Archive for november, 2009

Schweiziska folket röstade emot minareter

Posted on: november 30th, 2009 by No Comments

SCHWEIZ  I söndags hölls en folkomröstning i Schweiz om huruvida fler islamska minareter skulle få byggas i landet, vilket resulterade i att 57,5% av folket röstade ja till förbudet. Schweiz är därmed det första landet i Europa som fått röstat i frågan.

   I Schweiz har man direktdemokrati, vilket b.la. innebär att om folket samlar ihop minst 100 000 namnunderskrifter som kräver en folkomröstning, så måste en folkomröstning enligt lagen hållas.

   – Vi är mycket nöjda. Muslimerna får gärna komma hit, men bör anpassa sig efter våra regler och normer, sade Oskar Freysinger från det invandringskritiska men integrationsförespråkade partiet SVP som varit drivande att få igenom en folkomröstning för minaretsförbudet.

   Opinionsmätningarna i media informerade att förslaget att förbjuda minareter skulle röstas ner av folket och regeringen uppmanade folket att rösta emot förslaget, men istället röstade en tydlig majoritet av schweizarna för att förbjuda minareter. Detta har chockat regeringen som tror att detta kommer att öka vad de kallar ”islamofobin” och att landet kan riskeras att drabbas av ilskna reaktioner och i värsta fall terroristattacker från de muslimska länderna.

   Man är även rädd för att landets export till muslimska länder, som är värd över hundra miljarder kronor per år, ska drabbas och från Kairo rapporteras det redan om att man planerar att bojkotta landet.

   – Jag är chockad och beklagar detta djupt. Vi har underskattat en stor rädsla bland människor för fundamentalism. Det är en väckarklocka att vi måste arbeta mer med integration, sade den chockade utrikesministern Micheline Calmy-Rey.

   Klyftan mellan de styrande politikerna och folket har med detta ökat, vilket oroar den sittande regeringen. Regeringen hotar med att förbudet mot minareterna strider med grundlagen och internationella konventioner om mänskliga rättigheter och diskriminering och om fallet tas upp i EU:s domstol är chansen stor att EU fördömer beslutet och ger regeringen rätt att gå emot folkets vilja och tillåta fortsatt bygge av minareter.

   Även Amnesty International och FN har kritiserat hur folket röstade i Schweiz och demonstrationer hölls i Zürich och Bern för att förslaget skulle förklaras ogiltigt.

 
I Schweiz bor mellan 400 000-500 000 muslimer främst från Turkiet, Bosnien och Kosovo.

Regeringen KU-anmäls för vaccinhanteringen

Posted on: november 25th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Regeringen har nu anmälts till Konstitutionsutskottet (KU) för hanteringen av svininfluensan och pandemivaccinet dito enligt ett pressmeddelande till svenska massmedier idag.
 

Måndagen den 23 september har frilansskribenten Leif Arnold inlämnat en begäran om väckande av förslag om granskning av Regeringens hantering av svininfluensan och pandemivaccinet dito. Begäran har även lämnats till Justitieombudsmannen om granskning av Socialstyrelsens, Smittskyddsinstitutets, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Läkemedelsverkets hantering i ärendet.

 

 • I anmälan påvisas att skyddseffekten och säkerheten bakom detta vaccin vilar på gissningar och antagande.
 • Regeringen har tillåtit tillverkaren Glaxo Smith Kline (GSK) utföra storskaliga   läkemedels kontrollerade studier på ovetande medborgare i Sverige.
 • Policystridande leverantörsavtal.
 • Med de genomströmningshastigheter som angetts finns inga rimliga möjligheter för  personalen att försäkra sig om att varje patient har fått den allsidiga information som reglerna kräver för att hans beslut ska anses välinformerat vilket  Konstitutionsutskottet bör pröva som ett brott mot Nürnbergkodens krav, dvs. frivilligt välinformerat samtycke.
 • Regeringen måste även anses ha brutit mot forskningsetisk policy då man har använt fraser som ”erbjuds”. Enligt stadgad etisk praxis bör man använda ”ombeds” och ej ”erbjuds”. Det senare verbet antyder att det är en förmån att få deltaga och kan därmed dölja att deltagande också kan innebära risker och obehag.
 • Bristande patientsäkerhetsstandard.
 • Avsaknad av test på gravida.
 • Risker för små barn.
 • Brister i krisberedskap.
 • Osv.

 
   Leif Arnold har begärt att Konstitutionsutskottet på eget initiativ nu ofördröjligen bör granska om Regeringen genom sina ansvariga statsråd brutit mot dessa regler genom att direkt och uttryckligt delta i berörda myndigheters beslut och planering av vaccinationskampanjen.      

   Leif Arnold yrkar även på att få höras som vittne i Konstitutionsutskottet.
 

Mer information lämnas av Leif Arnold, frilansskribent –analytiker inom Miljö/Hälsoskydd/Energi

Kampanjarbete runt om i landet

Posted on: november 17th, 2009 by No Comments

Minibild kampanj runt om i landetAKTION FÖR SVERIGE har under hösten bedrivit ett omfattande kampanjarbete runt om i landet. Mediauppslag i radio och tidningar har varvats med informationsspridning, föreläsningar och aktiviteter. Största fokuset har legat på att upplysa om den akuta och viktiga vaccinfrågan. Kampanjen har dragit till sig nya medarbetare och fått stor uppmärksamhet.

Västra Götaland
Spridning av vaccinupplysningsmaterial har pågått i bland annat Härryda och Skövde vilket bl.a. intresserade SR Skaraborg.

Malmö
Vaccinupplysningsmaterial i olika former har spridits på gator, pakethållare, väntrum och hushåll runt om i kommunen vilket intresserat fler för att aktivera sig.

malmo
Informationsspridning i Malmö. Folk har hört av sig runt om i landet, beställt information och gjort en aktiv insats.

Umeå
En ny grupp aktivister har påbörjat spridning av material ifrån AKTION FÖR SVERIGE.


Småland

AFS:s vaccininformationskampanj tog ordentlig fart i media när kampanjmaterial spreds i jönköpingsområdet. SR Jönköping rapporterade om AFS:s verksamhet sedan Jönköpingsposten publicerat en helsida om organisationens kampanjarbete följt av intervjufrågor ifrån SVT Smålandsnytt.

srjonkoping
AKTION FÖR SVERIGE:s kampanjarbete uppmärksammas bland annat av SR Jönköping, SVT Smålandsnytt och Jönköpingsposten, som publicerade en helsida om AFS och dess vaccinkampanj

Stockholm
Omfattande spridning av vaccinupplysningskampanjmaterial. Många tacksamma för upplysningsmaterialet har hört av sig och mycket av kampanjmaterialet har spridits på eget initiativ. Även en del anställda inom vården som varit upprörda har hört av sig då de som jobbat med vaccinering upplevt det som jobbigt att ta del av den tunga vaccinkritiska information som spridits.

vastmanland
Flera föreläsningar har anordnats för allmänheten på flera håll i landet. Här ifrån norra Västmanland.

affisch

Västmanland
Föreläsning har anordnats för allmänheten efter annonsering. Föreläsningen resulterade i en helsida i en tidning i norra länsdelen där bl.a. Läkemedelsverkets professor Jan Liljemark replikerade på AFS:s vaccinkritiska information. Flera vaccinkritiska insändare av Markus Andersson publicerades också i flera av länets tidningar, bl.a. länstidningen Västmanlands Nyheter. Insändaren i VLT finns att läsa här.

Sundsvall
Informationsspridning, insändare om massvaccinationerna i tidningen Dagbladet, helsida om föreläsning för allmänheten där en barnläkare replikerade på AFS:s vaccininformation.

vlt
Vaccinkritiska insändare har skickats in till flera tidningar runt om i landet. En insändare publicerades bland annat i länstidningen Västmanlands Läns Tidning (VLT).

Utöver de mer organiserade aktiviteterna har andra frivilliga initiativ tagits med utskrifter av informationsblad ifrån hemsidan som sedan spritts på anslagstavlor, till hushåll mm runt om i landet.

Vill du också engagera dig för vår framtid? Hör då av dig till oss!

Ny studie: Trådlöst kan påverka hjärnan

Posted on: november 12th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Enligt en ny studie vid Örebro universitet, kan trådlös telefoni påverka hjärnan negativt.

   Forskaren Fredrik Söderqvist som ligger bakom undersökningen har tagit blodprover på vuxna personer och undersökt två biomarkörer, för att ta reda på vilka effekter användandet av trådlösa telefoner och mobiltelefoner får på hjärnan. Forskaren kunde se en sammankoppling mellan användningen av trådlösa telefoner och ökade mängder av äggviteämnet transthyretin som finns i de s.k. blod-cerebrospinalvätskebarriären och som är en del av hjärnans försvar mot yttre påverkan.

   Enligt Fredrik Söderqvist är det för tidigt att komma till någon slutsats om detta innebär en hälsofara, men de ökade halterna av transthyretin betyder enligt honom att hjärnan påverkas av mikrovågor. Han anser vidare att barn och unga bör vara särskilt försiktiga och gå efter Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) råd om mobilanvändning.

   Söderqvist genomförde även en undersökning med ungdomar, där han ställde frågan, om de har upplevt att användningen av deras mobiler eller andra trådlösa telefoner har gett dem hälsoproblem, och de som regelbundet använde trådlösa telefoner svarade oftare att de känt av olika typer av hälsosymtom än de andra som inte använde trådlösa telefoner i samma utsträckning.

   – Kopplingen var starkast för huvudvärk, astmatiska besvär och koncentrationssvårigheter. Men det krävs mer forskning för att utesluta en påverkan av andra faktorer och felkällor, även om det är svårt att se att sambandet helt skulle kunna förklaras av sådana, sade Söderqvist.

   Söderqvist betonar vikten av mer forskning inom området, så att man kan utesluta andra eventuella faktorer.

   Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten finns det inget stöd från vetenskapen att man bör sluta använda mobiltelefoner, däremot rekommenderar man alla som använder mobiltelefoner att använda s.k. handsfree, och att ha en bra täckning när man talar i mobilen.

I dagens samhälle har nästan uteslutande alla barn från 7 års ålder en mobiltelefon, men det kontinuerliga användandet börjar först vid 12-årsåldern, och över 80 % av alla 19-åringar använder trådlösa telefoner regelbundet. Undersökningen visar att färre en 1 % av dessa barn och ungdomar använder s.k. handsfree.

   – Det är bekymmersamt, eftersom eventuella hälsoeffekter av långtidsexponering för mikrovågor inte är klarlagda, i synnerhet för barn och ungdomar. De gränsvärden som finns i dag skyddar mot uppvärmning, en så kallad termisk effekt. Men om det finns mekanismer som inte är beroende av uppvärmning, är det inte säkert att dagens gränsvärden ger ett skydd. Och det kan handla om effekter som visar sig först längre fram i tiden, säger Fredrik Söderqvist

   Enligt två delstudier inom det internationella Interphoneprojektet, kan det finnas en ökad godartad tumör på hörselnerven, efter att ha använt mobiltelefoner i över 10 år.

Har hjälteglorian hamnat på sned nu, Guillou? Eller är detta vänsterns inbördeskrig?

Posted on: november 8th, 2009 by pj No Comments

I den s.k IB-affären 1973 avslöjades att Gunnar Ekberg övervakat svenska vänsterextremister. För avslöjandet stod journalisterna Jan Guillou och Peter Bratt. Nu har Ekberg i en bok som släppts i aug 2009 gått ut med att Guillou varit agent för KGB! Detta väckte inte direkt någon uppståndelse tills nu.

Guillou medgav i Expressen 24 okt att han haft kontakt med KGB´s man i Stockholm, Jevgenij Gergel, under 60- och 70-talet men att han inte var spion!(Sic). Denne besserwisserjournalist à la 68-vänster medger också att han fått 600 kr av KGB för att skriva om Socialdemokraternas syn på Vietnam.

Guillou´s kommentar att ”det var lagligt så när som på att det naturligtvis får ses som ett svartjobb” är häpnadsväckande. Denne arrogant bortskämda södermalmsjournalist försöker få oss att svälja denna halsbrytande jämförelse med svartjobb. Hans kontakter med det avskyvärda KGB ska likställas med svartjobb! Man tar sig för pannan och Guillou´s slutledningsförmåga når oanade höjder.

Enligt dokument från Riksarkivet avslöjades Gulliou av sin vän Arne Lemberg redan -67 för SÄPO. SÄPO läckte sedan till IB. Guillou hävdar att hans möten med KGB var för att visa hur KGB arbetade i Sverige.Hur han skulle visa det har han inte sagt och han har aldrig nämnt ett ord om denna mörka del av sin livshistoria.

Det ligger nära till hands att tro att hans desperata försök till försvar handlar om en hastigt påkommen efterkonstruktion, föga sannolik. I Gulliou´s memoarbok ”Ordets makt” utkommen denna höst lyser hans minst femåriga kontakter med KGB med sin frånvaro som ett resultat av en overklig förträngning. Men hans kontaktman KGB-översten Boris Grigoriev mindes när han sommarpratade 2000 och nämnde bl.a. att Gulliou´s avslöjande ”gjorde stor nytta för oss när han tog fram bevis för Sveriges samarbete med CIA”. Guillou beskriver sina KGB-möten som harmlösa: ”Vi satt mest och diskuterade politik”. Vad skulle han annars säga?

Efter Ungernrevolten -56 och framförallt Pragvåren -68 hade många förstått vad Sovjet ock KGB stod för. Därför hade KGB svårt  att rekrytera folk i utlandet som spioner. T.ex. i Danmark lyckades man enligt KGB-avhopparen Oleg Gordievskij inte värva en enda ”trots att de gärna satt på krogen och drack var de trogna sitt land”.

I Sverige lyckades man värva Guillou omgående och under minst 5 år från -67 enligt Gergel efter att ha bjudit honom på rysk kaviar på en ambassadbjudning. Gergel övervakades under 6 år av SÄPO och i hans akt finns kontakterna med Gulliou. Denna livslögn har Guillou burit med sig sen 22 års ålder.

Nu plötsligt som på en given order vaknar Mona Sahlin och kräver ”alla kort på bordet” om vilken information han lämnat till Sovjet om Socialdemokratin. Även den gamle stofilen Ingvar Carlsson ryter indignerat, liksom Mårten Palme.

Det är bara det att det låter så ihåligt, så falskt när dessa ropar på offentlighet/öppenhet. De är ju inte precis kända för detta i andra sammanhang, t.ex. Estoniamörkläggningen, hemligstämplandet av Tsunamibanden, förföljelsen av oliktänkande, nedsläckningen av SD´s hemsida (Mohammedteckningarna) mm. Egennyttan har alltid gått före allmännyttan för den socialdemokratiska nomenklaturan!

Kanske vore det dags att upprätta en sanningskommission och den skulle förmodligen dra med sig både de rödvinsluktande södermalmsjournalisterna tillika de socialdemokratiska f.d. statsråden ned i dyngan.

Det är bara för mycket, ett kryperi i ynkedom!

Gästskribent

Schweiz stoppar vaccinering av barn – Sverige chansar

Posted on: november 2nd, 2009 by No Comments

1257117279Myndigheterna i Schweiz tillåter inte vaccinering av barn med GlaxoSmithKlines Pandemrix – samma vaccin som nu skall ges till svenska barn. På svenska Socialstyrelsen menar man att ”barnen borde teoretiskt sett inte få så allvarliga biverkningar” trots att det ännu inte finns tillräckliga undersökningar.

Vaccineringen av ”riskgrupperna” är snart genomförd enligt myndigheterna. Nu väntar massvaccinering av miljoner svenska barn och unga. I Schweiz har dock myndigheterna beslutat att inte ge samma vaccin (Pandemrix) till landets barn, gamla och gravida. Den schweiziska myndigheten Swissmedic anser att den tillgängliga datan om vaccinets biverkningar är alldeles för otillräcklig.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverkets bild av vaccinet Pandemrix och massvaccinationsprogrammet är entydig:

 • ”Vi stoppar eller begränsar inte massvaccineringen”
 • Ingen tvekan att alla bör vaccineras inklusive barn, gamla och gravida”
 • ”Vaccintillverkarens egna preliminära undersökningar är tillfredsställande”

Detta trots att varken svenska eller europeiska läkemedelsverket har gjort egna oberoende undersökningar av vaccinet. A/H1N1-vaccinet Pandemrix ifrån tillverkaren GlaxoSmithKline godkändes i själva verket endast på företagets egna uppgifter om undersökningar på en prototyp till det aktuella vaccinet. Några riktiga studier på slutprodukten gjordes alltså inte innan vaccinet godkändes för användning på miljoner människor.

Dessutom användes inte heller de verkliga mängderna av det kontroversiella ämnet skvalen i testerna av prototypen som senare skulle användas i slutprodukten, utan en mängd som var över 2800 gånger lägre.
1257119292

Europeiska läkemedelsverket godkände precis som det svenska läkemedelsverket vaccinet baserat på tillverkarens egna testuppgifter som endast baserades på en prototyp till det vaccin vi nu får utan egna oberoende undersökningar.

De personer på svenska myndigheter som har varit mycket pådrivande för att massvaccineringen skall genomföras är i första hand:

Anders Tegnell, chef på Socialstyrelsen
Jan Liliemark, professor på Läkemedelsverket
Johan Carlson, generaldirektör på Smittskyddsinstitutet

Ovan nämnda personer är också polisanmälda efter att den anmälan som lämnades in till Justitiekanslern istället lämnats över till åklagare. Nyheten om anmälan har rapporterats tidigare och finns att läsa här.

Även t.ex. Annika Linde, statsepidemiolog vid Smittskyddsinstitutet och Inger Andersson von Rosen på Socialstyrelsen är vaccinförespråkare som figurerar mycket i media.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson har också sagt nej till att köpa in äggfritt vaccin efter en förfrågan från Astma- och allergiförbundet. Omkring 10 000 personer kommer att behöva allergitestas speciellt för att avgöra hur allvarlig just sin allergi är för att inte riskera mycket allvarliga komplikationer vid vaccineringen med risk för blodtryckssänkning, som om de inte behandlas kan leda till koma, kollaps och död.

-Om man inte är extremt känslig för ägg kan man ändå ta Pandemrix. Och just nu så finns det inte ens ett sådant vaccin att tillgå på marknaden, säger Maria Larsson om önskemålet att köpa in äggfritt vaccin till svenskarna.

Inte heller Amalgamskadefondens önskemål om att inhandla kvicksilverfritt vaccin infriades trots att det finns kvicksilverfria vacciner.

I den senaste bipacksedeln för Pandemrix som finns tillgänglig på EMEA:s hemsida finns följande att läsa:

Uppföljning efter godkännande för försäljning

Under uppföljning efter godkännande för försäljning av interpandemiska trivalenta säsongsvacciner mot influensa har följande biverkningar rapporterats:

Mindre vanlig:
Generella hudreaktioner inklusive urtikaria

Sällsynt:
Neuralgi, kramper, övergående trombocytopeni
Allergiska reaktioner, i sällsynta fall med chock som följd, har rapporterats

Mycket sällsynt:
Vaskulit med övergående njurpåverkan
Neurologiska störningar såsom encefalomyelit, neurit och Guillain-Barrés syndrom

Detta läkemedel innehåller tiomersal (en organisk kvicksilverförening) som konserveringsmedel, och därför kan möjligen en överkänslighetsreaktion inträffa (se avsnitt 4.4).

Dessa data strider alltså mot Läkemedelsverkets professor Jan Liliemarks utlåtande där han i Metro 090918 gått ut och sagt att ”Flera studier har gjorts och man har inte kunnat visa något samband” och ”dessutom har vi en helt annan typ av vaccin i dag”.

Under de första dagarna sedan vaccineringen påbörjats har ett antal dödsfall rapporterats in till Läkemedelsverket. Nu rapporteras inga dödsfall längre. Något utlåtande om sambandet med vaccinet och dödsfallen har heller ännu inte gjorts.