Luftföroreningar förkortar medellivslängden

Publicerad 2009-03-12

FOLKHÄLSA  Enligt Socialstyrelsens miljöhälsorapport förkortar luftföroreningar medellivslängden i Sverige med i genomsitt ett halvår. Detta genom en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar.

   Den omfattande rapporten besvarar bland annat skillnader i kön samt effekterna av strålning, buller, miljöföroreningar i dricksvatten, ökning av astma och allergi mm.

Utdrag ur rapporten:

Trenden pekar mot att fler kommer att besväras av buller, framför allt från vägtrafik. Enligt NMHE 07 störs drygt 800 000 personer minst en gång i veckan av vägtrafikbuller, vilket är en ökning med cirka 200 000 personer jämfört med år 1999. Omkring 250 000 personer har svårt att somna eller väcks för tidigt på grund av väg-, tåg- eller flygbuller, vilket är en ökning med drygt 50 000 personer jämfört med år 1999. Ökningen beror sannolikt främst på att fler har flyttat till bullerutsatta storstadsområden, på att nya bostäder har byggts nära stora vägar och på att trafikmängden har ökat.
Såväl svenska som internationella studier tyder på att långvarig exponering för trafikbuller kan öka risken för hjärt-kärlsjukdomar. Ytterligare forskning krävs dock för att ett orsakssamband ska kunna säkerställas.

   ”Buller är ett hälsoproblem som måste tas på allvar. Det kan inte viftas undan med att buller bara är en fråga om trivsel”, säger Margareta Palmquist, chef för Socialstyrelsens enhet för hälsoskydd, i ett pressmeddelande.

   Omkring 26 000 personer mellan 18 och 80 år svarade på en enkät som miljöhälsorapporten är baserad på.

Hela rapporten finns att läsa här och en kortare sammanfattning finns att läsa här.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

ett × fem =