Sverige stäms för försenad datalagring

Publicerad 2009-06-04

SVERIGE  EU-kommissionen har nu stämt Sverige, eftersom regeringen inte infört det så kallade datalagringsdirektivet.

   Redan i september år 2007 skulle Sverige ha infört datalagringsdirektivet och senast den 15 mars i år skulle det vara infört i svensk lag, men den svenska regeringen har inte lagt fram lagförslaget ännu.

   EU-kommissionen vill därför ställa den svenska regeringen inför rätta och den 14 april inför EG-domstolen togs det ett beslut om att stämma Sverige, och stämningsansökan ska redan ha skickats.

   – Det är väl aldrig så bra, löd justitieminister Beatrice Ask kommentar till kommissionens beslut.

   – Enligt fördraget har kommissionen skyldighet att inleda ett överträdelseärende när ett medlemsland inte följer ett beslut. Det är alltså en plikt, sade kommissionens presschef Eric Degerbeck.

   EU-kommissionen har vid två tillfällen frågat varför Sverige inte infört den nya lagen, och fått till svar från justitiedepartementet att jobbet med Lissabonfördraget har stulit mycket tid och att det därför blivit uppskjutet.

   Direktivet som Sverige genom sitt medlemskap i EU är tvingade att genomföra och som drevs fram av socialdemokraten och justitieministern Thomas Bodström , innebär bl.a. att teleoperatörer alltid blir tvungna att spara information om vilka deras kunder ringer, och när de sänder sms och e-post meddelanden, samt hur länge de varit uppkopplade på Internet, osv.

   Justitiedepartementet blir pressad av EU-kommissionen och är tvungna att införa direktivet i svensk lag. Om Sverige slipper böter för förseningen återstår att se.

   – I första vändan handlar det om att fastställa om Sverige har genomfört direktivet i tid eller inte. Det är inte en särskilt komplicerad sak egentligen. Men efter en sådan dom finns det möjlighet för kommissionen att inleda ett nytt överträdelseförfarande, som kan handla om ett löpande vite eller böter för att man inte har rättat sig efter domen. Men det kräver en andra omgång av skriftväxling, sade Anna Falk som är departementsråd på UD.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

7 + 13 =