Nu anmäls de ansvariga för massvaccinationen

Publicerad 2009-10-05

1254759677En mycket omfattande och allvarlig anmälan har lämnats in till Justitiekanslern. Anmälan avser ackumulerade bevis mot svininfluensan och användningen av vaccinet med bl.a. överträdelse mot Nürnbergkonventionen, vilseledande information och utsättande av individer för fara.

Bakom anmälan står en frilandsskribent och analytiker inom miljö, hälsoskydd och energi vid namn Leif Arnold. Anmälan har lämnats in privat, men bakom anmälan ligger över 600 arbetstimmar.
1254761694
Anmälan finns att läsa här:

Anmälan riktar sig mot:

Regeringskansliet
Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson

Socialstyrelsen
Avdelningschef Anders Tegnell

Smittskyddsinstitutet
Generaldirektör Johan Carlson

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Generaldirektör Helena Lindberg

Läkemedelsverket
Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman

I anmälan yrkas det bland annat på att en kommission tillsätts för att utreda denna teatraliska vaccinationsfars som har pågått under minst 50 år och att de anmälda ska lämna sina befattningar.

Anmälaren menar också att det föreligger bevis på att man använt sig av falska påståenden såsom att:

Svininfluensan skulle ha drabbat framförallt unga människor (20-35 år). Det är ett påstående som är fullständigt felaktigt.

Friska gravida kvinnor är speciellt utsatta och sårbara för svininfluensan. Även det är ett påstående som saknar all grund.

Det föreligger bevis på att man systematiskt tagit bort känslig information från Internet, efter att USA:s hälsominister tillskrivits.

Hittills har massmedia valt att inte uppmärksamma anmälan som lämnades in till Justitiekanslern den 28 september i år.

Ur anmälan:

Utvecklande av talan
De anmälda är statligt anställda tjänstemän och politiker vars skyldighet är att agera i sådan väg så att man säkerställer hälsan för den svenska populationen. Det finns grund att tro att de anmälda missbrukar sin makt och använder på ett olämpligt sätt sin position i gagn för Pharmacia företag och andra intressen.

Den överreaktion som är demonstrerad av personerna i denna anmälan med hänseende till svininfluensan och den massvaccineringen som är planerad är inte i proportion till riskerna med det otillräckligt testade vaccinet, speciellt inte då de flesta människorna har tillfrisknat från svininfluensan enbart genom vila. När man påbörjar massvaccineringen av 9 miljoner svenskar skall man först ha ordentligt med vetenskapliga studier beträffande samtliga biverkningar från vaccinet. I synnerlighet då det nya vaccinet är ett experimentvaccin innehållande nya komponenter som inte testats i någon större omfattning och under tillräckligt lång tid. Denna överträdelse är tillräcklig för att omedelbart väcka åtal mot de anmälda.

De anmälda har uppvisat en fullständig vetenskaplig oskicklighet, då man har till populationen falskeligen påstått att experimentvaccinet är säkert. Detta experimentvaccin utsätter populationen för enorma risker, där stora delar av populationen kan få bestående men för resten av livet, dödsfall går inte att utesluta. Vidare, förefaller det som att de anmälda inte tillräckligt kritiskt granskat den vetenskapliga kvaliteten som ligger till grund för WHO:s deklarering av pandemi ”fas-6”, viruset och dess sjukdomsalstrande egenskaper osv.

Förhoppningsvis kommer myndigheter och politiker att agera i tid för att avvärja en mänsklig hälsokatastrof av magnitud större än man tidigare skådat i mänsklighetens historia.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

10 − fem =