Archive for maj, 2009

Överdriven förskrivning av antibiotika

Posted on: maj 28th, 2009 by No Comments

SVERIGE  En undersökning som nyligen har gjorts av läkares förskrivning av antibiotika vid olika privatläkarmottagningar i Stockholm visar att 9 av 10 läkare närmast slentrianmässigt skriver ut antibiotika mot bihåleinflammationer, trots att detta har en dokumenterat svag effekt.

   Hälften av läkarna tittar inte ens sina patienter i näsan. Tre av tio läkare skriver dessutom ut bredare antibiotika än det rekommenderade kåvepenin. Om man inte har varigt snor i näsan vid undersökningen så ska läkaren enligt rekommendationerna skriva ut avsvällande nässpray i stället. Två av tre blir också friska inom 14 dagar utan antibiotika.

   Ungefär 150 000 fall diagnostiseras varje år och nästan alla behandlas med antibiotika. Studier visar att spontanläkningen är hög och att komplikationer är ovanliga. Det finns också ett klart samband mellan den höga användningen av antibiotika och utvecklingen av resistenta bakterier.

   Har man varit förkyld i mer än tio dagar med varig snuva och uttalad smärta i kind eller tänder så kan antibiotika vara att rekommendera, men då med kåvepenin som första alternativ.

Folke Bernadottes mördare har avlidit

Posted on: maj 23rd, 2009 by No Comments

ISRAEL Yehoshua Zettler, israelen som låg bakom mordet på Folke Bernadotte 1948, dog i måndags.

    Zettler var medlem i den judiska terroristorganisationen Sternligan som han även var med och ledde i Jerusalem. Organisationen stred emot britternas närvaro i Palestina och för en judisk nationalstat.

    Svensken Folke Bernadotte, son till prins Oscar Bernadotte, är känd som ledaren för Röda korsets avdelning i Sverige som under slutet av andra världskriget med sin hjälpte tusentals judar att undkomma de tyska koncentrationslägrerna med hjälp av de vita bussarna. Bernadotte valdes 1948 till FN:s medlare i konflikten mellan judar och araber i Palestina.

    Hans förslag till fred mellan judarna och araberna i Palestina, gick ut på en ömsesidig respekt mellan de två folken, och att marken skulle delas in i två olika oberoende stater, ett hemland för judarna och ett hemland för palestinierna. Dock skulle de palestinier som drivits bort från sina hem få återvända om de ville eller få ekonomisk ersättning för sina förluster.

    Dessa förslag som Bernadotte ville driva igenom tillsammans med FN, ogillades av Sternligan varefter man sköt ihjäl honom och hans adjutant vid ett planerat attentat.

    Yehoshua Zettler var den som planerade och styrde upp själva attentatet och mordet på Bernadotte. Yehoshua Cohen var den som sköt de dödande k-pist skotten och det hela godkändes av styrgruppens ledare Yitzhak Shamir.

    Dådet fördömdes av FN och Sternligan avväpnades av de israeliska myndigheterna, men ingen medlem i organisationen åtalades eller dömdes för mordet på Bernadotte. Yehoshua Zettler gick fri och Yehoshua Cohen betraktades som en judisk hjälte i Israel och tackades av den Israeliska staten genom att få hedersuppdraget som livvakt åt Israels första premiärminister. Yitzhak Shamir blev senare Israels premiärminister vilket kraftigt stack i ögonen hos många.

    Yehoshua Zettler gjorde även sitt namn känt då han i april 1948 under det arabisk-israeliska kriget, ledde Sternligans anfall på den palestinska byn Deir Yassin, som betraktas som en av de hemskaste massakrerna under Israels historia, där över 120 civila, däribland många barn och kvinnor skoningslöst mördades.

Yehoshua Zettler blev 92 år gammal.

Tre överfallsvåldstäktsförsök i natt

Posted on: maj 18th, 2009 by No Comments

SKÄRHOLMEN  Unga kvinnor utsattes med korta mellanrum för våldtäktsförsök i stockholmförorten Skärholmen natten till idag. Senare greps en man misstäkt för övergreppen.

   Efter 01.00 inatt kom första larmet till polisen. En kvinna i 25-års åldern hade då blivit utsatt för ett våldtäktsförsök, strax intill Skärholmens t-banestation.

   Kvinnan skall ha dragits ned på marken och slagits av gärningsmannen, men sedan blivit avbruten av ett vittne som kommit kvinnan till undsättning, enligt Polisen.

   Nästa larm kom kort senare från Ekholmsvägen, där en annan ung kvinna blivit överfallen av samma man som även drog ned och slog denna kvinna.

  Senare inträffade nästa överfall inomhus i ett trapphus i området. Kvinnan skall ha blivit anfallen bakifrån, grannarna hjälpte till att övermanna gärningsmannen.

  Gärningsmannen greps kort senare och fördes till polisen som försöker identifiera mannen.

   Skadorna hos en av kvinnorna tvingade henne att uppsöka sjukhus.

Stora nedskärningar inom försvarsmakten

Posted on: maj 15th, 2009 by No Comments

SVERIGE  De fyra största försvarsmyndigheterna med sina över 10 000 anställda tas bort, och runt 3000 av dessa personer riskerar nu att förlora sina arbeten.

    Myndigheterna som försvinner är Totalförsvarets pliktverk, Försvarshögskolan, Försvarets Materielverk FMV och Totalförsvarets Forskningsinstitut.

    Enligt regeringens utredare Marie Hafström, ska myndigheterna slaktas den sista december 2011 och ersättas av en ny myndighet från och med 1 januari 2012, och man beräknar med detta att spara ca 3 miljarder kr per år.

    Försvaret har de senaste åren drabbas hårt av nedskärningarna, förband efter förband har blivit tvingade att lägga ner, och i det senaste förslaget från ÖB ska försvaret minska sina pansarförband, vilket försvarsminister Sten Tolgfors har välkomnat.

    Samtidigt som allt fler medborgare ställer sig kritiska till nedskärningarna inom försvarsmakten, varnar ÖB själva för att Sverige kan få det väldigt svårt att försvara rikets gränser i framtiden, vid en eventuell krigssituation i Östersjöområdet.

Internetsystem för övervakning oroar britter

Posted on: maj 8th, 2009 by No Comments

STORBRITANNIEN  Den brittiska myndigheten GCHQ (Government Communications Headquarters) som är den brittiska motsvarigheten till svenska FRA (försvarets radioanstalt) lägger nu ut så mycket som 12 miljarder kronor på att bygga ut ett system för att övervaka sina medmänniskors Internettrafik, detta rapporterade DN om.

   Systemet kallas för ’Mastering the Internet’ och avslöjades i söndags av tidningen Sunday Times och har redan fått utstå stor kritik för att endast vara ett ytterligare försök att skapa ett storebrorssamhälle.

   Enligt vad Sunday Times har skrivit ska det nya projektet i framtiden kunna avlyssna all ip-telefoni, se exakt vilka hemsidor medborgarna är inne på, att kunna kontrollera alla e-postmeddelanden som skickas iväg, läsa sms och avlyssna mobilsamtal.

   Övervakningen av medborgarna ska ske genom så kallade ’svarta boxar’ som ska läggas ut på strategiska områden i Internettrafiken, och det är genom dessa boxar som de brittiska myndigheterna kan hålla koll på vad sina medborgare gör över Internet.

   Myndigheterna i Storbritannien försöker dock att avfärda kritiken genom att säga att dess syfte inte är att kontrollera medborgare utan att bekämpa terrorism.

Myten om varför vi behöver en befolkningsökning

Posted on: maj 6th, 2009 by pj No Comments

I Sverige liksom de flesta länder i Europa sjunker nativiteten, detta är något som oroar både invandringsförespråkare och invandringskritiker, men dock av helt olika anledningar.

Den senare gruppen är oftast mest orolig för befolkningsminskningen pga konkurrensen från etniska och kulturella främlingar som ersätter den minskande majoriteten vilket leder till att ursprungsbefolkningen och givetvis dess kultur och allt vad den innebär riskerar att hamna i minoritet inom bara några årtionden, iaf enligt den väl ansedda brittiska tidningen ”The guardian”. http://www.guardian.co.uk/uk/2000/sep/03/race.world

Den första gruppen är istället orolig för hur ett stigande antal svenska pensionärer ska kunna försörjas av en minskande svensk befolkning, och de menar att detta kan lösas genom att ta hit delar av de överbefolkade icke-europeiska länderna för att försörja våra äldre.

1245162186
”I dokumentären Immigration by the numbers beskrivs på ett enkelt och pedagogiskt sett hur framtiden kommer att se ut med den rådande utvecklingen.”

Nu har flera forskare redan konstaterat att den demografiska ”krisen” är starkt överdriven, inte oväntat av just vänsterliberala massmedia som ser detta som sitt främsta argument för en ökad invandring. Nyligen skrev dock sociologiprofessorn Lars Tornstam vid Uppsala universitet en artikel i UNT om ämnet där han tillbakavisar denna myt. http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=77-AV_ID=588554,00.html

Men redan innan Sverige upplevde den nuvarande demografiska nedgången så gapade samma massmedier och etablerade partier om att vi måste ha en nästintill fri invandring till Sverige, dock av andra skäl. Ibland sa man att vi är så rika här att det är vår plikt att ta hand om de fattiga och outbildade invandrarna som vill komma hit. Vid andra tillfällen hävdade man istället att ”vi har inte råd att begränsa invandringen eftersom de som kommer hit har mycket startkapital och en bra utbildning som berikar vårt land”.

Nu koncentrerar man sig istället på myten om att vi måste öka invandringen för att fylla på luckorna som uppstår av vår befolkningsminskning. Men låt oss för en stund utgå ifrån att detta verkligen var ett stort problem, är verkligen en ökad invandring det bästa sättet att lösa detta på?

Att vi inte har tillräckligt med jobb (eller bostäder) åt de hundratusentals invandrare som kommit hit de senare åren verkar inte vara ett bekymmer för invandringsförespråkarna, detta skyller man istället på svenskarnas ”strukturella rasism” som man vill åtgärda genom ännu mer invandring och genom att prioritera invandrare på arbetsmarknaden och alla andra institutioner. Detta väcker dock ett antal följdfrågor:

1. Även om vi lyckas ge alla invandrare jobb framför svenskarna, blir det inte en massa arbetslösa svenskar kvar att ta hand om?

2. Tar det inte väldigt lång tid att utbilda och ge jobb åt alla dem som kommer hit? Och kostar inte det väldigt mycket pengar att hand om dem under tiden?

3. Om vi räknar med de ca 30 år som vi försökt skapa en fungerande integrationspolitik (och som den tills nyligen rådande regeringen erkänt att man misslyckats med) kommer inte alla ”besvärande svenska pensionärer” att vara döda innan vi hunnit integrera de nya kullarna av utomeuropéer som man vill ta hit för att försörja våra döende gamlingar?

Saken är den att det finns otroligt många fler svenskar idag än vad det fanns för 50 år sedan och otroligt många fler än vad det fanns för 100 eller 200 år sedan. Saxat från wikipedia
http://sv.wikipedia.org/wiki/Sveriges_demografi : Befolkningen i Sverige år 1805 uppskattas till 3 465 000 invånare, dock inklusive Pommern (145 000) och de finska länen (895 000). Egentliga Sverige hade bara 2 425 000 invånare.

Så faktum är att vår befolkning faktiskt ökat lavinartad de senaste hundra åren, så även om vi kortsiktigt stagnerat i barnafödandet så är vi otroligt många fler idag än någonsin tidigare. Så om vi hade råd att vara två och en halv miljoner svenskar för tvåhundra år sedan varför måste vi fortsätta växa för att ha råd att leva idag när vi är över 9 miljoner?

De flesta debattörer oavsett politisk hemvist brukar hålla med om att överbefolkningen i världen är ett enormt problem. Men om Europa som enda kontinent med en minskande befolkning (idag ca 10% av jordens befolkning) börjar importera de ökande massorna från resten av världen, innebär inte det att vi även importerar och inkorporerar överbefolkningsproblemen i våra länder som är de enda med insikt om problemet? Och hur tjänar Sverige eller resten av världen långsiktigt på att vårt lands befolkning ersätts av icke-europeer som fortsätter att överbefolka världen?

Det finns en dokumentär på Youtube, http://www.youtube.com/watch?v=XyTmClBU7nA, som beskriver detta problem väldigt utförligt, den heter ”Immigration by the numbers”. Där visar man med offentlig statistik att även ifall Europa och västvärlden som helhet tog emot så många icke-europeer vi kunde så att varje kvadratmeter var befolkat av minst en av dem, då skulle vi ändå bara ha tagit emot ett par procent av den massiva fattiga icke-europeiska majoriteten i världen, och vi skulle inte ha råd att försörja hälften av dem, inte ens under en kort period.

Kontentan av att den europeiska minoriteten på jorden minskar och att den överbefolkade majoriteten i resten av världen ökar måste betyda att det bara finns en långsiktig lösning, dvs att icke-européer skaffar färre barn, inte att vi skaffar fler precis som de gör. Vår planet behöver mindre antal människor oavsett var. Under tiden kan västvärlden bidra med undervisning om en restriktiv sexualitet, preventivmedel, diplomati, sjukvård och mat mm, men inte om vi också blir ett u-land med samma typer av problem.

Men att jag som vanlig svensk arbetare förstår denna problematik utan att vara en välbetald proffstyckare eller riksdagsledamot, betyder det att de som styr i Sverige och de flesta delar av Europa vet mindre än vad jag gör eller att de inte tänkt på detta? Givetvis inte, de låter alla dessa frågor stå obesvarade av den enkla anledningen att de inte företräder vårt folk eller de människor som kommer hit eftersom de också förlorar på sikt.

Vilka är det då som vinner på en ständigt ökande befolkning? Jo givetvis de som vinner på en ökad konsumtion av billiga snabbproducerade varor, de som vinner på lönedumpningar orsakad av konkurrens från importerade låglönearbetare från tredje världen, de som vinner på en rotlös identitetslös globaliserad värld där man kan marknadsföra samma produkter över hela världen på samma språk, för samma valuta inom samma kulturella sfär. Svaret är storföretagen och de som sitter på kapitalet. Men om detta på sikt leder till att världen och våra kommande generationer (även de rikas ättlingar) får det sämre, varför fortsätter man?

Svaret är lika enkelt som upprörande, av girighet. Detta är anledningen till att storföretagen fortsätter att förstöra naturen, fortsätter att sprida gifter genom dåliga produkter, att man fortsätter lansera skräpmat till den allt fetare västerländska befolkningen medan tredje världen svälter osv. Man vet att detta kommer leda till vår undergång förr eller senare, men den kortsiktiga vinsten är allt för lockande för att avstå.

Men om det är kapitalisterna som främst vinner på denna ”utveckling” varför är då kommunisterna med på detta? Jo, för att kommunisterna tror på samma typ av värld, utan gränser, utan könsskillnader, utan familjer, utan olika folk, utan religioner och skilda kulturer osv, där alla följer samma ideologi, läs bara Karl Marx ”det kommunistiska manifestet” eller Maos ”Lilla röda”. De tror på en värld där den ekonomiska marxismen föregås av en kulturell marxism som banar vägen för det utvalda proletariatet och deras oheliga allians med kapitalisterna. Vi behöver en tredje part för att ställa dessa korrupta makthavare mot väggen, frågan är vilken?

Av Robert Almgren

Se även Robert Almgrens blogg

PTS dömer ut blockering av piratsajter

Posted on: maj 6th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Efter The Pirate Bay-domen har Film- och musikbranschen fått vatten på kvarnen och har försökt uppmana operatörerna att blockera fildelning som anses illegal. Post- och telestyrelsen, PTS, säger dock prompt nej.

Förslaget är ”Förenligt med både risker och dålig precision” enligt nätsäkerhetschefen Christoffer Karsberg.

   Film- och musikbranschen känner vind i seglen och har bland annat försökt tvinga operatörerna att bära ansvaret för i fildelningsfrågan. Detta är något som Post- och telestyrelsen sagt prompt nej till.

   Nätsäkerhetschefen på PTS, Christoffer Karsberg, menar att branschens påtryckningar och förslag är högst bekymmersamma.

Det vore problematiskt om ansvaret för blockering läggs på operatörerna. Vi tror inte att det är rätt väg att gå. Det är förenligt med både risker och dålig precision, säger han.

   Resonemanget kring ställningstagandet är detsamma som PTS förde i sitt remissvar till den nyligen avslutade utredningen om reglering av spel på nätet. Där förekom även förslag om att svenska operatörer skulle använda blockering för att hindra svenskar från att komma åt utländska sajter som inte reglerades av svensk lag.

PTS ansåg att förslaget var både verkningslöst och etiskt tvivelaktigt och dömde ut det. Effekten av en blockering kan ifrågasättas ur ett praktiskt perspektiv, innebär stora kostnader för marknadens aktörer och kan medföra inskränkningar i enskildas yttrandefrihet, står att läsa i remissvaret.

   Enligt Christoffer Karsber bör samma resonemang gälla oavsett om blockeringen slår mot speltjänster eller sajter som misstänks för illegal fildelning. Blockering av enskilda sajter är ett trubbigt vapen som riskerar att skada den personliga integriteten och friheten på nätet:

   ”Mot bakgrund av risken för att den föreslagna regleringen medför begränsningar i bland annat enskildas yttrandefrihet på sätt som inte till fullo beaktats i utredningen, kan det, enligt PTS mening, inte uteslutas att regleringen, med beaktande av grundläggande fri- och rättigheter, går längre än vad som är motiverat med hänsyn till dess bakomliggande syfte,” står att läsa i PTS remissvar.

Teknikutvecklingen kommer snabbt att göra blockeringen verkningslös påpekar också myndigheten. Redan idag är det enkelt att kringgå blockering på landsnivå med hjälp av anonymiserings- proxytjänster:

   ”När en anonymiseringstjänst placerad i utlandet används, blir effekten även den att användaren kan nå tjänster och information som är tillgänglig i det land där anonymiseringstjänsten finns, utan att eventuella begränsningar i användarens land får någon effekt,” skriver PTS.