Archive for november, 2008

Anhöriga vill ha ny Estoniautredning

Posted on: november 22nd, 2008 by No Comments

ESTLAND  Anhöriga till de ester som omkom när passagerarfärjan Estonia sjönk 1994 ökar trycket på myndigheterna att på nytt utreda vad som orsakade förlisningen. Under söndagen inleddes en annonskampanj som pekar på varför det är nödvändigt med en ny internationell utredning.

   – Så mycket nya bevis har kommit fram de senaste åren att vi inte längre tvivlar det minsta på att den internationella rapporten och dess slutsatser som sammanställdes 1997 inte redovisar de verkliga skälen till varför fartyget sjönk, säger Helje Kaskel, ordförande i en estnisk anhörigförening. Hon syftar framförallt på de uppgifter som florerat om att det fanns gammal sovjetisk militärutrustning ombord och att det skett en explosion.

   Estonia sjönk i hårt väder den 28 september 1994, när färjan var på väg från Estlands huvudstad Tallinn till Stockholm. I förlisningen omkom 852 personer, av dem 500 svenskar. Bara 137 människor överlevde.

   TV4:s Nyheterna har avslöjat att när Estonia gick under hade det i 30 månader funnits ett hemligt avtal mellan tullen och Försvarsmakten om frakt av militärt materiel.

   En grupp fristående experter, den s.k. Oberoende faktagruppen, har konstaterat att explosioner har ägt rum ombord på Estonia, men efter förlisningen, i anslutning till bogvisiret.

   Svenska myndigheter har mörklagt förlisningen och hindrat oberoende granskning och enligt uppgifter också förstört bevismaterial om de hemliga militära transporterna.

   Vittnesuppgifter finns om att medlemmar ur fartygsbesättningen som överlevde förlisningen har försvunnit spårlöst efter att ha tagits till förhör av myndigheter efter förlisningen.

   Personer som engagerat sig i fallet har utsatts för förtal, hot och i vissa fall, som den tyska journalisten Jutta Rabe, även för rättsliga åtgärder.

Lissabonfördraget godkänt av Riksdagen

Posted on: november 21st, 2008 by No Comments

SVERIGE  Igår kväll röstade Sveriges Riksdag igenom det mycket kontroversiella Lissabonfördraget. Det hela har skett under snudd på  massmedial tystnad.

   Lissabonfördraget eller Reformfördraget är ett föreslaget fördrag som ska justera Europeiska unionens nuvarande fördrag. Fördraget undertecknades av EU:s stats- och regeringschefer den 13 december 2007 och var tänkt att godkännas i alla EU:s medlemsstater under 2008, för att kunna träda i kraft innan Europaparlamentsvalet 2009.

   Fördraget omfattar en rad beslut, bland annat att Europeiska unionens stadga om mänskliga rättigheter, ofta kallad enbart rättighetsstadgan, kommer att bli juridiskt bindande för alla medlemsstater (utom Polen och Storbritannien som förhandlat till sig undantag). Fler beslut, framförallt inom det som idag kallas för den tredje pelaren (polisiära och straffrättsliga samarbetet), kommer att fattas med kvalificerad majoritet istället för dagens enhällighet.

   Av medlemsstaterna är det enbart Republiken Irland som hållit en folkomröstning om fördraget, eftersom landets konstitution kräver det. Irländarna valde att inte godkänna Lissabonfördraget. Irland fungerar tills vidare som en livlina mot att föredraget kan träda i kraft, men mycket tyder på att man ändå kommer att försöka driva igenom förslaget.

   36 ledamöter deltog i riksdagsdebatten, som började mitt på dagen och avslutades med votering vid 23:30-tiden. 243 röstade ja, 39 ville låta frågan vila ett år och 13 avstod. Därmed hade Sverige ratificerat fördraget.

   Bakom retoriken innebär fördraget en enorm maktöverföring från Sverige till EU, sa Hans Linde (v) i riksdagsdebatten.
Varför är det så förfärligt att de gamla nationalstatsgränserna inte styr allting? invände Alf Svensson (kd).

   Meningen är att en president skall tillsättas för den Europeiska Unionen. Enligt många är Lissabonfördraget ett ytterligare steg mot det man kallat för Europas Förenta Stater och vidare en global union med en global regering.

Knivskärning och gruppvåldtäktsförsök

Posted on: november 20th, 2008 by No Comments

RINKEBY  Polisens rapporterar att en 14-årig flicka utsatts för knivskärning och våldtäktsförsök av fem män i den invandrartäta stockholmsförorten Rinkeby i veckan.

   Flickan som varit på väg från skolan blev överfallen av fem män mitt på förmiddagen. De hoppade ur en bil, höll fast flickan och hotade henne med kniv och drog ned byxorna på henne enligt västerortspolisen.

   Flickan skrek och slog omkring sig och lyckades slita sig loss, men blev knivskuren i benet. Hon lyckades springa tillbaka till skolan och larma.

   Polisen har enligt uppgift inte gripit någon ännu och vill inte lämna ut signalementen på gärningsmännen för att inte påverka eventuella vittnen.

Globaliseringens framväxt: En f.d. ”ekonomisk attentatsman” berättar

Posted on: november 19th, 2008 by No Comments

1227130919I den ekonomiska krisens spår vill AKTION FÖR SVERIGE passa på att lyfta fram bakomliggande fakta och information om dess orsaker och vad som pågår bakom de globala makthavarnas ridåer. Då just pengar och ekonomi är ett av de kraftfullaste instrumenten för makt och kontroll är det viktigt att förstå mekanismerna bakom detta instrument. AFS kommer att bedriva utbildningar, informationsspridning och publicera fler artiklar i ämnet.


En intressant bok skriven av en amerikan, John Perkins, tillika ekonom som anlitades av amerikanska National Security Agency, NSA, och arbetade runt i om världen som vad han kallar för ’ekonomisk attentatsman’ berättar om de metoder de globala makthavarna använt för att flytta fram sina positioner. Boken kastar nytt ljus över de metoder som den internationella finansoligarkin använder för att hindra u-länderna från att utvecklas, samtidigt som man lägger vantarna på deras råvaror och tvingar in dem i skuldslaveri.  AFS publicerar här en recension av boken:


1227131625


Boken ’En ekonomisk attentatsmans bekännelser’ utgiven på förlaget Berrett-Kochler i San Francisco, ger en initierad skildring av hur globaliseringen utnyttjas för att svindla fattiga länder på miljardbelopp. Boken har skapat stor uppståndelse i USA och blivit en ’underground-bestseller’ och har nu tryckts för tredje gången, trots att ingen av de etablerade tidningarna i USA ännu vågat uppmärksamma den. Författaren heter John Perkins. Som ung, nyexaminerad ekonom i början av 1970-talet rekryterades Perkins av den amerikanska underrättelsetjänsten National Security Agency, NSA. Han sändes ut i världen för att locka fattiga länder att ta stora miljardlån. Lånen bidrog aldrig märkbart till att minska fattigdomen, men de slavband de skuldsatta länderna knöt till amerikanska ekonomiska intressen verkade mera effektivt än den militära kontroll som äldre tiders formella imperier hade över sina vasallstater. 

   I förordet till boken, som Perkins lagt ut på sin hemsida www.johnperkins.org/, skriver han: ’Ekonomiska attentatsmän [eng.’economic hit men’, i fortsättningen förkortat EHM] är högt betalda proffs, som lurar länder överallt i världen på miljontals och miljardtals dollar. De kanaliserar pengar från Världsbanken, den amerikanska statens biståndsorgan och andra utländska ’biståndsorgan’ till storföretags konton och ner i fickorna på en handfull stenrika familjer, som kontrollerar den här planetens naturtillgångar. Till deras redskap hör falsk bokföring, valfusk, korruption, utpressning, sex och mord. De spelar ett spel lika gammalt som imperierna själva, men som har fått en ny och skrämmande omfattning under vår tids globalisering. Jag borde veta, jag var en EHM.’ 

   Enligt John Perkins uppträdde den första ekonomiska attentatsmannen (EHM) på den världspolitiska scenen redan i början av 1950-talet . Det var Kermit Roosevelt, barnbarn till president Teddy Roosevelt, som med hjälp av miljontals dollar och massiva manipulationer störtade den demokratiskt valde Mossadegh i Iran och satte in den unge USA-vänlige shah Reza Pahlavi i stället. Och den lyckade kuppen i Iran skulle bilda skola. USA upptäckte att man med hjälp av sådana ekonomiska attentatsmän, EHM, kunde bygga upp ett effektivt amerikanskt imperium utan att råka i öppet krig med den globala motståndaren, Sovjetunionen.

’Schakalerna’
Problemet med Kermit Roosevelt var emellertid att han var CIA-agent; om han hade åkt fast, eller om kuppen hade misslyckats, kunde det ha skapat stora problem för USA. Därför försågs EHM i fortsättningen med vanliga civila jobb, som maskerade deras egentliga arbetsområde. Så ock John Perkins. När han inledde sin aktiva karriär som EHM i början av 1970-talet blev han anställd av det privata företaget Chas. T. Main i Boston, varifrån han förmedlade offentliga och privata jättelån till olika utvecklingsprojekt i utvecklingsländerna. Hans verkliga arbetsgivare var USA:s största underrättelsetjänst, NSA, mest känd och beryktad för sin elektroniska avlyssning av telefonsamtal överallt i världen genom Echelon-nätverket. Och ’utvecklingsprojekten’ var i själva verket hemliga finansieringsbidrag till några av USA:s största företag, som t.ex. Bechtel, Halliburton och Monsanto. Exempelvis gick mer än 90 procent av ett lån på en miljard dollar till Equador tillbaka till ett litet fåtal amerikanska storföretag. 

   Men det hände att en EHM, trots ihärdiga ansträngningar, måste ge upp försöken att övertala en regerings- eller statschef att ’frivilligt’ tjäna amerikanska ekonomiska intressen. Då kallades ’schakalerna’ in. Det betydde våldsamma destabiliseringar av regeringar och mord på ledande politiker. John Perkins nämner i sin bok Equadors president Jaime Roldós och Panamas president Omar Torrijos. De dödades i flygkrascher i maj och juli 1981. I president Torrijos’ fall gällde det en ny Panamakanal, som skulle anläggas i havsnivå och utan den gamla kanalens omfattande system av slussar. President Torrijos hade redan ingått omfattande avtal med japanska entreprenadföretag om genomförandet av detta jättelika projekt, och han nekade hårdnackat att ge avtalen till amerikanska företag, trots massiv press från Perkins och andra EHM. Därför sändes ’schakalerna’ till Panama. Ett av företagen som ville ha del i Panamakanalkontrakten var Bechtel, som hade George P. Shultz som styrelseordförande och Caspar Weinberger som medlem av ledningen. 1981 blev Weinberger försvarsminister i den nytillträdde Ronald Reagans regering, och året därefter kom Shultz in på posten som utrikesminister.

   I en radiointervju med den amerikanska radiostationen EIR Talks i december 2004 (http://www.larouchepub.com/radio/archive_2004.html) berättade John Perkins att det var terrorangreppen i New York och Washington den 11 september 2001 som övertygade honom om att historien om de ekonomiska yrkesmördarna måste komma ut till det amerikanska folket. Det var de skändligheter som han själv och de andra EHM hade begått som hade skapat den fientliga inställning till USA som är så utbredd i världen, menade han. Nyheten om terrorangreppen nådde honom när han befann sig långt upp i Amazonasfloden; han förstod då att han inte kunde fortsätta att döva sitt samvete med det frivilliga biståndsarbete som han hade ägnat sig åt de senaste tjugo åren. Vid hemkomsten till USA gav så hans 20-åriga dotter Jessica den sista lilla puffen för att han skulle skriva färdigt den bok som han egentligen hade påbörjat 1982, i vrede över morden på Roldós och Torrijos.


1227131801En rad kommentarer och fina recensioner till John Perkins’ bok har kommit världen över. Någon har menat att metoden bakom den ekonomiska utpressning och de politiska mord som John Perkins beskriver i sin bok, borde föranleda en närmare titt på den långa rad politiska mord som har plågat Europa de senaste trettio åren, bl. a. flygkraschen som dödade den italienske industriledaren Enrico Mattei i oktober 1962, morden på den tyske bankdirektören Jürgen Ponto i juli 1977, den italienske premiärministern Aldo Moro i maj 1978, Sveriges statsminister Olof Palme den 28 februari 1986, chefen för Tysklands största bank Deutsche Bank, Alfred Herrhausen, den 30 november 1989 och den tyska återföreningsfondens chef Detlev Rohwedder den 1 april 1991. Till detta kan också läggas statsmordet på Pakistans president Ali Bhutto i april 1979, och morden på Indiens två premiärministrar Indira Gandhi i oktober 1984 och hennes son Rajiv Gandhi i maj 1991. 

   Intressant att notera är i vilken kontext Deutsche Bank-chefen Herrhausen mördades 1989. Två dagar före sin död hade Herrhausen lagt fram en plan om stora avskrivningar av utvecklingsländernas skulder för styrelsen i Deutsche Bank. Han möttes med isande kyla. Trots det tänkte han presentera liknande planer angående en återuppbyggnadsplan av Östtyskland, för American Council on Germany i New York i samband med FN:s generalförsamling en vecka senare. Samtidigt luftade hans gode vän, förbundskansler Helmut Kohl, för första gången kätterska tankar om ett återförenat Tyskland, utan att först ha fått ’klartecken’ från Frankrike, Storbritannien och USA. Två dygn senare var Herrhausen död, och Kohl skriver i sina memoarer att han ’i sitt livs mörkaste stund’ två veckor senare ställdes inför stormakternas diktat för första gången: en ekonomisk och politisk tvångströja, som senare skulle få namnet ’Maastrichtfördraget’ och som ledde fram till EMU.

1227131955Även om Perkins flera gånger talar om terrorangreppen den 11 september som den omedelbara anledningen till att boken till slut blev skriven, så beskriver han inte det politiska nätverk i och runt Bush-regeringen som underlät att vidta åtgärder som hade kunnat avvärja angreppen, och som prompt utnyttjade chansen att sätta sina egna planer i verket för ett amerikanskt imperium med 11 september-attacken som ’ursäkt’. Det är synd, men gör inte boken mindre viktig eller läsvärd. Perkins skriver ärligt från hjärtat, nästan som en offentlig bikt av sina synder. Man önskar att fler människor ’innefrån’ systemet vågar göra som Perkins – följa sina samveten och visa civilkurage att säga sanningen. Boken är mycket nyttig läsning för patrioter i alla länder som vill skaffa sig förståelse över hur globaliseringens stormtrupper fungerar. Behovet av att försvara nationalstaten mot dessa hyenor har aldrig varit mer trängande!

Recension: Fredrik Piper


Ett längre föredrag med John Perkins, där han talar om boken, hans handlingar och situationen och vad vi kan göra åt den finns att se här.

Fotnot: Boken finns att köpa i välsorterade bokhandlar och kan beställas på Internet, t.ex. på Bokus för 133kr.

Perkins har även kommit ut med en till bok i samma ämne; ’The Secret History of the American Empire: The Truth about Economic Hit Men, Jackals, and How to Change the World’.


Markus Andersson

Mordmisstänkta får stanna i Sverige

Posted on: november 19th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Två albaner som tillsammans är misstänkta och delvis dömda för fem mord och sju mordförsök får nu stanna i Sverige. Rikåklagaren har sagt nej till utlämning av kvinnan som nu skall vara på fri fot. Regeringen skall ha fattat ett liknande beslut för mannen som är broder till kvinnan.

   Kvinnan, en 45-årig albanska, är en av Albaniens tio mest efterlysta personer. Hon tros nu ha uppehållt sig i Sverige en längre tid helt öppet i en lägenhet i Borås och har nu sökt asyl i Sverige. Hon skall vara dömd till 25 års fängelse för två mord och två mordförsök i Albanien, men lyckades fly till Sverige som nu inte vill lämna ut henne.

   Mannen som är i 70-års åldern och är en äldre broder till kvinnan kommer också få stanna i Sverige efter beslut av Regeringen. Tillsammans skall de ha varit inblandade i släktfejder i staden Bajram Curri i norra Albanien där det fortfarande förekommer blodshämnd.

   Frågan om kvinnans utlämnning togs upp av Borås och Alingsås tingsrätter, och nu har Riksåklagaren sagt nej till utlämning av kvinnan då risken för hämndaktioner bedöms vara stor om hon utelämnas. Kvinnan skall nu vara satt på fri fot.

Hatbrott mellan flyktingar ökar

Posted on: november 18th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Den eskalerande invandringen ifrån olika världsdelar har lett till att motsättningar mellan de olika invandrargrupperna i förorterna har urartat till rena hatbrott.

   Enligt Länstidningen i Södertälje har problemen eskalerat från pojkstreck till misshandel och andra grova brott. Motsättningarna finns främst emellan kristna och muslimska invandrare. I Södertälje finns kristna syrianer och på senare tid har en hel del kristna irakier anlänt.

   Sammanhållningen i de olika invandrargrupperna är ofta mycket stark och föräldrarna till trakasserande och kriminella ungdomar försvarar ofta ungdomarnas gärningar. Bland annat skall en femåring ha fått gängstryk av personer i åldrarna 8-17 år och vuxna personer har hällt urin genom brevinkast till lägenheter där det bor muslimer.

   Enligt Thomas Mattisson som arbetat som polis i södertäljeförorten Hovsjö i snart två år  väljer många syrianer ett medvetet utanförskap. Många syrianer vill inte identifiera sig som svenskar trots att de kan vara tredje generationen i Sverige. Både unga och äldre skämtar om ”svennar” och identifierar sig helt med sin etniska och kulturella bakgrund där de aldrig upphör att vara syrianer snarare än svenskar.

   Hovsjö har varit ett stort problemområde där både brandkår och ambulanspersonal trakasserats. Polisen har försökt koncentrera insatserna i området.

   Polisens budget i Sverige har dock varit mycket ansträngd, och under nästa år räknar man med att den kommer att spräckas med 800 miljoner.

Största piratkapet hittills

Posted on: november 17th, 2008 by No Comments

KENYA/SOMALIA  En saudisk jättetanker har kapats utanför Kenyas kust. Kapet, olja för 800 miljoner kronor, fick världsmarknadspriset att stiga.

   Piraternas härjningar vid den afrikanska kusten fortsätter. Den saudiska oljetankern Sirius Star som är en av Saudiarabiens största tankers kapades idag av somaliska pirater utanför Kenyas kust. Fartyget tillsammans med 25 besättningsmän som delvis är européer har förts till piratstaden Eyl. Tillslaget är det största någonsin. Mängden olja skall ha motsvarat en fjärdedel av Saudiarabiens dagliga export.

   Enligt amerikanska marinen är supertankern Sirius Star med full last tre gånger tyngre än ett hangarfartyg.

   Förbi Adenviken passerar runt 20 000 oljetankers, fraktbådar och handelsfartyg varje år. Att piraterna expanderar sitt arbetsområde oroar. Supertankern Sirius Star angreps runt hela 450 nautiska mil sydost om den kenyanska hamnstaden Mombasa enligt Jane Campbell, befäl för amerikanska marinens femte flotta. Havsvattnet utanför Afrikas horn är en av de farligaste sjövägarna. Bara den senaste veckan har fem andra fartyg kapats. Tidigare i år har 83 fartyg blivit attackerade utanför Somalias kust, av vilka 33 blivit kapade. Av dessa är fortfarande tolv fartyg med totalt över 200 besättningsmän fortfarande i kaparnas händer.

   Piratangreppen ökar stadigt, särskilt utanför Somalia, enligt International Maritime Bureau, IMB, som övervakar piratangrepp världen över. Senast européer blev tillfångatagna som gisslan var det ett franskt par som drabbades, men som senare fritogs under dramatiska former av franska elitsoldater i mitten av september.

Sverige stoppar klusterbomber

Posted on: november 16th, 2008 by No Comments

IRLAND  Vid ett möte på Irland i maj, där 111 länder deltog, skrevs ett avtal om att förbjuda klusterbomber, som även Sverige nu har beslutat att skriva på. Klusterbomber sprider många små bomber över en stor yta, och risk finns att dessa inte utlöses utan istället skadar personer vid ett senare tillfälle. Med detta förbud menas att Sverige kommer sluta tillverka Bombkapsel 90.

   De största tillverkarna av klusterbomber är Kina, USA, Ryssland och Israel, men ingen av dessa deltog på mötet.

   Socialdemokraternas utrikespolitiske talesman Urban Ahlin kommenterar även beslutet: ”Det är glädjande för alla oss som arbetat för att få bort klustervapen och alla som värnar om den svenska nedrustningspolitiken att Sverige kommer att skriva på.”

Anundshög, ett tusenårigt maktcentrum

Posted on: november 15th, 2008 by No Comments

1226770081AFS besökte Anundshög, Sveriges största fornminneskomplex. Ett nordiskt kultur, handels- och maktcentrum från järnåldern.

Det är med vördnad man närmar sig Anundshög, Sveriges största gravhög som är ca 65 meter i diameter och nio meter hög utan att vara byggd på en ås eller annan förhöjning. Grannhögen i norr mäter 30 m i diameter och är fyra meter hög, sedan finns ytterligare tio gravhögar i fallande storlek. Anundshög ligger i gamla Badelunda socken utanför Västerås i Västmanland. Namnet på området kommer ifrån den stora gravhögen ’Anunds hög’. Högen härrör från yngre järnåldern 500 – 900 talet e.Kr. Den sägs innehålla kung Anunds grav. Det är möjligt bl.a. eftersom uppsalakungarna kring Bröt-Anunds tid enligt sagorna begravdes i olika delar av det expanderande Sveariket, kanske för att demonstrera makt.

1226770244
’Anunds hög’ reser sig bakom stensättningarna

   Fornlämningarna kring Anundshög visar tydligt att området var kärnan i ett maktcentrum under järnåldern. Vi kommer kanske aldrig att få veta hur stor makt som var samlad här, men en kunglig makt var det. Då detta var en naturlig mötesplats i mälardalsregionen var platsen även centrum för handel och kultur och var dessutom en tingsplats.

1226770478
Ett vackert tusenårigt kultur och maktcentrum

Gravarna
Kring platsen vid Anundshög finns ett stort gravfält. Här finns både gravar för ’stormän’ eller kungar och troligen även skepp där stensättningen skall ha varit formad efter skeppen. Stenskeppen har symboliserat de riktiga båtarna på färden till dödsriket, kanske för att hedra en hövding som dött i fjärran land. Stenskeppen kan även ha används som kultplatser där man samlats för att hålla fester till de begravdas ära. Skeppssättningarna och högarna ser ut att vara planerade delar av ett komponerat monument. Högarna i området byggdes antagligen över brandgravar, där den döde bränts på bål tillsammans med gravgåvorna.

Tingsplats
Man tror att platsen vid Anundshög användes vid ting. Här avgjordes tvistemål om marker, äganderätt och andra uppgörelser. På 1400-talet byggdes en tingsstuga intill högen, men vid slutet av 1500-talet flyttades tinget till Badelunda kyrka.

Runstenen och Eriksgatan
Området sträcker sig längs med en åsrygg som varit genomfartsled mot öster och kan sammanfalla med Eriksgatans sträckning. Vid högen har man rest en mäktig runsten, Västmanlands runinskrifter 13, till minne av ’Anunds broder’, och det omnämns också att den som gjorde detta också har rest alla andra stenar på platsen. Runstenens inskription lyder i sin helhet, ’Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.’

1226770761
Inskriptionen lyder:  ’Folkvid reste alla dessa stenar efter sin son Heden, Anunds broder. Vred högg runorna.’

   En lång rad stenar resta längs med vägen torde ha utgjort en mycket storslagen anblick för förbipasserande. Den kungliga vägen Eriksgatan har sannolikt passerat över den bäcken som rinner här och utmed raden av resta stenar och runstenen. På Eriksgatan har många följen med mäktiga personer och kungar passerat. Vägen med sin runsten och långa rad av stenar gav en värdig ram när ryttarföljet anlände från Västra Aros till tinget vid Anundshög. Härifrån red de vidare mot Uppsala. 

   Vägen är ordentlig underbyggd med bland annat sand i vägbanan. Stenar sattes upp med jämna mellanrum och vadstället över bäcken ställdes i ordning för att ge en bekväm ritt. Lämningarna är så tydliga att man känna av tidens anda vid platsen och anat vad som där utspelats.

1226770986
Stenar resta utefter Eriksgatan varefter många mäktiga personer och kungar passerat

Kristendomens härjningar kring Anundshög
I början av medeltiden verkar det som om någon avsiktligt försökt utplåna detta maktcentrum. Skeppssättningarna förstördes, runstenen vräktes omkull och det kungliga godset som måste ha funnits på platsen styckades upp. Troligen ansågs skeppssättningarna hedniska och stenarna vältes omkull när kristendomen växte fram. Flera av skeppssättningarna har fått restaurerats. Det finns tecken som tyder på att en mycket välmående storgård på platsen plötsligt upphört. Nyare bebyggelse följer inte de gamla ägogränserna. Enligt vissa teorier skall detta maktcentrum ha knäckts kring tidpunkten för regionens kristnande och eventuellt besegrats av en annan maktpol, kanske vid Uppsala.

   Även historien, berättelser och annan fakta tros ha förstörs eller förvrängts sedan kristnandet. Det finns också antydningar om att man med flit underlåtit att berätta och teckna ned information från vår fornnordiska historia på det moderna skriftspråket på många håll i landet . Det är ett bra kännetecken på imperialism att smutskasta, förvränga eller helt enkelt förtiga den inhemska historien och dess kultur för att senare generationer inte skall kunna identifiera sig lika starkt med sitt arv.

AKTION FÖR SVERIGE vill verka för att flytta fram sådana fakta och granska den etablerade historieskrivningen på flera fronter. Idag skänker staten pengar till forskning som t.ex. skall försöka påvisa att vi alltid haft mångkultur i Sverige eller att vi inte klarat oss med hjälp utifrån, varför vi på sätt och vis står i skuld till andra folk och kulturer.

Ett besök vid Anundshög är dock utan tvekan mycket stärkande för vår historia och vår identitet. Låt platsen ge dig en resa tillbaks i Nordens mäktiga forntid ty där vilar fäders ben!

Brottsligheten fortsätter öka

Posted on: november 15th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Preliminär statistik från myndigheten Brottsförebyggande rådet (Brå) visar att de anmälda brotten i Sverige har ökat med fyra procent under årets tio första månader jämfört med samma period förra året. Totalt anmäldes 1.145.866 brott, vilket betyder att ökningen är nästan 49.000 fler brott hittills i år.

   Den enda större förändringen är att anmälningarna av misshandel av barn upp till sex år har ökat med hela 26%. Sedan 1988 har anmälningarna av denna typ av brott fördubblats. Företrädare för organisationen Rädda Barnen säger till TT att de hoppas att ökningen beror på att fler vuxna polisanmäler denna typ av övergrepp, vilket delvis skulle kunna bero på kampanjer om barnmisshandeln som organisationen bedrivit.

   Man vet av erfarenhet att långt ifrån alla brott som upptäcks polisanmäls, beroende på en låg tilltro till rättsväsendet, låga straff för brottslingarna och rädsla för hot och repressalier mot brottsoffer, anmälare och vittnen.