Egen försörjning för anhöriginvandring

Publicerad 2008-11-26

SVERIGE  Till Sverige nyanlända invandrare som inte är flyktingar måste ha egen lägenhet och 5000 kr över per månad efter att hyran är betald för att de ska kunna få ta hit makar och barn, enligt regeringens utredare Erik Lempert erfar TT. Däremot krävs inte att de anhöriga ska kunna försörja sig, utan de får vid behov försörjas av de svenska skattebetalarna.

    Utredningen heter Försörjningskrav vid anhöriginvandring och ska utmynna i ett förslag i december. Enligt statsminister Fredrik Reinfeldt (m) är syftet att genom kraven ytterligare förstärka den borgerliga regeringens s.k. arbetslinje. Enligt ett uttalande från Reinfeldt på en presskonferens i den av invandring hårt tyngda skånekommunen Landskrona vill regeringen visa att ”de som pekar på mångkulturens avigsidor inte ska mötas med nedtonade problem, utan åtgärder för förbättring”.

   Förslagen har emellertid redan fått hård kritik från den politiska vänsteroppositionen i Riksdagen och från organisationer som engagerar sig för asylsökande.

   Anhöriga utgör en majoritet av dem som får uppehållstillstånd genom asylsystemet i Sverige och vissa kommuner som Malmö, Göteborg och Södertälje har drabbats av extrem trångboddhet för nyanlända grupper och sociala problem. Sverige och Belgien är de enda EU-länderna som inte har några försörjningskrav för anhöriginvandring.

   Flera undantag från försörjningskravet kommer att föreslås, nämligen minderåriga som får uppehållstillstånd, de som beviljas asyl, d.v.s. bedöms som flyktingar, samt de som får uppehållstillstånd med s.k. skyddskäl.

   Däremot  måste de som fått stanna p.g.a. hotande miljökatastrofer eller av ”särskilt ömmande omständigheter” leva upp till försörjningskraven för att kunna ta hit sina anhöriga, enligt förslaget.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

11 + sju =