PTS dömer ut blockering av piratsajter

Publicerad 2009-05-06

SVERIGE  Efter The Pirate Bay-domen har Film- och musikbranschen fått vatten på kvarnen och har försökt uppmana operatörerna att blockera fildelning som anses illegal. Post- och telestyrelsen, PTS, säger dock prompt nej.

Förslaget är ”Förenligt med både risker och dålig precision” enligt nätsäkerhetschefen Christoffer Karsberg.

   Film- och musikbranschen känner vind i seglen och har bland annat försökt tvinga operatörerna att bära ansvaret för i fildelningsfrågan. Detta är något som Post- och telestyrelsen sagt prompt nej till.

   Nätsäkerhetschefen på PTS, Christoffer Karsberg, menar att branschens påtryckningar och förslag är högst bekymmersamma.

Det vore problematiskt om ansvaret för blockering läggs på operatörerna. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Det är förenligt med både risker och dålig precision, säger han.

   Resonemanget kring ställningstagandet är detsamma som PTS förde i sitt remissvar till den nyligen avslutade utredningen om reglering av spel på nätet. Där förekom även förslag om att svenska operatörer skulle använda blockering för att hindra svenskar från att komma åt utländska sajter som inte reglerades av svensk lag.

PTS ansåg att förslaget var både verkningslöst och etiskt tvivelaktigt och dömde ut det. Effekten av en blockering kan ifrågasättas ur ett praktiskt perspektiv, innebär stora kostnader för marknadens aktörer och kan medföra inskränkningar i enskildas yttrandefrihet, står att läsa i remissvaret.

   Enligt Christoffer Karsber bör samma resonemang gälla oavsett om blockeringen slår mot speltjänster eller sajter som misstänks för illegal fildelning. Blockering av enskilda sajter är ett trubbigt vapen som riskerar att skada den personliga integriteten och friheten på nätet:

   ”Mot bakgrund av risken för att den föreslagna regleringen medför begränsningar i bland annat enskildas yttrandefrihet på sätt som inte till fullo beaktats i utredningen, kan det, enligt PTS mening, inte uteslutas att regleringen, med beaktande av grundläggande fri- och rättigheter, går längre än vad som är motiverat med hänsyn till dess bakomliggande syfte,” står att läsa i PTS remissvar.

Teknikutvecklingen kommer snabbt att göra blockeringen verkningslös påpekar också myndigheten. Redan idag är det enkelt att kringgå blockering på landsnivå med hjälp av anonymiserings- proxytjänster:

   ”När en anonymiseringstjänst placerad i utlandet används, blir effekten även den att användaren kan nå tjänster och information som är tillgänglig i det land där anonymiseringstjänsten finns, utan att eventuella begränsningar i användarens land får någon effekt,” skriver PTS.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

2 × 5 =