Kraftig ökning av våld mot unga

Publicerad 2008-11-27

SVERIGE  Enligt ny statistik har våldet mot unga ökat kraftigt. Detta visar en rapport från Socialstyrelsen idag.

  –Vi ser att vård till följd av övergrepp är vanligast bland män. Våldspanoramat domineras av unga män i åldrarna 15-24 år och det är i den gruppen ökningen finns, säger Anders Tennlind, som är ansvarig för Socialstyrelsens skadestatistik.

Självskador

Avsiktliga skadehändelser var sett till hela befolkningen inte lika vanligt förekommande som olycksfall och komplikationer, men var för vissa åldersgrupper och kön av betydande storlek. Avsiktligt självdestruktiv handling har till exempel ökat under den senaste tioårsperioden (1998-2007).

   -Ökningen beror främst på att unga kvinnor, 15-24 år, i allt högre utsträckning behövt sjukhusvård för att de skadat sig själva. De senaste åren ses också en ökning bland flickor i 13 till 14-årsåldern, även om denna inte alls är i samma storleksordning som för äldre tonåringar, säger Anders Tennlind.

   -Det nämns ofta i olika sammanhang att det är vanligt att unga kvinnor skadar sig själva genom att skära sig, men det syns inte i denna statistik som bygger på sluten sjukhusvård. De flesta som skär sig själva kan troligtvis få behandling i andra vårdformer. I denna statistik rör det sig nästan uteslutande om förgiftning, oftast genom överdosering av läkemedel, fortsätter Anders Tennlind.

   Även bland yngre män, 15-24 år, ses en uppgång de senaste åren vad gäller avsiktligt självtillfogade skador. Antalet yngre män som skadar sig själva är dock inte alls lika högt som för yngre kvinnor.

   7 913 personer vårdades för ’självdestruktiv’ handling, bland annat självmordförsök. 2 487 av dem var unga i åldern 15-24 år. Tre av fyra var kvinnor.

Negativ trend
Fjolårets statistik är den värsta på tio år.

   -Dagens höga siffror är en återgång till dem som gällde i början av 1990-talet liksom i slutet av 1970-talet. Men det borde ha minskat nu med tanke på de stora insatser som gjorts, säger Anders Tennlind.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 × två =