Tryckt media minskar mest hos unga

Publicerad 2008-12-21

SVERIGE  Enligt en rapport från Statistiska centralbyrån (SCB) minskar andelen som läser tryckta medier, speciellt hos unga personer. Tre av fyra ungdomar läser nyheter på Internet till viss del eller i stor utsträckning enligt undersökningen.

   SCB:s rapport ’Privatpersoners användning av datorer och Internet 2008’ bekräftar en gammal sanning om unga läsare: tre av fyra ungdomar väljer nätet före papper.

   I år uppger 75 procent av unga i åldern 16-24 år att de till viss del läser nyheter på Internet istället för i tryckta tidningar. Bland 25-34-åringar är andelen nästan lika hög – 73 procent, visar rapporten.
 
   I samtliga åldersgrupper är det fler män än kvinnor som föredrar internetnyheter.
 
   Siffrorna visar att tryckta medier är mer populära ju äldre människor blir. I gruppen 65-74 år uppger 28 procent att de till viss del läser nyheter på Internet i stället för i tryckta tidningar.

   Viss skillnad finns beroende på ursprungsland. 66 procent av invandrarna från övriga Norden föredrar internetnyheter, medan samma andel bland invandrare från övriga Europa är 61 och bland utomeuropeiska invandrare är den 56 procent.

   84 procent av människor födda i Sverige använder idag regelbundet Internet (jämfört med 69 procent 2003), medan samma andel bland invandrare från övriga Norden var 78 procent, bland invandrare från övriga Europa 80 procent och bland utomeuropeiska invandrare 75 procent.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

sjutton + nitton =