Glödlampan ersätts av miljöfarlig lågenergilampa

Publicerad 2009-06-02

1243948535EU kommer i år att börja förbjuda glödlampan eftersom man avser att spara el och utsläpp av koldioxid. Men energivinsterna är överdrivna och eftergångaren innehåller det mycket farliga miljögiftet kvicksilver.

I september detta år inträder det första förbudet.

Följande tidtabell gäller:

– September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
– September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor
– September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor
– September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor

– September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
– September 2016 Skärpta krav på halogenlampor

Glödlampan som ljuskälla är relativt ineffektiv och omvandlar endast 10 % av elen till ljus, det övriga blir till värme. Lågenergilampan som ska ersätta glödlampan är mer ljuseffektiv och ger t.ex. på 11 watt samma ljus som en 60 watts glödlampa.

Sammanlagt beräknar man att energibesparingarna i EU i och med den nya lampan kommer att spara så mycket som 40 TWh (terawattimmar) el, vilket kan jämföras med kärnkraften i Sverige som står för ca 65-70 TWh el.

På grund av att elen i EU mestadels produceras i kolkraftverk kommer man dessutom att minska koldioxidutsläppen eftersom ljuskällorna inte kommer att stjäla så mycket el, vilket innebär en minskning på miljoner ton utsläpp menar man.

Vad som dock inte räknats med i kalkylen är det stora värmeförlustbortfallet man mister när man skrotar glödlampan. Detta påverkar direkt alla uppvärmda inomhusmiljöer. Lågenergilampan är dessutom ganska köldkänslig och tappar en del effekt vid kyla.

Lagförbud trots liten vinst?
Energimässigt ger alltså glödlampan så mycket värme att det påverkar behovet att uppvärmning. Exakt hur stor energiåtgången blir per hushåll varierar med fastighetens värmesystem. Vid elvärmda utrymmen blir vinsten minimal eller kanske ingen alls. Detta faktum nämns aldrig och övergången till lågenergilampor målas upp som ett enormt framsteg i dessa tider när alla plötsligt måste ”tänka grönt”. Om vinsten vore så stor, borde det väl ligga i var hushålls eget intresse att byta till lågenergilampor? Av vilket skäl krävs ett snabbt europeiskt totaltförbud mot den 130-åriga och väl fungerande glödlampan?

1243949297
’Den runt 130-åriga väl fungerande glödlampan blir snart totaltförbjuden i hela EU. Detta trots stora tveksamheter med den totala energivinsten samtidigt som människor tvingas installera kvicksilverbaserade lågenergilamor i sina hushåll.’

Ett uppenbart men relativt okänt problem med lågenergilamporna som ska byta ut glödlamporna, är att de innehåller det mycket farliga miljögiftet kvicksilver.

De nya lågenergilamporna får som mest innehålla fem tusendels gram kvicksilver. Kvicksilvret förångas när lampan blivit varm, och fylls med ångan, men så länge lampan inte är trasig så är kvicksilvret ingen fara i hemmet (återvinningsproblematik återstår dock efter förbrukning), problemet börjar om lampan går sönder.

Vad skall man göra om en lågenergilampa går sönder?
– Om en varm lampa går sönder ska man stänga dörren, öppna fönstret och lämna rummet i 20–30 minuter. Det finns dåligt med kunskap om hur mycket kvicksilver som kommer ut i luften, men vi tycker att man ska tillämpa försiktighetsprincipen, sade Göran Gabling vid Kemikalieinspektionen.

När det gått en stund kan man städa ihop bitarna (man ska dock inte använda dammsugare) av lampan och lägga de i en glasburk med lock, och sedan bör golvet dessutom torkas noga med en blöt trasa som därefter också läggs ner i burken som sedan ska lämnas in till återvinningsstationen som miljöfarligt avfall, eftersom avfallet inte får hamna i soporna.

Många ställer sig kritiska till lågenergilamporna som de anser vara en risk för miljön och uppmanar folk att köpa så många glödlampor som möjligt, eftersom det kommer att bli förbjudet att tillverkas men inte att använda så länge de räcker till.

Utebliven upplysning: ”skandalöst”

Miljöexperten Minna Gillberg säger: ”Den konsumentinformation som finns på lågenergilampor är närmast skandalös. I bästa fall finns det en överkorsad soptunna. Enligt min mening borde man ha en dödskalle på dem, för kvicksilver är så farligt.”

Kvicksilverförgiftning är mycket farligt och betydligt vanligare än vad som är känt. Kvicksilvret lagras i huvudsak i njurarna, men angriper även hjärnan med risk för mycket allvarliga problem och skador. Intag av kvicksilver är vanligt efter amalgamlagningar.

Symtomen från kronisk kvicksilverförgiftning är många. Till exempel trötthet, låg ämnes-omsättning, koncentrationsbesvär, dåligt minne, ångest och depression, oengagemang och självmordstankar. Ledsmärtor, kraftlöshet, händer som snurrar, prickar eller darrar och svampinfektioner. Kvicksilverförgiftning kan ge symtom överallt och listan är därför orimligt lång. Några människor reagerar mycket våldsamt på amalgamfyllningar medan andra reagerar mindre tydligt. Amalgambelastade kvinnor har flest symtom under menstruation.

Övrig upplysning:
Om energi från kolkraftverk används till belysningen kan en viss miljövinst med lågenergilampor finnas då kolkraftverk också ger kvicksilverutsläpp. Då detta är långt ifrån fallet i hela EU kan det inte heller vara ett hållbart argument för ett utfärdande om totaltförbud inom hela EU menar kritiker.

Mikael Nordin
mikael.nordin@aktionforsverige.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

3 − två =