Schweiz stoppar vaccinering av barn – Sverige chansar

Publicerad 2009-11-02

1257117279Myndigheterna i Schweiz tillåter inte vaccinering av barn med GlaxoSmithKlines Pandemrix – samma vaccin som nu skall ges till svenska barn. På svenska Socialstyrelsen menar man att ”barnen borde teoretiskt sett inte få så allvarliga biverkningar” trots att det ännu inte finns tillräckliga undersökningar.

Vaccineringen av ”riskgrupperna” är snart genomförd enligt myndigheterna. Nu väntar massvaccinering av miljoner svenska barn och unga. I Schweiz har dock myndigheterna beslutat att inte ge samma vaccin (Pandemrix) till landets barn, gamla och gravida. Den schweiziska myndigheten Swissmedic anser att den tillgängliga datan om vaccinets biverkningar är alldeles för otillräcklig.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets bild av vaccinet Pandemrix och massvaccinationsprogrammet är entydig:

  • ”Vi stoppar eller begränsar inte massvaccineringen”
  • Ingen tvekan att alla bör vaccineras inklusive barn, gamla och gravida”
  • ”Vaccintillverkarens egna preliminära undersökningar är tillfredsställande”

Detta trots att varken svenska eller europeiska läkemedelsverket har gjort egna oberoende undersökningar av vaccinet. A/H1N1-vaccinet Pandemrix ifrån tillverkaren GlaxoSmithKline godkändes i själva verket endast på företagets egna uppgifter om undersökningar på en prototyp till det aktuella vaccinet. Några riktiga studier på slutprodukten gjordes alltså inte innan vaccinet godkändes för användning på miljoner människor.

Dessutom användes inte heller de verkliga mängderna av det kontroversiella ämnet skvalen i testerna av prototypen som senare skulle användas i slutprodukten, utan en mängd som var över 2800 gånger lägre.
1257119292

Europeiska läkemedelsverket godkände precis som det svenska läkemedelsverket vaccinet baserat på tillverkarens egna testuppgifter som endast baserades på en prototyp till det vaccin vi nu får utan egna oberoende undersökningar.

De personer på svenska myndigheter som har varit mycket pådrivande för att massvaccineringen skall genomföras är i första hand:

Anders Tegnell, chef på Socialstyrelsen
Jan Liliemark, professor på Läkemedelsverket
Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet

Ovan nämnda personer är också polisanmälda efter att den anmälan som lämnades in till Justitiekanslern istället lämnats över till åklagare. Nyheten om anmälan har rapporterats tidigare och finns att läsa här.

Även t.ex. Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet och Inger Andersson von Rosen på Socialstyrelsen är vaccinförespråkare som figurerar mycket i media.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har också sagt nej till att köpa in äggfritt vaccin efter en förfrågan från Astma- och allergiförbundet. Omkring 10 000 personer kommer att behöva allergitestas speciellt för att avgöra hur allvarlig just sin allergi är för att inte riskera mycket allvarliga komplikationer vid vaccineringen med risk för blodtryckssänkning, som om de inte behandlas kan leda till koma, kollaps och död.

-Om man inte är extremt känslig för ägg kan man ändå ta Pandemrix. Och just nu så finns det inte ens ett sådant vaccin att tillgå på marknaden, säger Maria Larsson om önskemålet att köpa in äggfritt vaccin till svenskarna.

Inte heller Amalgamskadefondens önskemål om att inhandla kvicksilverfritt vaccin infriades trots att det finns kvicksilverfria vacciner.

I den senaste bipacksedeln för Pandemrix som finns tillgänglig på EMEA:s hemsida finns följande att läsa:

Uppföljning efter godkännande för försäljning

Under uppföljning efter godkännande för försäljning av interpandemiska trivalenta säsongsvacciner mot influensa har följande biverkningar rapporterats:

Mindre vanlig:
Generella hudreaktioner inklusive urtikaria

Sällsynt:
Neuralgi, kramper, övergående trombocytopeni
Allergiska reaktioner, i sällsynta fall med chock som följd, har rapporterats

Mycket sällsynt:
Vaskulit med övergående njurpåverkan
Neurologiska störningar såsom encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom

Detta läkemedel innehåller tiomersal (en organisk kvicksilverförening) som konserveringsmedel, och därför kan möjligen en överkänslighetsreaktion inträffa (se avsnitt 4.4).

Dessa data strider alltså mot Läkemedelsverkets professor Jan Liliemarks utlåtande där han i Metro 090918 gått ut och sagt att ”Flera studier har gjorts och man har inte kunnat visa något samband” och ”dessutom har vi en helt annan typ av vaccin i dag”.

Under de första dagarna sedan vaccineringen påbörjats har ett antal dödsfall rapporterats in till Läkemedelsverket. Nu rapporteras inga dödsfall längre. Något utlåtande om sambandet med vaccinet och dödsfallen har heller ännu inte gjorts.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × tre =