Missbruk orsakar oftast psyksjukas våld

Publicerad 2009-01-29

USA  Riskökningen för våldsanvändning bland personer med psykossjukdomar tros snarare bero på missbruk av alkohol och droger än på själva sjukdomen enligt en ny studie.

   Man har tidigare trott att orsaken till att psykiskt sjuka är överrepresenterade bland våldsbrottslingar berott på att själva sjukdomstillståndet orsakat högre våldsbenägenhet. En ny studie i tidskriften Archives of General Psychiatry visar att det snarare beror på missbruk av t.ex. alkohol och droger och att svaret är att missbruk ofta är vanligare bland psykiskt sjuka och att detta skulle vara anledningen till överrepresentationen.

   Över 34 000 personer intervjuades i den amerikanska studien, vid två tillfällen under åren 2001 till 2005. De fick svara på frågor om psykisk hälsa, erfarenhet av våld, och andra riskbeteenden som missbruk.

   Martin Grann är professor i psykologi och forskningschef vid Kriminalvården i Norrköping. –De fyra riktigt klassiska faktorerna för våldsbrott det är manligt kön, låg ålder, tidigare kriminalitet och sedan missbruk av alkohol eller droger. Och vad gäller de här faktorerna så är ju de jämnt fördelade även bland de psykiskt sjuka. Men däremot så är alkohol och droger betydligt, kraftigt överrepresenterade bland de psykiskt sjuka. Det tycks vara närmast det som är förklaringen till den riskökning man ser, säger professor Martin Grann.

   Enligt Grann har psykossjukdomar har fått för stort utrymme i debatten om våldsbrott, till en följd av mordet på Anna Lindh och andra uppmärksammade våldsdåd av psykossjuka personer. –Förmodligen är det fokus som har funnits på psykossjukdomar kanske en smula överdrivet eftersom vi ser i den här studien, och även i andra studier att det som spelar störst roll är om en person samtidigt missbrukar alkohol eller droger, säger professor Martin Grann.

   De personer som enbart led av psykiska sjukdomar, som schizofreni och manodepresivitet, löpte enligt studien inte någon ökad risk att bli våldsamma.Men, i kombination med droganvändning var däremot risken stor att psykiskt sjuka personer blev våldsbenägna. Andra riskfaktorer som kunde leda till framtida våldsamt beteende, hos personer med psykossjukdomar, var en barndom med bråk och psykisk misshandel eller social utsatthet som skilsmässa eller arbetslöshet. 

   Professor Martin Grann menar att den här, och liknade studier, är viktiga att lyfta fram. –Det finns en vitt spridd uppfattning att psykiskt sjuka är farligare än andra. Men den här studien, och liknande andra moderna studier som kommit på senare år, visar tydligt att den psykiska sjukdomen i sig egentligen inte är en påtaglig riskfaktor för våldsbrotten.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

tre × 5 =