Archive for september, 2009

Flicka dog efter HPV-vaccin

Posted on: september 29th, 2009 by No Comments

STORBRITANNIEN  En 14 år gammal skolflicka har avlidit kort efter att ha injicerats med HPV-vaccinet Cervarix ifrån GlaxoSmithKline som skall skydda mot livmoderhalscancer.

Flickan blev vaccinerad som en del av det vaccinationsprogram som nyligen påbörjats för att enligt tillverkaren minska antalet livmoderhalscancerfall. Vaccinationsprogrammet är dock mycket omfattande och redan har över 1,4 miljoner brittiska flickor och kvinnor hunnit injicerats.

   Flickan vid namn Natalie Morton, elev på Blue Coat Church School of England i Coventry, dog bara några timmar efter att ha injicerats med Cervarix ifrån tillverkaren GlaxoSmithKline. Dödsorsaken har ännu inte definitivt hunnit fastställas. Inget tyder dock på att några andra dödsorsaker skulle finnas.

   Tre andra studenter från samma skola blev yra och illamående efter att ha fått vaccinationssprutan. Efter Natalies död gick skolan ut med en varning på sin webbsida där man uppmanade alla föräldrar till elever som vaccinerats att vara extra uppmärksamma på negativa fysiska reaktioner.

   Cervarix som är namnet på GlaxoSmithKlines variant av HPV-vaccinet är betydligt billigare än Gardasil som produceras av tillverkaren Merck. England är hittills det enda land som köpt Cervarix.

   Tidigare har två dödsfall i samband med vaccinering mot livmoderhalscancer rapporterats, ett från Tyskland och ett från Australien.

– I de här fallen fanns ett tidsmässigt samband mellan dödsfallen och vaccinering med Gardasil, men något orsakssamband kunde inte fastställas, säger Lennart Forslund vid Läkemedelsverket.

Fotnot: Humana PapilomViruset förekommer hos över hälften av jordens befolkning och är sexuellt överförbart. Från och med i vår kommer svenska kvinnor att börja vaccineras mot viruset enligt Socialstyelsens beslut. Fortfarande är biverkningsdatan inte speciellt omfattande och de kvinnor som tagit vaccinet behöver enligt tillverkaren ta nya sprutor efter bara några år då effekten ser ut att avta.

Föreläsning inför massvaccinationen i Sundsvall

Posted on: september 27th, 2009 by No Comments

1254328425Markus Andersson åker runt i landet på en föreläsningsturné inför den stundande massvaccinationen. ”Informationen måste fram i tid”. Senast hölls ett större föredrag i Sundsvall.

Det är nedräkning inför de första leveranserna av det mycket kontroversiella vaccinet mot ”svininfluensan” ifrån GlaxoSmithKline. I början av nästa vecka beräknas de första leveranserna börja skickas ut till landstingen. ”Riskgrupperna” är de som kommer att prioriteras enligt Socialstyrelsen. Samma grupper riskerar att få flest och allvarligast biverkningar.

Markus Andersson, ordförande i AKTION FÖR SVERIGE, har hållit flera föreläsningar runt om i landet. -Det kommer nya förfrågningar hela tiden, säger Andersson. Det är stort tryck i vaccinfrågan och folk känner att något inte står rätt till med uppmaningar i media och ifrån myndigheter och eftersöker alternativ information.

1254328220
”Något står inte rätt till kring massvaccinationshysterin. Andersson redogör för de krafter och intressen som driver på vaccinationstillverkningen och dess marknadsföring. Det här har blivit lite av en väckelsefråga för många, säger Andersson.”

Föredraget inleddes med att titta på bakgrunden till massvaccineringen. Hur Världshälsoorganisationen, WHO, plötsligt i maj förändrade själva definitionen av pandemi och hur detta sedan ledde fram till massbeställningar av vacciner som snabbtillverkas – beställningar värda mångmiljardbelopp.

Vidare redogjordes för det aktuella vaccinet ”Pandemrix”, hur det framställs och vad det egentligen innehåller. Pandemrix innehåller ämnet skvalen, ett ämne som finns i vår egen kropp och vårt nervsystem. Om vi däremot sprutar in det i vår vävnad börjat immunförsvaret angripa skvalenet, men det angriper också vårt eget skvalen som finns i nervsystemet vilket kan leda till allvarliga skador på kroppen. Vaccinet innehåller också kvicksilver i konserveringsmedlet tiomersal.

1254328244

”Intresset ifrån allmänheten var stor och på frågestunden gick frågorna varma och många undrade varför informationen som kom fram på föredraget inte framförs av myndigheter och media.”

Spridningen av svininfluensan har dessutom den senaste tiden avtagit kraftigt. I t.ex. Nya Zeeland har utbrottet redan kulminerat. Utbrottet ser alltså ut att bli långt mildare än väntat.

– Skall vi i detta läge massvaccinera hela vår befolkning, med ett vaccin som är i det närmaste obeprövat?, frågade sig Andersson. Ett vaccin som har ovanligt allvarliga biverkningsdata enligt endast preliminära uppgifter på prototypen.

Detaljer och fakta kring kvicksilver och vaccinet

Posted on: september 25th, 2009 by No Comments

1253872935Amalgamskadefonden arbetar aktivt för att hjälpa människor som lider av men som orsakats av kvicksilver i amalgamlagningar. Från och med den 1 juni i år inträdde en lag om allmänt förbud mot användning av kvicksilver. Tack vare lagstiftningen i EU kommer nu alla svenskar ändå att kunna injiceras med kvicksilver genom det nya vaccinet.

Följande informativa artikel är saxad ifrån Amalgamskadefondens insamlingsbrev 2009:

Bara två månader efter kvicksilverförbudet: – Nu skall alla svenskar få vaccininjektioner med kvicksilver   

28 augusti 2009
Thomas Karlsson
Generalsekreterare
 
Efter åratal av kamp mot användningen av kvicksilver i amalgam och i många andra produkter fick vi äntligen ett förbud den 1 juni i år.

Men den 24 juli – mindre än två månader efter förbudet – avslöjade Jönköpingsposten att det nya vaccinet mot svininfluensan kommer att innehålla konserveringsmedlet tiomersal som är en kvicksilverförening som innehåller etylkvicksilver.

När jag fick veta detta kontaktade jag omgående professor Maths Berlin som är ordförande i Amalgamskadefondens vetenskapliga råd och anses vara en av världens mest välrenommerade kvicksilverforskare.

Etylkvicksilver skadar hjärnans celler
Maths Berlin blev djupt bekymrad över myndigheternas beslut att köpa in 18 miljoner vaccindoser med 5 mikrogram etylkvicksilver i varje dos till hela svenska befolkningen. Etylkvicksilver tar sig lätt in i hjärnan och kan vara farligare än metylkvicksilver. Det sönderfaller snabbt till oorganiskt kvicksilver som effektivt skadar hjärnans celler. När detta inträffar under hjärnans utveckling hos foster och barn kan oreparabla skador uppstå med ett livslångt lidande som följd.
 
* Foster hos gravida.
Här kan den svåraste skadan uppträda eftersom fostrets hjärna är extremt känsligt för kvicksilver. De skador som kan inträffa kan leda till att fostret får hjärnskador som redan tidigt i livet kan yttra sig i form av diagnoser som autism, Damp/ADHD. Varje förälder som har fått barn med sådana diagnoser vet vilken smärta och oerhörd kamp det kan vara för att hjälpa sina barn till ett någorlunda drägligt liv.

* Barn i åldern upp till omkring 10 år.
Fem mikrogram etylkvicksilver vid två tillfällen är t ex en stordos för en tvåårings hjärna.

* Vuxna människor med genetisk känslighet för kvicksilver.

Sannolikheten är här inte stor att det kan leda till bestående skador, men den som har den här känsligheten kan få symtom från kvicksilvret i vaccinet. Dessbättre kommer hälsoproblemen sannolikt vara av övergående karaktär.

Vart tog förbudet mot kvicksilver vägen?
Man kan gott fråga sig vart förbudet mot kvicksilver tog vägen? Det regeringsbeslut om förbud mot varor som innehåller kvicksilver som trädde i kraft den 1 juni 2009, gör undantag för bland annat humant läkemedel. Den harmonierade lagstiftningen i EU är så stark på det här området att den råder över svensk lagstiftning och därmed inte tillät Sverige att förbjuda kvicksilver i läkemedel.

Socialstyrelsen utförde beställningen
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av Regeringen att beställa vaccin mot svininfluensan till hela svenska folket. Läkemedelsverket har sedan uppdraget att ta ställning till om vaccinet skall godkännas.

Amalgamskadefonden har framfört skarpa synpunkter
Både Maths Berlin och undertecknad har kontaktat Läkemedelsverket och Socialstyrelsen och framfört skarpa synpunkter på beslutet att välja vaccin med etylkvicksilver som konserveringsmedel. Vi har begärt att Socialstyrelsen skall redovisa bedömningsunderlaget inför beslutet att välja ett vaccin med etylkvicksilver.

Via mejl har vi fått åtskillig information från Socialstyrelsen om beslutet men inget där vi kan finna att de redovisar något eget bedömningsunderlag. De hänvisar istället till Europeiska läkemedelsverkets (European Medicine Agencys som förkortas EMEA) bedömning som professor Berlin anser är felaktig på den punkten där de anger att tiomersalet skulle vara riskfritt. För ett sådant uttalande saknas underlag.

Myndigheternas enda åtgärd: Ge lugnande besked till allmänheten
Vi har också begärt att man tar fram ett alternativ som är kvicksilverfritt så att de som i vart fall vill välja ett sådant kan göra det. Myndigheterna har visserligen lyssnat när vi har framfört våra synpunkter men inte vidtagit några andra åtgärder hittills än att de har gått ut med lugnande information om riskerna med etylkvicksilvret på deras hemsidor.

Ett kvicksilverfritt vaccin diskuterades inte inför Socialstyrelsens beställning
Vid ett samtal den 12 augusti 2009 med Socialstyrelsen medgav de att de inte ens hade haft uppe till diskussion om de skulle välja ett kvicksilverfritt vaccin. Vid samtalet angav de att de inte heller hade fått in något anbud från läkemedelsbolagen Baxter Medical AB och Novartis som har utvecklat kvicksilverfria pandemivacciner. Socialstyrelsen begärde in anbud på pandemivaccin från flera läkemedelsbolag i maj 2007 för att förbereda sig inför en eventuell pandemi.

Baxter Medical hade lämnat anbud på kvicksilverfritt vaccin
När jag fick veta detta kontaktade jag Baxter Medical och ställde frågan om varför de inte hade lämnat något anbud till Sverige. En kvinnlig medarbetare undersökte min fråga och återkom någon timma senare och berättade att de hade dokument på att de hade lämnat anbud på ett kvicksilverfritt vaccin till Socialstyrelsen redan den 8 maj 2007.

Tillverkningen av kvicksilverfritt vaccin är uppbokad
Enligt Socialstyrelsen är nu all tillverkning av kvicksilverfritt vaccin uppbokad och att det kan ta upp till ett år innan man kan få fram ett kvicksilverfritt alternativ. Kvinnan jag talade med på Baxter Medical kunde bekräfta att all deras produktion var kontrakterad till andra länder närmaste tiden. Inte ens de anställda på Baxter Medical i Stockholm kan få sitt eget kvicksilverfria vaccin utan är hänvisade till Pandemrix, det vaccin som Sverige nu har köpt in och som innehåller etylkvicksilver.

Det finns all anledning att oroa sig över situationen
Professor Maths Berlin anser nu att det finns all anledning att oroa sig över situationen.
– Det finns inget underlag som stöder att dosen 5 mikrogram etylkvicksilver i vaccinet är riskfritt och det finns dessutom  underlag för skälig misstanke att det finns risker med den dosen av kvicksilver som finns i vaccinet. De undersökningar som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och EMEA stöder sig på kan inte utesluta en betydande risk för påverkan på hjärnutvecklingen hos foster och barn, menar Berlin.

Ingenting utesluter att 1 % av barnen kan få hämmad hjärnutveckling
Maths Berlin ställer sig nu frågan hur många barn myndigheterna kan tillåta att bli skadade av kvicksilvret i vaccinet.
– Hittills har inte någon undersökning presenterats som utesluter att 1 % av de exponerade barnen kan få en hämning av hjärnutvecklingen. Omkring 1 miljon barn som är under 10 år kan komma att vaccineras och då kan detta drabba ett stort antal av dem. Om det finns misstanke om risker och det saknas underlag för att bedöma storleken på risken skall försiktighetsprincipen gälla. I detta fall har uppenbarligen myndigheterna nonchalerat försiktighetsprincipen vilket är helt oacceptabelt menar Berlin.

Gravida och barn skall definitivt avstå från att vaccineras med Pandemrix
Pandemrix är i skrivande stund godkänt för åldrarna 18 – 60 år men kommer enligt Socialstyrelsen inom kort godkännas även för barn från 6 månaders ålder.

Professor Berlin anser dock att gravida och barn definitivt skall avstå från att vaccineras med Pandemrix.
– Jag anser att riskerna att få men för livet är för stora för barnen. Även som vuxen skall man avstå från vaccinet om man är känslig för kvicksilver. När myndigheterna påstår att vaccinet är säkert då lurar man folk. Myndigheterna måste helt enkelt ta fram ett kvicksilverfritt alternativ för barn och gravida kvinnor, menar Berlin.

Riskerna med etylkvicksilvret kan nå ut i media
Eftersom myndigheterna inte har lyssnat på våra varningsrop och istället har valt att mörklägga riskerna har Amalgamskadefonden nu kontaktat media. Vid pressläggningen av det här insamlingsbrevet har vi fått vissa öppningar på den fronten. Vi hoppas nu att inga andra storslagna nyheter dyker upp som tränger bort den information vi behöver nå ut med. 

Vaccineringen kan rädda liv
Vi är väl medvetna om att vaccinering i en pandemisituation kan rädda många liv. Den influensa vi står inför är inte helt ofarlig. Risken att dö i influensan varierar dock kraftigt mellan olika länder. Enligt den statistik som redovisas från Världshälsoorganisationen när det här insamlingsbrevet skrevs har var 97:e person som insjuknat i Syd- och Nordamerika avlidit. Med de siffror som hittills redovisats för Europa har bara var 636:e avlidit. Sannolikt beror skillnaden i dessa siffror på möjligheterna att få professionell vård.

Socialstyrelsen saknar kompetens om riskerna med kvicksilver
Smittskyddsinstitutet och Socialstyrelsen bedömer att mellan 400 000 till 5 miljoner svenskar kan drabbas. Det är naturligtvis vällovligt att myndigheterna vill förhindra problem som en pandemi kan ställa till med, men man har uppenbarligen inte haft kompetens nog att inse att man borde ha avstått från att välja ett vaccin som innehåller etylkvicksilver. Därmed skapar man många nya problem.

Alla som vaccineras får inte skydd mot svininfluensan
Även om hela befolkningen vaccineras med Pandemrix lär vaccinet ändå inte fungera på alla. I de prototyptester som har gjorts har det visat sig att 16 % av de personer som fått vaccinet når inte upp till tillräckliga nivåer av antikroppar som kan skydda dem mot influensan. Denna mätning har gjorts tre veckor efter andra vaccineringen.

Tillverkaren friskriver sig från allt ansvar för biverkningar och skador
Det finns alltid mer eller mindre allvarliga biverkningar vid vaccinering som måste vägas mot fördelarna. Det här är naturligtvis ingen lätt situation. Det är som att välja mellan pest eller kolera i synnerhet för riskgrupperna som kan drabbas illa av etylkvicksilvret.
Läkemedelsbolaget som producerar Pandemrix är GlaxoSmithKline Biologicals. Företaget är världens ledande vaccinbolag. I sitt avtal med svenska staten friskriver sig tillverkaren allt ansvar för biverkningar och skador som kan uppkomma av vaccinet.

Vi måste vaka över den seger vi har vunnit
Med förbudet mot amalgam erövrade vi i praktiken ny mark. Men den 24 juli stod det helt klart för mig att vi under överskådlig tid måste vaka över den seger vi har vunnit. Det finns gott om inkompetenta tjänstemän hos de svenska myndigheterna vars naiva uppfattningar på kvicksilverområdet måste blottläggas och bekämpas både i dag och i framtiden.

Vi behöver ditt stöd
Amalgamskadefondens ekonomi har varit under press sedan i våras och vi är fortfarande i mycket stort behov av ekonomiska resurser för att kunna gå vidare med vårt uppdrag.
Socialstyrelsen och Läkemedelsverket tänker nu på allvar spela rysk roulett med våra barns mentala hälsa i vårt land. De senaste veckorna har vi varit helt fokuserade på att försöka mildra riskerna av detta. Många andra viktiga frågor är också under bearbetning för att de amalgamskadade skall få hjälp framöver. Vi behöver ett extraordinärt stöd från dig som givare inför höstens utmaningar. Därför ber jag dig att sätta in din gåva på Amalgamskadefondens plusgiro 90 07 65 – 9 i dag och jag vill framföra ett stort tack på förhand!

För ett amalgamfritt Sverige!

Källa: Amalganskadefonden

Vaccinationsfolder finns nu att beställa

Posted on: september 19th, 2009 by No Comments

Nytt i AKTION FÖR SVERIGE  Den nya ”vaccinationsfoldern” finns nu att beställa för spridning.

Motivet är den aktuella foldern som ligger ute i PDF-format på hemsidan. Trycket är ett högkvalitativt svartvitt A4-blad. Priset ligger på 30 öre/st.

Prisexempel:

100st    30kr
500st    150kr
1000st  300kr

Ev. frakt tillkommer.

Beställning kan göras via e-post eller telefon enligt kontaktuppgifterna på hemsidan.

USA:s tull får nu fritt genomsöka din dator

Posted on: september 14th, 2009 by No Comments

USA  Den amerikanska regeringen har gett tullen i USA lov att slumpmässigt genomsöka och kopiera allt som finns på bland annat mediaspelare, mobiltelefoner och hårddiskar hos resenärer utan någon som helst brottsmisstanke.

   Sedan 2008 ska amerikanska tullen ha haft rätt att göra slumpmässiga kontroller på elektronisk utrustning. Detta meddelar tv-kanalen ABC med ett dokument från regeringen som källa. I dokumentet framkommer bland annat att det räcker med att du har samma namn som någon tidigare misstänkt i USA för att du ska bli stoppad.

   Myndigheten menar att t.ex. en laptop full med privat innehåll är att jämställa med en portfölj eller ryggsäck.

   Riksdagsledamoten Karl Sigfrid (M) har reagerat starkt på det hela. 
– Det är en extrem åtgärd att gå in och titta i människors privata datorer och mediespelare. Frågan är vad det är man är ute efter som gör det här proportionellt till ingreppet, säger han.

   Sigfrid ser också en koppling till förhandlingarna kring handelsavtalet Acta. Det har tidigare pågått diskussioner mellan USA, EU, Japan och Australien om hårdare tag mot piratkopiering och ett av förslagen har varit att ge tullen möjlighet att gå igenom privatpersoners datorer.

   Allt detta har fått företag att skicka sina anställda med rensade datorer, för att sedan skicka information om företaget via krypterad e-post och innan utresa sker rensas datorn igen. 

Vaccinering på krogen

Posted on: september 9th, 2009 by No Comments

SVERIGE  För att påskynda vaccineringen maximalt föreslås nu att vaccinering mot ”svininfluensan” (A/H1N1) skall erbjudas på privatägda shoppingcenter, universitet och t.o.m. på krogar. – Vi vill ju vaccinera så många som möjligt så fort som möjligt så det är ingen dum idé, säger Göran Stiernstedt som är chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges kommuner och landsting (SKL).

   På Stockholms läns landsting ser man över alla alternativ för att påskynda massvaccineringsprocessen. Man har gått över till att låta privata aktörer vara med i distributionen. Enligt Peter Rönnfalk, chefsläkare på landstinget, vill man göra vaccinet ”så tillgängligt som möjligt, och då kan man tänka sig allt ifrån universitet och ungdomsmottagningar till shoppingsgalleria och nattklubbar”.

   Med ett tillstånd ifrån landstinget är en sjuksköterska, en läkare och någon som dokumenterar vaccinationen allt som krävs.

På gårdagens landstingsfullmäktigemöte fastslogs följande:

Landstingsfullmäktige har nu ställt sig bakom landstingsstyrelsens förslag till regelverk för vaccinationsarbetet, bland annat med förtydligandet att det även ska säkerställas att hemlösa och papperslösa får möjlighet att vaccineras.

Landstinget kommer nu att teckna avtal och auktorisera olika verksamheter som kan sköta vaccinationerna vid till exempel länets cirka 190 husläkarmottagningar, barnavårds- och mödravårdscentraler, vaccinationscentraler, skolhälsovård, företagshälsovård, närsjukhusen, privata specialister och andra som har behörighet att utföras vaccinationer. Den som ska vaccineras kan själv välja var man vill få sina vaccindoser. Personer med kronisk sjukdom kommer att prioriteras, liksom gravida. Även hälso- och sjukvårdspersonal kommer att vaccineras med förtur.

Ersättningen till vaccinatörerna blir 65 kronor per vaccination, men vaccinationsmottagningen behöver inte betala något för vaccinationsdoser och sprutor. Varje person som vaccineras ska få två doser med några veckors mellanrum.

SÄPO och Interpol övervakar svenskt vaccin

Posted on: september 7th, 2009 by pj No Comments

1252335783Detaljerade uppgifter om vaccinleveranserna till Sverige är mycket svåra att få. Olika uppgifter förekommer och nu har det visat sig att leveransen kommer att vara hemlig och att bl.a. Interpol och SÄPO är involverade. Leverantören GlaxoSmithKline menar också att man inte ens ”vet” vilken etikett vaccinet kommer att ha.

Leveranserna kan till och med vara på plats ute i landet innan vaccinet ens är godkänt. Detta medger GlaxoSmithKline, men Socialstyrelsen arbetar för att påskynda processen och vill snabbgodkänna vaccinet i Sverige innan det ens godkänts i EU för att påbörja injiceringen snarast. Detta trots att testperioden redan är i det närmast obefintlig och några garantier mot omfattande skador och biverkningar inte kan ges.

1252335887
”Lotteri? Ingen vet säkert om vaccinet kommer att alls fungera ordentligt.”

Interpol, svenska Försvarsmakten, SÄPO och Rikskriminalen är involverade i leveransen ifrån GlaxoSmithKline som uppges vara hemlig. Distributionen till de olika vårdgivarna kommer sedan att ske med posten. Aldrig tidigare har en så omfattande inblandning av polis och militär förekommit vid leverans av läkemedel eller vaccin till Sverige.

1252336023
”Rikskriminalen, SÄPO, Försvarsmakten och Interpol är involverade i leveransen av vaccinet ifrån läkemedelsjätten GlaxoSmithKline”

Det svenska ”svininfluensavaccinet”(A/H1N1) baseras på ett prototypvaccin mot fågelinfluensa (H5N1). Prototypvaccinet mot fågelinfluensa heter Pandemrix. GlaxoSmithKline menar att slutprodukten för vaccinet  mot svininfluensan ”troligen” (man säger sig inte veta ännu) kommer ha samma namn som prototypvaccinet mot fågelinfluensa (med helt andra virusstammar) vilket får ses som väldigt anmärkningsvärt.

Fotnot:
GlaxoSmithKline är ett brittiskt företag med fabriker i Belgien och Tyskland. Enligt uppgifter framställs det äggodlingsbaserade svininfluensavaccinet (A/H1N1) som ska levereras till Sverige i GlaxoSmithKlines fabrik i Wavre.

Systerproducenten Baxter International står som leverantör av svininfluensavaccin till åtskilliga miljoner människor i andra delar av världen. GlaxoSmithKline säger sig ha få eller inga kopplingar till Baxter gällande framtagningen av A(H1N1)-vaccin. Baxter har åtalats för flera biologiska skandaler, bland annat när tiotusentals blödarsjuka injicerades med HIV-virus, inklusive tusentals barn, och Baxter fortsatte sälja vaccinet även efter att smittan var känd.