Regeringen KU-anmäls för vaccinhanteringen

Publicerad 2009-11-25

SVERIGE  Regeringen har nu anmälts till Konstitutionsutskottet (KU) för hanteringen av svininfluensan och pandemivaccinet dito enligt ett pressmeddelande till svenska massmedier idag.
 

Måndagen den 23 september har frilansskribenten Leif Arnold inlämnat en begäran om väckande av förslag om granskning av Regeringens hantering av svininfluensan och pandemivaccinet dito. Begäran har även lämnats till Justitieombudsmannen om granskning av Socialstyrelsens, Smittskyddsinstitutets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Läkemedelsverkets hantering i ärendet.

 

  • I anmälan påvisas att skyddseffekten och säkerheten bakom detta vaccin vilar på gissningar och antagande.
  • Regeringen har tillåtit tillverkaren Glaxo Smith Kline (GSK) utföra storskaliga   läkemedels kontrollerade studier på ovetande medborgare i Sverige.
  • Policystridande leverantörsavtal.
  • Med de genomströmningshastigheter som angetts finns inga rimliga möjligheter för  personalen att försäkra sig om att varje patient har fått den allsidiga information som reglerna kräver för att hans beslut ska anses välinformerat vilket  Konstitutionsutskottet bör pröva som ett brott mot Nürnbergkodens krav, dvs. frivilligt välinformerat samtycke.
  • Regeringen måste även anses ha brutit mot forskningsetisk policy då man har använt fraser som ”erbjuds”. Enligt stadgad etisk praxis bör man använda ”ombeds” och ej ”erbjuds”. Det senare verbet antyder att det är en förmån att få deltaga och kan därmed dölja att deltagande också kan innebära risker och obehag.
  • Bristande patientsäkerhetsstandard.
  • Avsaknad av test på gravida.
  • Risker för små barn.
  • Brister i krisberedskap.
  • Osv.

 
   Leif Arnold har begärt att Konstitutionsutskottet på eget initiativ nu ofördröjligen bör granska om Regeringen genom sina ansvariga statsråd brutit mot dessa regler genom att direkt och uttryckligt delta i berörda myndigheters beslut och planering av vaccinationskampanjen.      

   Leif Arnold yrkar även på att få höras som vittne i Konstitutionsutskottet.
 

Mer information lämnas av Leif Arnold, frilansskribent –analytiker inom Miljö/Hälsoskydd/Energi

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

13 + tre =