Archive for februari, 2009

Riksdagen antog IPRED-lagen

Posted on: februari 25th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Idag fick det svenska folket mottaga beskedet att Sveriges riksdag antagit den mycket kontroversiella IPRED-lagen. Detta innebär nu att privata aktörer kan begära ut personuppgifter bakom ett IP-nummer utan att gå till polisen.

   Efter en 16 timmar lång debatt röstade riksdagen idag igenom den så kallade IPRED-lagen. Tidsperioden från att förslaget lades till att det antogs var förhållandevis kort, och de flesta svenskar har relativt sent eller inte alls hört talats om lagen och vad den egentligen innebär.

   Miljöpartiet och Vänsterpartiet var emot förslaget och hävdade att lagen är ett hot mot den personliga integriteten och gör det möjligt för skiv- och filmbolag att kräva hundratusentals kronor i skadestånd från privatpersoner. Men på den borgerliga sidan var man enade om att anta förslaget och anser att lagen är nödvändig för att stoppa olaglig fildelning. Många kritiker menar dock att man aldrig kan stoppa fildelning genom regelrätta förbud och hot mot privatpersoner utan att man måste hitta andra vägar att se till att upphovsmännen kan klara sig försörjning. Liknande lagförslag och förbud i andra länder har fått förhållandevis svag inverkan. Fildelningens tidsålder verkar vara inne menar många, och att ingen kan stoppa en ide eller en kultur vars tid är inne.

   Miljöpartiet och Vänsterpartiets yrkanden att näringsutskottets förslag ska avslås röstas ner. Även Socialdemokraternas vilja att motiveringen till lagen ska ändras röstas ner. I samtliga punkter går riksdagen på det liggande förslaget.

   Det blir alltså inte heller någon integritetsombudsman som S vill. Trots de sena men högljudda protesterna är nu alltså lagförslaget ett faktum och träder i kraft redan den 1 april.

Saft riskfaktor för barnfetma

Posted on: februari 22nd, 2009 by No Comments

SVERIGE  Enligt en ny studie från Linköping universitet är saft och låg fysisk aktivitet riskfaktorer för barnfetma.

   Bakom studien ligger Karina Huus, doktorand vid Linköpings universitet. I avhandlingen har faktorer som bidrar till övervikt och fetma hos barn och ett eventuellt samband med mekanismer som kan leda till insjuknande i diabetes typ 1 studerats.

   Alla barn i sydöstra Sverige (ABIS) heter projektet som materialet kommer ifrån och omfattar alla barn födda i Blekinge, Småland, Öland och Östergötland mellan den 1 oktober 1997 och den 1 oktober 1999.

   Sambandet mellan barnen och föräldrarnas BMI (kroppsmassindex) visas i studien och föräldrarnas utbildningsnivå har också betydelse.

   Föräldrarna fick svara på frågor om hur ofta deras barn fått vissa livsmedel när de var 2,5 respektive 5 år gamla. Det enda livsmedel där man kunde se ett samband med övervikt och fetma vid fem år var saft, medan gröt verkar ha en skyddande effekt.

   Man försåg också barnen med stegräknare för att man skulle få ett mått på deras aktivitet. Låg fysisk aktivitet visade sig då höra samman med minskad insulinkänslighet. Barnen producerade mer insulin och hade något förhöjd blodsockernivå. Det är faktorer som kan ha betydelse för att utveckla typ 1-diabetes. 

Försörjningsproblem efter Obamas truppökning

Posted on: februari 21st, 2009 by No Comments

AFGHANISTAN  Efter att den nytillträdde amerikanske presidenten Barack Obama beslutat om att skicka fler trupper till Afghanistan har trupperna fått problem med försörjningen. Talibanerna har lyckats hindra flera transporter och grannländer är inte så förtjusta i USA och Natos aktiviteter i området.

   Under torsdagen förbereddes det första av flera tåg i Lettlands huvudstad Riga som skall fungera som en viktig livslänk till USA:s och Natos trupper i Afghanistan. 20-30 tåg med förnödenheter skall enligt planen passera genom Lettland, Ryssland, Kazakstan och Uzbekistan varje vecka. Ryssland tillåter dock inte amerikanska transporter av ammunition och vapen vilket gör att detta måste föras in på annan väg.

   Det talibanska motståndet har lyckats försätta de utländska styrkorna i knipa efter en serie framgångsrika attacker och sabotage mot transporter som gått genom den tidigare transportvägen genom Pakistan.

   På torsdagen satte delstatsregeringen i Punjab stopp för planerna på en transportterminal för Natomateriel nära gränsen till Afghanistan. Anledningen är rädslan för talibanattacker liknande dem som ägt rum i andra delar av landet.
Nyligen beslutade också Kirgizistans regering att stänga den viktiga amerikanska flygbasen Manas som fungerat som ett nav för flygtransporterna till Afghanistan. Parlamentet röstade igenom förslaget på torsdagen. Enligt källor försöker Pentagon att komma med erbjudanden för att ändå få fortsätta sina aktiviteter, men tittar också på andra alternativ.

   Problemen har blivit alltmer tilltagande sedan det av många tidigare betraktade fredshoppet Barack Obama förstärkte den närvarande amerikanska krigsmakten med hela 17 000 man och uppmanat samtliga övriga natoländer att också skicka fler soldater.

Förkyld av D vitaminbrist

Posted on: februari 20th, 2009 by No Comments

USA  Du riskerar inte bara benskörhet om du får för lite D vitamin. Enligt en ny omfattande studie är risken också stor för andra sjukdomar. Brist på D-vitamin är ett stort hälsoproblem i nordliga länder med lite solsken.

   Allt fler studier pekar på vikten av att vi får i oss tillräckligt med D-vitamin. Enligt en av de senaste och hittills största studierna kan vanlig förkylning och influensa orsakas av brist på vitamin D. 19 000 personer deltog i studien och de med lägre nivåer av D-vitamin i blodet drabbades oftare av förkylningar och fler fall av influensa.

   Undersökningen är gjord av forskare vid Denveruniversitetet i Colorado tillsammans med sjukhusen i Massachussetts och barnsjukhuset i Boston.

   D vitaminbrist är vanligt förekommande på de nordliga breddgraderna främst p.g.a. det låga solståndet. Resultatet visar på att D vitaminbrist påverkar immunförsvaret och därför också påverkar förkylningar och infektioner i luftvägarna.

   Studien finns att läsa här.

AKTION FÖR SVERIGE kommer att återkomma med djupare artiklar kring D-vitaminet och upptäckterna kring dess allt större betydelse.

Invandringen nådde rekordgräns

Posted on: februari 19th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Invandringen till Sverige nådde nya rekord 2008. Den totala folkmängden vid årsskiftet var 9 256 347 personer.

   Enligt ny statistik från Statistiska centralbyrån (SCB) invandrade fler än någonsin i landets historia till Sverige under 2008 (ca 102 000 personer). Samtidigt minskade utvandringen. De senaste åtta åren har närmare 700 000 personer invandrat till Sverige. Samtidigt som den totala folkmängden ökar minskar den etniskt svenska befolkningen då en svensk kvinna endast föder ca 1,2 barn i genomsnitt.

   Summeringar och befolkningsprognoser finns att se på SCB:s hemsida.

Södertäljebränder med politiska förtecken

Posted on: februari 18th, 2009 by No Comments

SÖDERTÄLJE  Polisen tror att politiska förtecken kan ligga bakom varuhusbränderna i Södertälje. Ett flygblad från Global Intifada spreds innan attentaten med tydliga politiska uppmaningar.

   Bakom de omfattande varuhusbränderna i Södertälje med förstörelse för flera hundra miljoner kronor tros nätverket Global Initfada ligga bakom. Gruppen anses vara ett löst sammansatt nätverk på yttersta vänsterkanten. Nätverket har tillskrivit sig flera tidigare attentat bland annat mot bilar tillhörande de danska och ryska ambassaderna i Stockholm 2005. Nätverket skall också ha stått bakom utplacerade bomber vid Försvarets Materielverk, FMV, 2006.

   Motiven till dessa attentat stod att finna i dansk immigrationspolitik, det danska stödet till kriget i Irak, ryska krigsinsatser i Tjetjenien och svenska inköp av israelisk militär utrustning.

   Strax innan bränderna i Södertälje ägde rum hade flygblad och klistermärken spritts med uppmaningar om brandattentat mot butiker som säljer amerikanska varor. Dessa hade även försätts med instruktioner för hur man kan tillverka brandbomber med inbyggd tidsfördröjning. Tidsinställda och i förtid utplacerade brandbomber tros också vara det som använts vid attentaten.

   Polisen bekräftar att man hittat material från Global Intifada som hänvisar till bränderna natten mot den 12 januari, men kan ännu inte göra kopplingen med säkerhet.

Träning ger lika mycket som rökstopp

Posted on: februari 17th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Att börja motionera och träna är aldrig för sent, även om man börjar vid 50 års ålder minskar risken att dö i förtid lika mycket som om man slutar röka. Detta enligt en studie från Uppsala universitet där forskarna följt 2 200 män i mer än 35 år.

   Studien är publicerad i British Medical Journal. Enligt studien levde de som tränade hårdast i snitt två år längre än de som inte tränade alls, och måttlig träning t.ex. promenader och cyckling ökade livslängden med ett år. Ju mer man motionerar desto bättre, men en halvtimmes måttlig motion räcker alltså för att förändra livslängden, enligt forskarna bakom studien.

  Förutom de förlängda levnadsåren blir livskvaliteten avsevärd högre under levnadsåren. Både hjärtat och själen stimuleras mycket positivt av träning och vid träning frigörs även stress och glädjehormoner vilket ger en skön frihetskänsla.

Studien i sin helhet finns att läsa här.

Underrättelseordförande avgår i protest

Posted on: februari 16th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Sveriges högste kontrollant av den svenska underrättelsetjänsten Anders Björck avgår i förtid. I protest mot FRA-lagarna avslutar han sitt uppdrag och menar att lagarna lett till en ineffektiv underrättelsetjänst med sämre skydd för integriteten.

   Kritiken har ”i hög grad” förts fram till regeringen av landshövdingen och tidigare försvarsministern Anders Björck som i tolv år varit ordförande för Försvarets underrättelsenämnd, FUN. Nämnden övervakar Sveriges underrättelsetjänst – hemliga verksamheter som kostar över en halv miljard kronor varje år. Den största myndighet som FUN kontrollerar är Försvarets radioanstalt, FRA över vilken FUN genom de nya lagarna fick ett större ansvar.

Björck hade ett förordnande som går ut i juni, men ville sluta redan igår. Försvarsministern ville ha kvar honom till årets slut, men enligt Björck var det mot hans heder och principer att fortsätta.

   –Jag har tänkt över detta noga. Lagarna och den kontrollverksamhet man nu tänker sig främjar varken integriteten eller effektiviteten. Jag tror inte på de lösningar som har genomförts och de som nu skisseras från den 1 juli. Då tycker jag det är enklast och renhårigast att de som tror på det här får driva det vidare, förklarar Anders Björck.

   Spaningen kostar ofantliga pengar och därför gäller det att få valuta för pengarna menar han. –Då är det oerhört viktigt att ha en integritet som fungerar, och inte en massa nya organ som skänker en bild av att det kommer att fungera bättre än det system vi haft tidigare. Det tror jag inte det kommer att göra, säger Anders Björck.

   Tillsammans med Björck slutar också nämndens sekreterare.

   Försvarets underrättelsenämnd består i dagsläget av ordföranden, sekreteraren, en hög jurist och fyra politiker och skall granska främst Försvarsmakten och FRA.

EU röstade ja till datalagring

Posted on: februari 15th, 2009 by No Comments

EU  EU röstade under den 10 februari mot den invändning som kunde räddat införandet av datalagringslagen. Nu kommer Sverige bli skyldiga att införa lagen, som tvingar Internet- och teleleverantörer att logga kundernas kontaktnät.

   Lagen innebär att alla operatörer måste lagra information vem en kund ringer, e-postar eller sms:ar. Informationen måste sparas upp till två år. Informationen kan sedan användas av rättsväsendet för att skapa så kallade sociogram, som kartlägger en persons alla kontakter.

   Irland, Sverige, Frankrike och Storbritannien var de länder som ursprungligen lade förslaget som ett EG-direktiv. Efter att förslaget lagts fram ändrade sig dock Irland och anmälde förslaget till EG-domstolen och menar att förslaget inte är giltigt och att medlemsländer inte har några krav att införa  direktivet.

   Nu har alltså EG-domstolen avslagit Irlands invändningar, och Sverige måste därför införa datalagringslagen när frågan behandlas senare i år.

   Förslaget har orsakat en mängder av kritik. Datainspektionen skriver bland annat i en rapport:

Datainspektionen och övriga dataskyddsmyndigheter i Europa har varit starkt kritiska till det EG-direktiv som ligger till grund för lagringen.

  Förre justitieministern Thomas Bodström (s) anser att förslaget är positivt och kan underlätta bekämpningen av grov brottslighet och terrorism.

Becel förbjuds hjärtfondenmärkning

Posted on: februari 14th, 2009 by No Comments

SVERIGE  Pga allt för många oklarheter om hur nyttigt margarinet Becel verkligen är har Hjärt- och lungfonden valt att inte tillåta Becel bära dess logotyp längre.

   Hjärt och lungfonden är en stor bidragsgivare till forskningen kring hjärtsjukdomar. Det utländskt ägda företaget Unilever har i flera år glänst med fondens märkning på margarinförpackningarna, men nu är det stopp.

   –Vi har följt debatten noga och inte minst en hearing vi arrangerade i höstas övertygade oss om att det här med mättade kontra omättade fetter behöver utredas ytterligare. Det kom fram en del svagheter kring viktiga studier som vi inte uppmärksammat tidigare, säger generalsekreteraren Staffan Josephson. –Som debatten gått har avtalet med Becel gjort att vi förknippats med en uppfattning men vi stöder forskning och det känns viktigt att vi uppfattas som fristående, fortsätter Josephson.

   Omega-3 versionen av margarinet Becel innehåller 49 procent fleromättat fett (varav en stor del omega6), 31 procent enkelomättat och 19 procent mättat fett.