Archive for juli, 2009

Försvaret utan helikoptrar

Posted on: juli 20th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Den svenska försvarsmakten kommer att stå utan helikoptrar de kommande åtta åren. Inte förrän tidigast 2017 beräknas nya helikoptrar kunna sättas i verket.

   Den tunga Vertol-helikoptern skulle ha bytts ut mot den medeltunga Helikopter 14 som skulle ha levererats mellan 2003-2009, och trots att inte en enda av de nya helikoptrarna är operativa, så har försvarsmakten beordrats att sluta flyga med den äldre modellen. Att ha så få helikoptertyper som möjligt sägs vara skälet till avvecklingen.

   Många oroas över nedläggningen av Vertol-helikoptrarna. Dels för att de är en viktig del av försvaret av Sverige i händelse av krig och utan dem står Stockholm nästintill försvarslöst. Något effektiv ubåtsskydd kommer Sverige inte heller att kunna bedriva förrän 2020 och det kommer att leda till stora problem för trupptransporter. Dels används också helikoptrarna vid katastrofer, skogsbränder eller vid händelse av terroristattacker.

   Nedläggningen av helikoptrarna är därför inte endast en förlust för försvaret, utan även för räddningstjänsten och för enskilda medborgare som kan komma att bli lidande.

   Kritiker menar att detta uppenbart orimliga beslut bara är ett led i att avveckla Sveriges territoriella försvar i syfte att tvinga in Sverige i utländska militärallianser såsom EU och Nato.

Danmark förväntas förbjuda prostitution

Posted on: juli 1st, 2009 by No Comments

DANMARK  Det är oppositionspartierna Radikale Venstre och Socialdemokraterna som ställer krav på att Danmark ska förbjuda prostitutionen och man föreslår att alla som köper sex skall kriminaliseras.

    – Välutbildade kvinnor ser all prostitution som en könspolitisk fråga och som våld mot kvinnor och de får allt större inflytande i partierna. Rörelsen är i full gång och det är bara en fråga om tid innan det blir en kriminalisering, sade sociologen Claus Lautrup till Jyllands-Posten.

   Frågan om prostitutionen borde förbjudas, väckte stor uppmärksamhet i Danmark under det toppmöte som hölls i Köpenhamn i maj, då politiker och affärsmän hade samlats för att diskutera miljö och klimat, fördubblades de prostituerades dagslöner.
    
Chefen för en stödorganisation åt prostituerade Dorit Otzen berättade för Danmarks största fackförening:

   – När många män samlas på ett ställe blir det mer jobb för de prostituerade. Dessutom har vi en regering som inte vill förbjuda sexhandel, så vi inbjuder faktiskt själva besökarna till att gå på bordellerna, säger hon.

   – Till och med under det sociala toppmötet, då man diskuterade fattigdom och marginaliserade grupper, blomstrade sexhandeln. Det är absurt.