Archive for april, 2009

Sköna maj, välkommen!

Posted on: april 30th, 2009 by No Comments

1241735307Sköna maj, välkommen – till vår bygd igen! Våren gestaltar sig nu i vårt avlånga land. AKTION FÖR SVERIGE välkomnar denna ljuva årstid med några vackra vårhymner!

Vi välkomnar valborgsmässoafton och befruktningens och pånyttfödelsens underbara årstid med tre vårhymner!

Sång: Sköna maj, välkommen!
Text: Johan Ludvig Runeberg

1241732200

Sköna maj, välkommen
till vår bygd igen!
Sköna maj, välkommen,
våra lekars vän!
Känslans gudaflamma
väcktes vid din ljusning;
jord och skyar stamma
kärlek och förtjusning;
sorgen flyr för våren,
glädje ler ur tåren,
morgonrodnad ur bekymrens moln.

Blomman låg förkolnad
under frost och snö;
höstens bleka vålnad,
gick hon nöjd att dö.
Vintern, härjarns like,
som föröder nejden
och i skövlat rike
tronar efter fejden,
satt med isad glaven
segrande på graven,
dyster själv och mörk och kall som den.

Inga strålar sänktes
på vår morgon ner,
ingen daggtår skänktes
nordens afton mer,
tills, av svaner dragen,
maj med blomsterhatten
göt sitt guld i dagen,
purpurklädde natten,
vinterns spira bräckte
och ur lossat häkte
kallade den väna Flora fram.

Nu ur lundens sköte
och ur blommans knopp
stiga dig till möte
glada offer opp.
Blott ditt lov de susa,
dessa rosenhäckar,
till din ära brusa
våra silverbäckar,
och med tacksam tunga
tusen fåglar sjunga
liksom vi: Välkommen, sköna maj!

Sång: Vårvindar friska
Text: Julia Nyberg (1785-1854)

Vårvindar friska1241735503
Leka och viska,
Lunderna kring, likt älskande par,
Strömmarna ila,
Finna ej vila
Förr’n ner i djupet störtvågen far.
Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör,
Vallhornets klang bland klipporna dör!
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Hjärtat vill brista –
Ack! när den sista
Gången jag hörde kärlekens röst:
Avskedets plåga,
Ögonens låga,
Mun emot mun vid klappande bröst.
Fjälldalen stod i blomstrande skrud,
Trasten slog drill på drill för sin brud;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Natten så fager,
Ljus som en dager,
Göt över skog och bölja sin glans.
Älvornas vingar
Glänsande ringar
Slöto kring ängens tuva i dans.
Suckande hjärtan, suckande lund,
Smekande ord och saligt förbund!
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte
Vakan kring berg och dal.

Ack, att vid polen
Midsommarsolen
Tusende år bortsovit så sällt!
Hastigt vem kallar?
Krigsbudet skallar
Fjärran ifrån: ’Till vapen!’ så gällt.
Nu var ej tid hos flickan att bo,
Löftet han gav om kärlek och tro;
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Hurtigt på slätten,
Med bajonetten,
Snabb som en ren, han ilade ned;
Där, ibland fanor,
Flygande svanor,
Klingande spel, i blixtrande led,
Rak som en tall, han höjde sig opp,
Såg jag hans bild vid tårarnas lopp.
Strömkarlen spelte,
Sorgerna delte,
Suckande, berg och dal.

Snart han marchera’ –
Kom aldrig mera
Åter till hemmets brudliga tjäll.
När av min Modig
Vålnaden blodig
Svävar på västerns rodnande fjäll,
Klaga, mitt hjärta, klaga! – O, hör!
Vallhornets klang bland klipporna dör:
Strömkarlen spelar,
Sorgerna delar
Vakan kring berg och dal.

Originaltitel: Längtan till landet.
Ur Jägarens vila, 1838
Text: Herman Sätherberg (1812-1897)
Musik: Otto Lindblad (1809-1864)

Vintern rasat ut bland våra fjällar,1241735274
drivans blommor smälta ned och dö.
Himlen ler i vårens ljusa kvällar,
solen kysser liv i skog och sjö.
Snart är sommarn här i purpurvågor,
guldbelagda, azurskiftande
ligga ängarne i dagens lågor,
och i lunden dansa källorne.

Ja, jag kommer! Hälsen, glada vindar,
ut till landet, ut till fåglarne,
att jag älskar dem, till björk och lindar,
sjö och berg, jag vill dem återse,
se dem än som i min barndoms stunder
följa bäckens dans till klarnad sjö,
trastens sång i furuskogens lunder,
vattenfågelns lek kring fjärd och ö.

Lyssna vill jag, huru vinden susar
uti halvutspruckna björkars lund,
spegla mig i sjön, där anden krusar
med sin köl det mångbeglänsta sund,
och i famnen av naturen drömma
vårens dröm, som ingen tröttat än,
och min sorg i jaktens lund förglömma,
fri som skyn där uppå himmelen.

Forsen kastar sig i havets sköte,
se, hur vild, med vilken stämmas dån!
Är det ej, som hela Mälarn göte
åter på en gång sitt rika lån?
Och han är likväl så hög om kvällen
som om morgonen, och tusen år
fylla honom kanske än från fjällen
lika rik och härlig varje vår.

Och med varje maj hans holmar gunga
sina kronor i dess klara våg,
och i varje vår hans fåglar sjunga
lika ömt med lika eldig håg.
Skulle jag, när hela världen svärmar,
sköna vår, blott jag ej le med dig!
Och en snöbäcks sorl, den klippan härmar,
var dock fordom nog att locka mig.

Nej, åt landet, bröder! Tjädern knäpper
nu var morgon i sin furulund.
Vad, om jägarn kopplet varsamt släpper
blott till ögonfägnad på en stund?
Låt oss njuta, låt oss vara glade!
Friskt och härligt hornens toner gå.
Den som hjärta nu att jaga hade
endast på en timma eller två!

Brandbefäl slutar efter stenkastning i Malmö

Posted on: april 28th, 2009 by No Comments

Brandbefälet Henrik Persson hoppar av efter lamheten mot stenkastningarna i Rosengård. Enligt Polisen får brandmännen vara beredda på att ungdomarna kan slänga molotovcocktails på dem.

   Situationen för Malmös brandmän blir allt mer utsatt. Brandmän som får rycka ut till bostadsområdet Rosengård har under flera års tid blivit angripna vid sina insatser där ”arga ungdomar” kastar sten, flaskor och attackerar brandmännen. Under tiden har brandmännen försökt få igenom åtgärder som skulle trygga arbetsmiljön.

   Nu hoppar Henrik Persson av som styrkeledare för brandmännen på station Jägersro. Arbetet har inte gett någonting anser Henrik Persson och känner att han inte längre kan garantera sina kollegors säkerhet.

– På ett möte nyligen sade Polisen att vi måste vara beredda på att ungdomarna kan slänga molotovcocktails på oss, säger han.

Vad har ledningen sagt om avhoppet?

– Inte ett knyst, det är tyst som i graven därifrån.

Tele2 kringgår IPRED-lagen

Posted on: april 28th, 2009 by No Comments

Liksom internetoperatören Bahnhof tänker nu Tele2 förstöra alla användaruppgifter som kan begäras ut enligt Ipredlagen.

Sedan Ipredlagen trädde i kraft är internetoperatörer tvungna att lämna ut användaruppgifter i syfte att spåra illegal fildelning. Internetoperatören Bahnhof har meddelat att man inte tänker lagra uppgifterna.

Enligt nuvarande lagstiftning är inte operatörerna skyldiga att lagra uppgifterna. Om uppgifterna förstörs är det inte heller möjligt att lämna ut dem. Nu har även Tele2 samt All Tele sagt att man tänker förstöra användaruppgifterna.

– Det är ett starkt önskemål från våra kunder och därför har vi beslutat att inte längre spara uppgifter om kunders ip-adresser, säger vd: för Tele 2 i Sverige, Niclas Palmstierna, till TT.

– Vi gör det för att stärka skyddet av kundens integritet. Tidigare har vi sparat viss information om kunders ip-adresser för internt bruk, men nu har självklart integritetsfrågan ställts på sin spets i och med ipred-diskussionen, säger han.

   Beslutet kommer också att förstärka konkurrenskraften enligt Palmstierna, då de flesta känner ett obehag inför att sina användaruppgifter lämnas ut till giriga privata bolag.

– Ja, det är ju självklart att om man tillmötesgår kundernas önskemål, så ger det naturligtvis en konkurrensfördel. Det är inget konstigt med det. Om det i sin tur skulle generera nya kunder, så är vi glada för det, säger han.

Frågan är om det innebär att man kringgår lagstiftarens intentioner med Ipredlagen om man förstör användaruppgifterna. Peter Danowsky som företrädde skivbolagen i The Pirate Bay-rättegången är mycket upprörd över Tele2:s beslut.

– Det är häpnadsväckande att någon som påstår sig vara en seriös teleoperatör vill medverka till lagbrott, vilket är innebörden av vad de gör, säger advokat Peter Danowsky, juridiskt ombud i första Ipredfallet och företräder skivbolagens intresseorganisation IFPI i Pirate Bay-rättegången..

   Tele2:s Palmstierna är dock inte orolig:

– Det står ingenting i lagen om elektronisk kommunikation om vad man ska spara, bara vad man inte ska spara. Vi har analyserat rättsläget noggrant och kommit fram till att vi inte har någon skyldighet att lagra uppgifter om våra kunders ip-adresser. Om reglerna skulle ändras, så kommer vi självklart att följa det, säger Niclas Palmstierna.

   Operatören Tele 2 har cirka 600 000 bredbandskunder i Sverige.

Nu har den moderate riksdagsmannen Karl Sigfrid också gått ut och uppmanat internetoperatörerna att förstöra IP-numren.

– Jag har själv skickat ett mejl till min internetleverantör Bredbandsbolaget och bett dem att upphöra med lagring av IP-nummer. Som konsument kan man kräva att en internetleverantör vidtar lagliga åtgärder för att skydda rätten till privat kommunikation, säger Sigfrid.

’Genom att ni lagrar mina IP-uppgifter kan jag inte använda ett öppet trådlöst nätverk utan att utsätta mig för risken att få min identitet utlämnad till upphovsrättsinnehavare’, skriver Sigfrid i sitt brev till Bredbandsbolaget.

Flest våldtäkter i hela Europa

Posted on: april 27th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Sverige har överlägset flest våldtäkter i hela Europa. Tusentals kvinnor våldtas i Sverige varje år och över 85 procent går helt fria. Det slår en EU-studie fast.

   Det chockartade resultatet gjorde att presentationen av EU-studien förlades till Stockholm på måndagen. Forskare i elva EU-länder har jämfört hur rättsapparaten i respektive land hanterar våldtäktsbrott och lägger nu fram sina resultat i en studie finansierad av EU. På tisdagen läggs studien fram i Bryssel.

   Över 5 000 våldtäkter anmäls varje år i Sverige vilket kan jämföras med andra länder i samma storlek som Sverige där man haft ett par hundra per år.

   De höga anmälningstalen i Sverige beror inte enbart på att man här har hög benägenhet att anmäla och att man även anmäler övergrepp av lindrigare slag. Tvärtom, slår forskarna fast, tycks våldtäkter vara ett mer frekvent brott i Sverige än i länderna på kontinenten.
Den höga frekvensen av våldtäkter i Sverige är starkt kopplad till nöjeslivet, eller mer konkret så kallade efterfester.

   Bara två procent av våldtäktsanmälningarna i Sverige är falska. Sverige och England har också den sämsta uppklaringen av våldtäktsbrotten i form av åtal, bara ungefär 13 procent av de anmälda brotten går till åtal.

   Tidig sexdebut, hög alkoholkonsumtion, ”fri sexualitet” och ”rätten till ett sent nej” ger helt enkelt fler våldtäkter, enligt studien. Studien saknar andra förklaringsaspekter såsom t.ex. etniska och kulturella faktorer.

   I Sverige anmäls 46 våldtäkter per 100 000 invånare. Det är dubbelt så många som i England som redovisar 23 anmälningar. Det är fyra gånger fler än i de övriga nordiska länderna, Tyskland och Frankrike och upp till 20 gånger fler än vissa länder i Syd- och Östeuropa. 

Datummärkning på köttprodukter stämmer inte

Posted on: april 26th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Enligt en granskning från Livsmedelsverket fuskar företag med datummärkning på köttprodukter. I vissa fall har produkterna legat i tio dagar för att sedan märkas om.

   Livsmedelsverket som under förra året gick igenom rutinerna för märkning bland företag som packar och säljer köttprodukter till matbutikerna upptäckte att förpackningsdatumen ofta inte stämde. Flera av produkterna var storsäljare som falukorv, blodpudding och smörgåspålägg.

   Minst sju företag ska ha uppgett felaktiga uppgifter vid datummärkningen.

   I ett fall i Örebro där Schenker Coldspreds kyl- och fryslager ligger hittades allvarliga brister i rutinerna. Bland annat hade korv legat i en vecka och märktes sedan om när de levererades till de lokala handlarna som nypackade.

– Det är allvarligt. Då vet man ju inte hur gamla de här varorna är, och hållbarhetstiden finns det ingen kontroll av, säger Klas Johnsson, som är veterinärinspektör på Livsmedelsverket.

   Att ange felaktiga förpackningsdatum är olagligt, men fusket är troligen utbrett. Företagen som angetts i Livsmedelsverkets interna dokument säger sig nu ha rättat till bristerna.

Reinfeldt tackade 30 000 turkar för Sverige

Posted on: april 25th, 2009 by No Comments

SVERIGE/TURKIET  Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt besökte Turkiet i veckan i samband med det kommande svenska EU-ordförandeskapet. Tillsammans med Obama är han den mest drivande av alla representanter för att få in Turkiet i EU.

   Genom sitt besök har Fredrik Reinfeldt åter lyft fram medlemskapsförhandlingarna med Turkiet. De går med snigelfart, och flera länder är egentligen skeptiska till ett turkiskt medlemskap. De negativa signalerna har i sin tur bidragit till att opinionen i Turkiet har blivit mer negativ till EU-medlemskap.

   I Sverige är dock alla riksdagspartier för det turkiska medlemskapet. Turkiet ses som en viktig ”port till den muslimska världen” som vi enligt Reinfeldt inte har råd att förbise.

   Bara från byn Kulu, 11 mil söder om Ankara i Turkiet har 30 000 turkar invandrat till Sverige sedan 1960-talet. Reinfeldt avslutade sitt besök i den turkiska byn med att tacka byn Kulu för att det ”var med och byggde Sverige på svenska”.

Sverige spanade på CIA-plan

Posted on: april 24th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Göran Perssons regering visste att USA använde Sverige som transitland vid hemliga och olagliga flygtransporter av fängslade misstänkta terrorister, men valde att hemlighålla det. Detta avslöjar anonyma källor till Expressen idag.

   2005 genomförde försvarsmakten i Sverige en hemlig spaningsoperation på Arlanda mot ett statligt flygplan från USA. Inne i planet kunde de se fångar som var fastkedjade så att de inte kunde röra sig och hade huvor över deras huvuden.

   Vi har undersökt planet men lämnar inga andra kommentarer, säger Roger Magnergård, presschef på Försvarsmakten

   Det enda kända CIA-planet som landat i Sverige före detta är det som landade i Bromma 2004 för att ta med sig två egyptier, som fördes bort av maskerade CIA-agenter och utsattes senare för tortyr.
Men dessa uppgifter om operationen år 2005 visar att Göran Perssons regering redan året efter visste att fler fångtransporter skedde genom Sverige.

   Meningen med operationen var att bekräfta om CIA förde ut personer från USA till någon annan plats, mot deras vilja. Om så var fallet skulle man vidta arbete för att få stopp på dessa transporter genom Sverige. Detta bekräftas av flera källor, oberoende av varandra.

   Källorna rapporterar att spaningsarbetet rapporterades vidare till försvarsdepartementet, som då leddes av försvarsminister Leni Björklund, som nu säger att hon inte minns någonting om detta.

Pakistan ett ”dödligt hot” enligt Clinton

Posted on: april 23rd, 2009 by No Comments

PAKISTAN/USA  USA:s utrikesminister Hillary Clinton har hävdat att Pakistan skulle utgöra ett ”dödligt hot” mot omvärlden. Detta för att talibaner rör sig i områden som gränsar till Afghanistan där USA försöker bekämpa gerillan.

   USA har sedan Barack Obama tillträtt fortsatt Bushs krig i Mellanöstern och utökat krigsstyrkorna i Afghanistan. Obama beslutade tidigare att öka krigsstyrkan med ytterligare 17 000 soldater.

   Kärnvapenmakten Pakistan utgör en av USA:s viktigaste allierade, bl.a.f ör att landet används i kriget mot talibangerillan i Afghanistan. Tidigare hade talibaner tagit över Swatdalen i Pakistan som gränsar mot Afghanistan. Nu har några hundra talibaner tagit sig till Buner.

   Talibanerna förhandlar med de lokala myndigheterna. Man tänker införa shariadomstolar precis som i Swatdalen, men vill inte blanda sig i den lokala polisens arbete enligt en befälhavare för talibanerna.

   USA har ondgjort sig över talibanernas framfart i regionen och i samband med att Hillary Clinton utfrågades av kongressens utrikesutskott om den amerikanska utrikespolitiken under Obama sade hon att utvecklingen i Afghanistan är ett ”dödligt hot” mot resen av omvärlden.

Nej till att stänga av fildelare i EU

Posted on: april 22nd, 2009 by No Comments

EU/STRASBOURG  Igår kväll röstade industriutskottet nej till att det inte skall krävas domstolsbeslut för att någon skall kunna stängas av från Internet vilket var det ursprungliga förslaget i det så kallade telekompaketet.

   Telekompaketet innehåller en rad direktiv och förslag på nya lagar inom telekomområdet,  t.ex. förslag om att inrätta en ny EU-myndighet för telekomfrågor och utbyggnad av bredband i Europa.

   Fokus i debatten har dock kretsat kring ändringsförslagen 138 och 166. Dessa två förslag röstade EU-parlamentet för, men ministerrådet strök dessa inför andra läsningen. Ändringsförslagen handlar om öppenheten på Internet och möjligheten att stänga av t.ex. fildelare från Internet.

   De som slagits för att telekompaketet skall skydda medborgarna ser beslutet som en viktig framgång.

– Jag är så oerhört lättad, säger den svenska parlamentarikern Lena Ek (C) som var med och röstade.

   Utskottet sade i princip ja till telekompaketet i sin helhet, men nej till den kontroversiella delen. När EU-parlamentet skall rösta om paketet i sin helhet kommer skrivningar om att Internetanvändare inte skall kunna stängas av från Internet utan rättslig prövning att finnas med i lagförslaget. Några av de svenska EU-parlamentarikerna har varit drivande för att gå igenom detta betydande tillägg.

”– Det är otroligt viktigt att den här lagprincipen fastställs i lagtext. Den här frågan handlar om rätten till rättvis rättegång, yttrandefrihet och nätet som en samhällsviktig funktion. Och man stänger inte av medborgare från det hur som helst”, menar Lena Ek.

   Den 5 maj röstar EU-parlamentet i sin helhet om Telekompaketet och den 12 maj fattar ministerrådet sitt beslut.

Fakta, EU:s telekompaket:

Telekompaketet i sin helhet är ett förslag till ny lagstiftning inom en rad områden som inom en lång tid dryftats inom EU. I de delar som rör Internet handlar frågan kortfattat om huruvida det skall förekomma reglering av Internet eller ej. Alltså om Internet ska vara en digital allmänning som alla har tillgång till och där allt får finnas eller ska det instiftas regler för vem och vad som skall få vara där.

   Hittills har den rådande principen inom EU varit nätneutralitet. När brott över Internet har begåtts har de kunnat beivras, men inte genom inskränkningar av nätet i sig.

   Internetleverantörerna, även kallade Internet Service Providers, ISP, har inte haft något ansvar för själva trafiken eller innehållet i den.

   Hela fundamentet kring nätneutralitet har nu börjat ifrågasättas och reformkrav har börjat åberopats som kretsat kring upphovsrättsliga frågor och kampen mot terrorismen, varför de drivande bakom dessa intressen vill att nätet skall inskränkas.

   I telekompaketet finns en rad förslag om reglering av Internet och ett större ansvar på tjänsteleverantörerna. Förslag har förekommit om att Internetleverantörer skall kunna tvingas stänga av användare från nätet helt och hållet om de föreligger misstanke om brott. Vidare föreslås nätfiltrering eller censur där vissa sajter helt blockeras så att de inte blir åtkomliga för nätanvändare.

   Ovanstående förslag är ännu inte tillåta, delvis p.g.a. de avtalsvillkor abonnenterna har med sina leverantörer.

EU vill lagra passageraruppgifter

Posted on: april 21st, 2009 by No Comments

1240310594EU kan komma att tvinga flygbolagen att spara ditt namn, adress, personnummer, uppgifter om specialkost m.m. när du reser i upp till tio år. Den svenska regeringen har redan tidigare sagt sig vara positiva till förslaget med justitieminister Beatrice Ask i spetsen.

”En tegelsten i byggandet av storebrorssamhället” anser kritiker. Förslaget kom redan 2007 då EU-kommissionen förespråkade att ett system där medlemsländerna samlar in och sparar uppgifter om flygpassagerare inrättas i EU.

Motivet skulle åter igen vara terroristbekämpning och grov brottsbekämpning. I slutet av förra veckan lade det tjeckiska ordförandeskapet fram ett nytt utkast till rambeslut efter flera diskussioner i både ministerrådet och arbetsgruppen mot grov brottslighet.

1240310756
’I förslaget skall ditt namn, adress, personnummer och till och med vilken mat du ätit på flyget registreras i upp till tio år’

I utkastet föreslås att uppgifter om samtliga passagerare som flyger in eller ut ur EU ska sparas i tre år för att kunna användas av myndigheterna för terrorismbekämpning och i utredningar av grova brott. Medlemsländerna skall därefter själva få bestämma om uppgifterna ska sparas i ytterligare sju år.

EU vill att varje medlemsland låter en rättsvårdande myndighet samla in, bearbeta och lagra uppgifterna. Flygbolagen skall bland annat tvingas lämna ifrån sig namn, adress, personnummer och kreditkortsnummer. I en automatisk process skall sedan myndigheten granska uppgifterna, och vid misstänkta fall kontrollera passageraren.

Justitieminister Beatrice Ask och den svenska regeringen har redan tidigare ställt sig positiv till förslaget och Ask har i EU-nämnden sagt att så kallade Passenger Name Records, PNR, är ”rätt använda väldigt viktiga i brottsbekämpningen”.

1240310789

’Sveriges justitieminister Beatrice Ask har fortsatt i Thomas Bodströms spår och pådrivande av det allt mer omfattande övervakningssamhället. Argumenten kretsar fortfarande kring den ständiga rädslan för terrorism och ständigt nya åtgärder för att ’skydda medborgarna’. Av vilken anledning Sverige skulle föranleda terrorister att angripa landet talas det sällan om och i vilken utsträckning politikerna själva i så fall skulle ha något ansvar för detta.’

Diskussionerna handlar nu främst inte längre om förslaget är bra eller inte, utan andra omständigheter som t.ex. exakt hur många år uppgifterna skall lagras och hur de kan användas. I det ursprungliga förslaget skulle uppgifterna lagras i hela 13 år. Andra förslag är ett tvångsdirektiv på tre år och sedan en mer av medlemslandet frivillig lagring på upp till sju år. Att flygbolagen till och med skall tvingas ange om passageraren beställt specialkost har vållat het diskussion med hänsyn till att det skulle kunna tolkas som registrering av religionstillhörighet, om man t.ex. begärt fläskfri kost eller koshermat.

Bland kritikerna finns Pär Ström som är integritetsombudsman på tankesmedjan Den nya välfärden. Han anser att PNR-förslaget är ett tydligt steg mot ett stort övervakningssamhälle.

– Det är en tegelsten i byggandet av storebrorssamhället. Som enskild företeelse är det kanske inte så dramatiskt, men sett till alla andra förslag som kommit så är det problematiskt. I dag verkar inte politiker vilja se helheten eller diskutera var gränsen ska gå, menar han.