AFS besöker Riksdagen och Rosenbad

Publicerad 2009-04-05

1249308091AKTION FÖR SVERIGE besökte Riksdagen och Rosenbad i syfte att få en bättre insyn i makthavarnas arbetsmiljöer.

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket”. Så lyder portalparagrafen i regeringsformens första kapitel i Sveriges grundlag. Detta är något som allvarligt har börjat ifrågasättas, i synnerhet sedan inträdet i EU och dess allt starkare inflytande över nationell lag och rätt.

1249310082
”Plenisalen (kammaren i riksdagshuset) med plats för de 349 riksdagsledamötena och dess talman”

Ur ett utbildande och granskande syfte besökte AKTION FÖR SVERIGE Riksdagshuset och Rosenbad. I vanliga fall äger inte medborgare rätt att beträda Riksdagshuset. Under sträng säkerhetskontroll och övervakning kan man dock tillåtas att ifrån själva läktaren i kammaren beskåda debatter och interpellationer. Medborgare äga annars inget tillträde till något övrigt utrymme i Riksdagshuset. Under kontrollerade former anordnas dock ibland visningar av en del av de övriga utrymmena.

1249310234
”Vid riksdagshusets entré står statyn på Moder Svea som symboliskt har stått på vakt för fosterlandet mot utländsk makt

1249310499
”Maktens korridorer visar en arbetsplats präglad av fin arkitektur och konst, men också lyx och miljöer främmande för den vanliga medborgaren”

1249310657
”Ett av de arbetsrum som riksdagspartierna äger tillträde till och kan användas i det dagliga arbetet”

1249310837
”Utsikt från riksdagshuset med den vakande lejonstatyn mot Rosenbad”

1249311013
”Målning i andrakammarens tak visar en tänd vårdkase. Anrika målningar och symboler som visat det allvar och den beredskap våra förfäder haft för att försvara landet saknar idag alltmer någon motsvarighet. Sveriges krisberedskap anses katastrofal och landets invasionsförsvar är nästan helt avvecklat.”

1249311902
”Utsikt över Rosenbad och statsministerns tjänsterum. I sin helhet omfattar regeringskansliet tio departement fördelade över tio kvarter. Rosengård ses som en symbol för makthavarnas centrum med allt sämre kontakt med sin arbetsgivare – det svenska folket.”

AKTION FÖR SVERIGE anser att demokratin och styrelseskicket fungerar allt sämre. Yttrandefriheten och debattmöjligheterna i det allmänna rummet har i praktiken beskurits. Dessa tendenser måste kraftigt motarbetas och medvetandegöras.

AKTION FÖR SVERIGE arbetar med detta bland annat genom upplysning, utbildning och aktiviteter likt besöket på Riksdagen och Rosenbad.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

16 − elva =