Archive for augusti, 2009

Kvicksilverbaserat vaccin blir "gratis"

Posted on: augusti 21st, 2009 by No Comments

SVERIGE  Sveriges kommuner och landsting (SKL) beslutade idag att vaccinet mot svininfluensa kommer att vara ”gratis” i hela landet. Detta innebär att staten kommer att bekosta hela massvaccineringen.
 
   Massmedia driver med full kraft på för att informera och propagera för den kommande vaccineringen som väntas påbörjas i början på oktober. Förekomsten av kritik och larmrapporter är förhållandevis mycket ringa.
 
   Vaccinet som är beställt har visat sig innehålla kvicksilver, Detta står dock inte direkt i innehållsförteckningen. Istället används beteckningen ”tiomersal” som är en kvicksilverförening. I de få fall som detta uppmärksammats hänvisar man till den europeiska myndigheten EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Products) som menar att den mängden kvicksilver i det aktuella vaccinet tillhör kategorin ”ofarliga nivåer”.
 
   Troligen finns inga ”ofarliga nivåer” av kvicksilver när det gäller intag i människokroppar. Mängder av studier påvisar allvarliga skador i samband med användningen av vacciner, i synnerhet de kvicksilverbaserade.
 
En sammanfattning av en artikel i The Sunday Times om sambandet mellan autism och kvicksilverbaserade vacciner kan läsas här.

Danmark har tagit svininfluensan med ro

Posted on: augusti 10th, 2009 by No Comments

DANMARK  Medan sjukvården i Skåne nästintill panikslaget förberett sig för massvaccinering mot den så kallade svininfluensan, tar man i Danmark på andra sidan sundet influensan med ro.

   I Öresund har man beställt så mycket som två doser per invånare, medan man i Danmark endast har beställt vaccin som räcker för drygt en fjärdedel av landets medborgare.

– Så som influensan har uppträtt är den inte värre än en vanlig influensa och därför ska man förhålla sig till den på samma sätt. Stanna hemma tills man är frisk efter någon vecka och sedan kan man gå tillbaka till jobbet, säger Jesper Fisker, som är direktör vid danska Sundhedsstyrelsen.

   Vaccinet i Danmark kommer att erbjudas till vissa grupper som anses ligga i riskzonen, t.ex. de med astma, hjärtsjukdomar etc, medan socialstyrelsen i Sverige menar att alla ska vaccineras bl.a. för att minska smittspridningen och för att de smittade riskerar att få allvarligare symptom, menar man.

   Massvaccinationen i Sverige kommer att kosta landstingen runt 2-3 miljarder kr, enligt Sveriges kommuner och landsting.

   Kritiker menar att svininfluensahysterin är ett sätt genomföra de enorma massvaccinationerna med stora förtjänster till vaccintillverkarna som kan leda till enorma skador i form av allvarliga biverkningar som förnekats i årtionden av vaccinindustrin.

I ett intressant inslag som sändes i SVT redogörs mer för den överdrivna hysterin: http://svtplay.se/v/1632479/kritik_mot_influensalarm