Archive for juni, 2009

Vaccin för 1,2 miljarder beställt

Posted on: juni 22nd, 2009 by No Comments

SVERIGE  Idag genomförde Sverige den största beställningen av vaccin någonsin. En beställning på 18 miljoner doser gick iväg till läkemedelsjätten Glaxo Smithkline. Detta trots att endast fyra personer har blivit inhemskt smittade i Sverige av den tidigare felaktigt benämnda svininfluensan.

   Världshälsoorganisationen, WHO, ”uppgraderade” svininfluensan till nivå sex på pandemiskalan den 11 juni. Därmed träder Sveriges avtal om vaccinleverans automatiskt i kraft och produktionen påbörjas omgående.

   Regeringen är dock å ena sidan inte beredd att stänga gränserna trots att 139 fall är funna i Sverige varav endast 4 är inhemskt smittade.

– Det är ingen idé att stänga Sveriges gränser med anledning av att pandeminivån har höjts, enligt folkhälsominister Maria Larsson (KD).

   Å andra sidan har nu alltså beställningen på över 18 miljoner doser gått iväg från Stockholms läns landsting som sköter upphandlingen för alla landstings räkning till en kostnad av 1,2 miljarder – den mest omfattande och dyraste beställningen av vacciner någonsin i Sveriges historia.

   Hittills har svininfluensan A/H1N1 gett ganska milda symptom hos flertalet smittade, och eftersom det är frivilligt att vaccinera sig menar Smittskyddsinstitutet att det finns risk för att många kommer att låta bli.

– Det gäller att förklara varför det är viktigt att vaccinera sig, säger Mia Brytting, chefsmikrobiolog på Smittskyddsinstitutet.

   Influensa A (H1N1) har tidigare felaktigt kallats svininfluensan trots att man inte kunnat konstatera att ett enda svin haft influensan. Hittills har inte influensan A (H1N1) varit farligare än det årliga vanliga influensaviruset som tusentals får och tillfrisknar ifrån utan vaccin.

Influensan A (H1N1) skiljer sig alltså främst genom att den har en annan genetisk sammansättning och är således endast en annan typ av influensa. Trots detta har alltså Sverige nu beställt vaccin åt hela befolkningen (två doser per person) för en kostnad på 1,2 miljarder kronor.

Fotnot:
Många vacciner innehåller kvicksilver. Då kvicksilver är giftigt även i mycket små mängder är det troligen mycket vanligt med skadeverkningar på kroppen, men relativt okänt. Det är ännu oklart om de doser som beställts från Glaxo Smithkline innehåller kvicksilver.

Skador i samband med vaccinationer är fortfarande en kontroversiell fråga och kritik förekommer sällan. Användningen av vacciner breder ut sig kraftigt och vaccintillverkning har blivit en miljardindustri för läkemedelsföretagen.

Sverige stäms för försenad datalagring

Posted on: juni 4th, 2009 by No Comments

SVERIGE  EU-kommissionen har nu stämt Sverige, eftersom regeringen inte infört det så kallade datalagringsdirektivet.

   Redan i september år 2007 skulle Sverige ha infört datalagringsdirektivet och senast den 15 mars i år skulle det vara infört i svensk lag, men den svenska regeringen har inte lagt fram lagförslaget ännu.

   EU-kommissionen vill därför ställa den svenska regeringen inför rätta och den 14 april inför EG-domstolen togs det ett beslut om att stämma Sverige, och stämningsansökan ska redan ha skickats.

   – Det är väl aldrig så bra, löd justitieminister Beatrice Ask kommentar till kommissionens beslut.

   – Enligt fördraget har kommissionen skyldighet att inleda ett överträdelseärende när ett medlemsland inte följer ett beslut. Det är alltså en plikt, sade kommissionens presschef Eric Degerbeck.

   EU-kommissionen har vid två tillfällen frågat varför Sverige inte infört den nya lagen, och fått till svar från justitiedepartementet att jobbet med Lissabonfördraget har stulit mycket tid och att det därför blivit uppskjutet.

   Direktivet som Sverige genom sitt medlemskap i EU är tvingade att genomföra och som drevs fram av socialdemokraten och justitieministern Thomas Bodström , innebär bl.a. att teleoperatörer alltid blir tvungna att spara information om vilka deras kunder ringer, och när de sänder sms och e-post meddelanden, samt hur länge de varit uppkopplade på Internet, osv.

   Justitiedepartementet blir pressad av EU-kommissionen och är tvungna att införa direktivet i svensk lag. Om Sverige slipper böter för förseningen återstår att se.

   – I första vändan handlar det om att fastställa om Sverige har genomfört direktivet i tid eller inte. Det är inte en särskilt komplicerad sak egentligen. Men efter en sådan dom finns det möjlighet för kommissionen att inleda ett nytt överträdelseförfarande, som kan handla om ett löpande vite eller böter för att man inte har rättat sig efter domen. Men det kräver en andra omgång av skriftväxling, sade Anna Falk som är departementsråd på UD.

Glödlampan ersätts av miljöfarlig lågenergilampa

Posted on: juni 2nd, 2009 by No Comments

1243948535EU kommer i år att börja förbjuda glödlampan eftersom man avser att spara el och utsläpp av koldioxid. Men energivinsterna är överdrivna och eftergångaren innehåller det mycket farliga miljögiftet kvicksilver.

I september detta år inträder det första förbudet.

Följande tidtabell gäller:

– September 2009 Förbud mot alla matta glödlampor + klara 100 watts glödlampor
– September 2010 Förbud mot klara 75 watts glödlampor
– September 2011 Förbud mot klara 60 watts glödlampor
– September 2012 Förbud mot klara 40 och klara 25 watts glödlampor

– September 2013 Skärpta krav på lågenergilampor och LED-lampor
– September 2016 Skärpta krav på halogenlampor

Glödlampan som ljuskälla är relativt ineffektiv och omvandlar endast 10 % av elen till ljus, det övriga blir till värme. Lågenergilampan som ska ersätta glödlampan är mer ljuseffektiv och ger t.ex. på 11 watt samma ljus som en 60 watts glödlampa.

Sammanlagt beräknar man att energibesparingarna i EU i och med den nya lampan kommer att spara så mycket som 40 TWh (terawattimmar) el, vilket kan jämföras med kärnkraften i Sverige som står för ca 65-70 TWh el.

På grund av att elen i EU mestadels produceras i kolkraftverk kommer man dessutom att minska koldioxidutsläppen eftersom ljuskällorna inte kommer att stjäla så mycket el, vilket innebär en minskning på miljoner ton utsläpp menar man.

Vad som dock inte räknats med i kalkylen är det stora värmeförlustbortfallet man mister när man skrotar glödlampan. Detta påverkar direkt alla uppvärmda inomhusmiljöer. Lågenergilampan är dessutom ganska köldkänslig och tappar en del effekt vid kyla.

Lagförbud trots liten vinst?
Energimässigt ger alltså glödlampan så mycket värme att det påverkar behovet att uppvärmning. Exakt hur stor energiåtgången blir per hushåll varierar med fastighetens värmesystem. Vid elvärmda utrymmen blir vinsten minimal eller kanske ingen alls. Detta faktum nämns aldrig och övergången till lågenergilampor målas upp som ett enormt framsteg i dessa tider när alla plötsligt måste ”tänka grönt”. Om vinsten vore så stor, borde det väl ligga i var hushålls eget intresse att byta till lågenergilampor? Av vilket skäl krävs ett snabbt europeiskt totaltförbud mot den 130-åriga och väl fungerande glödlampan?

1243949297
’Den runt 130-åriga väl fungerande glödlampan blir snart totaltförbjuden i hela EU. Detta trots stora tveksamheter med den totala energivinsten samtidigt som människor tvingas installera kvicksilverbaserade lågenergilamor i sina hushåll.’

Ett uppenbart men relativt okänt problem med lågenergilamporna som ska byta ut glödlamporna, är att de innehåller det mycket farliga miljögiftet kvicksilver.

De nya lågenergilamporna får som mest innehålla fem tusendels gram kvicksilver. Kvicksilvret förångas när lampan blivit varm, och fylls med ångan, men så länge lampan inte är trasig så är kvicksilvret ingen fara i hemmet (återvinningsproblematik återstår dock efter förbrukning), problemet börjar om lampan går sönder.

Vad skall man göra om en lågenergilampa går sönder?
– Om en varm lampa går sönder ska man stänga dörren, öppna fönstret och lämna rummet i 20–30 minuter. Det finns dåligt med kunskap om hur mycket kvicksilver som kommer ut i luften, men vi tycker att man ska tillämpa försiktighetsprincipen, sade Göran Gabling vid Kemikalieinspektionen.

När det gått en stund kan man städa ihop bitarna (man ska dock inte använda dammsugare) av lampan och lägga de i en glasburk med lock, och sedan bör golvet dessutom torkas noga med en blöt trasa som därefter också läggs ner i burken som sedan ska lämnas in till återvinningsstationen som miljöfarligt avfall, eftersom avfallet inte får hamna i soporna.

Många ställer sig kritiska till lågenergilamporna som de anser vara en risk för miljön och uppmanar folk att köpa så många glödlampor som möjligt, eftersom det kommer att bli förbjudet att tillverkas men inte att använda så länge de räcker till.

Utebliven upplysning: ”skandalöst”

Miljöexperten Minna Gillberg säger: ”Den konsumentinformation som finns på lågenergilampor är närmast skandalös. I bästa fall finns det en överkorsad soptunna. Enligt min mening borde man ha en dödskalle på dem, för kvicksilver är så farligt.”

Kvicksilverförgiftning är mycket farligt och betydligt vanligare än vad som är känt. Kvicksilvret lagras i huvudsak i njurarna, men angriper även hjärnan med risk för mycket allvarliga problem och skador. Intag av kvicksilver är vanligt efter amalgamlagningar.

Symtomen från kronisk kvicksilverförgiftning är många. Till exempel trötthet, låg ämnes-omsättning, koncentrationsbesvär, dåligt minne, ångest och depression, oengagemang och självmordstankar. Ledsmärtor, kraftlöshet, händer som snurrar, prickar eller darrar och svampinfektioner. Kvicksilverförgiftning kan ge symtom överallt och listan är därför orimligt lång. Några människor reagerar mycket våldsamt på amalgamfyllningar medan andra reagerar mindre tydligt. Amalgambelastade kvinnor har flest symtom under menstruation.

Övrig upplysning:
Om energi från kolkraftverk används till belysningen kan en viss miljövinst med lågenergilampor finnas då kolkraftverk också ger kvicksilverutsläpp. Då detta är långt ifrån fallet i hela EU kan det inte heller vara ett hållbart argument för ett utfärdande om totaltförbud inom hela EU menar kritiker.

Svenska Saab Bofors varslar 370 tjänstemän

Posted on: juni 2nd, 2009 by No Comments

SVERIGE  Försvarskoncernen Saab tvingas varsla 370 anställda om uppsägning vid fabrikerna i Karlskoga, Eskilstuna, Linköping och Göteborg.

   Enligt koncernen har regeringens försvarspolitik bidragit till neddragningarna. Det är enbart tjänstemän som berörs av varslet. I Karlskoga berörs 148, i Eskilstuna 84, i Linköping 115 och i Göteborg 23 anställda. Neddragningarna beräknas ge en besparing om 200 miljoner kronor.

   I ett pressmeddelande skriver koncernen att ’Saab genomför en översyn av samtliga verksamheter och ytterligare varsel kan inte uteslutas’ och att ’förändrade inriktning avseende materielförsörjning innebär att Saab för närvarande inte ser några nya större utvecklingsprojekt från det svenska försvaret inom Saab Bofors Dynamics verksamhetsområde’.

   De senaste regeringarnas försvarspolitik har varit förödande för svensk försvarsindustri. Utöver de enormt omfattande neddragningarna som genomförts de senaste årtiondena har man dessutom avvecklat avtal med svenska industrier som tidigare garanterat fortsatt utveckling av nya system för svenska behov, lagerhållning, produktionsberedskap med mera.

   Saab Bofors Dynamics AB har istället till stor del fått leva på export till andra länder som t.ex. England och USA som använt svenska vapen i offensiv krigsföring i t.ex. Gulfkriget och vid invasionen av Irak 2003.

   Svensk försvarsindustri har trots de senaste decenniernas försvarspolitik utvecklat några av världens mest avancerade och kvalitativa militära försvarssystem.