 att TT mycket väl kände till hans dubbelarbete: ”ja, ja, självklart gjorde de det”. Här tar trovärdigheten oss upp till tills nu helt oanade höjder.

Frågan blir relevant: varför ingrep inte TT som ”skall vara objektiv” mot detta flagranta brott på journalistetik och hur insyltad är TT själv egentligen?

Kenneth Ahlborn, tidigare chef för Stieg Larsson på TT, säger i DN 19 januari att om Stieg Larsson ”skulle ha publicerat lögnaktiga artiklar så är det vad extremhögern alltid hävdat”.

Han medger att Kurdo Baksi rättfärdigar de nationella:s version i sin bok! Det är i min själ inte så pjåkigt av en Expo-medarbetare.

Kurdo Baksi´s redogörelse för Stieg Larsson´s tid på TT är något han ”har hittat på själv och det kan inte finnas några källor annat än de som ljugit och fantiserat om honom”, säger Kenneth Ahlborn indignerat.

”Jag vet för jag var Stieg Larsson´s chef i 10 år”.

Se där: maktens arrogans, inga argument, bara påståenden!

Sedan går Kenneth Ahlborn till attack om hur många artiklar Stieg Larsson skrivit för TT och hävdar att Kurdo Baksi har fel i sin bok. Det kan så vara att Ahlborn har rätt angående just antalet, men det är fullständigt irrelevant i sammanhanget. Det viktiga är naturligtvis trovärdigheten/opartiskheten, inte antalet. Man kan här förstås i förlängningen ifrågasätta Ahlborn´s egen trovärdighet som ansvarig utgivare.

Kurdo Baksi får för sin boks uppgifter lite oväntat stöd av DN-journalisten Anders Hellberg, f.d. nattred. på TT i slutet av 70- och 80-talen, om att Stieg Larsson inte skrev sina böcker/artiklar själv.

I Kvällsposten 22 jan: ”Stieg Larsson skrev verkligen riktigt dåligt” och i DN 22 januari: ”språket var struttigt, ordföljden ofta fel, syntaxen ibland helt galen”. ”Efter att under flera år nästan varje kväll och natt läst vad Stieg Larsson skrivit kunde jag konstatera att hantverket inte var Stieg Larssons starka sida”.

Allt detta avfärdar Eva Gabrielsson (Stieg Larssons sambo) som nonsens. Eva menar i SvD 20 januari att Kurdo Baksis bok innehåller ”förtal”. Men Kurdo Baksi menar att Stieg Larsson ”visat brist på opartiskhet, relevans och neutralitet i texterna”.

Precis som om Expo-medarbetarna någonsin visat prov på opartiskhet! Hela deras verksamhet bygger ju på att motarbeta vissa åsikter man inte gillar. Problemet för makteliten är att utländsk media står i kö för att intervjua Kurdo Baksi om Stieg Larsson.

Gabrielsson utbrister panikartat att Kurdo Baksi försöker att göra ett karaktärsmord på Stieg Larsson som journalist.

Ja, sicket helvete, det är mycket pinsamt att denne överallt av nomenklaturan omhuldade utlänning misslyckats att avläsa koden för pk-journalistik.

Eller är han för dum för att fatta vad man ska tycka och vad man ska säga??? Nej, just det! Han kan ju inte förlora sitt jobb, han är ju invandrare (Teflonmannen).

Kenneth Ahlborn kräver att boken dras in, liksom Mikael Ekman på Expo (SvD 21 januari). Norstedts förlag skulle sedan kunna ge ut en politiskt korrekt version istället för de obehagligheter Kurdo Baksi skriver om.

Mikael Ekman hävdar att boken är full av faktafel och att Expos alla chefredaktörer och reportrar ska komma ut med ett gemensamt uttalande (en uppgift som Robert Aschberg bekräftar i Aftonbladet 22 januari).

Aschberg hävdar att Kurdo Baksi ”inte kan det här med ödmjukhet”, annars består artikeln av idel ”tyckande” och är i motsvarande grad ”tunn” på fakta, liksom Mikael Ekmans inlägg i SvD.

Detta verkar vara den debatt som etablissemanget definitivt inte vill ha. Kurdo Baksi har dragit ner byxorna på makteliten/pk-eliten och Kejsaren står utan kläder.

Nu ska de samla sig till ”ett gemensamt uttalande” och bekräfta vilka de utvalda ska bränna nästa gång.

Det är tur för Baksi att han inte är svensk. Då kunde det ha gått som det gick 30 nov 1999 när de utvalda på SvD, DN, Aftonbladet och Expressen brände de 100 s.k. ”Nazisterna” på bål utan rättegång, försvarare och domstol bara för deras åsikters skull.

Karl Eriksson