Nytt vaccin trots osäker effekt

Publicerad 2008-11-24

SVERIGE  Socialstyrelsen beslutade på måndagen att flickor i årskurs 5 och 6 skall vaccineras mot humant papilom-virus, hpv som kan orsaka livmodercancer. Det aktuella vaccinationsläkemedlet har inte helt bevisad vetenskaplig effekt.

   Food and Drug Administration (FDA) i USA, motsvarande Livsmedelsverket och Läkemedelsverket, reviderade under 2003 uppfattningen om cancerrisken med papillomvirus till att viruset idag inte längre anses vara kopplat till orsakandet av livmoderhalscancer. FDA framför detta i ett dokument som finns att läsa på myndighetens hemsida. På sidan 5 framför de:
FDA pressmeddelande i 31 mars 2003 medger att “de flesta infektioner (med HPV) är kortlivade och inte associerade med livmoderhalscancer“, som ett erkännande av de framsteg inom medicinsk vetenskap och teknik sedan 1988. Med andra ord, sedan 2003 anser den vetenskapliga personalen vid FDA inte längre att HPV-infektion vara en högrisk för sjukdom när man nu skriver läromedel för allmänheten.

   Hur effektiv är då ett eventuellt vaccin mot papillomvirus och förebyggandet av livmoderhalscancer? FDA omnämner i ett dokument att vaccinet inte hade någon skyddande effekt alls, samtidigt som den också visade sig öka risken av livmoderhalscancer med 44,6% hos vissa grupper:

PCR-baserade HPV-detektionsenheter som ger möjlighet till exakta HPV-genoidentifieringar är ett mer akut behov nu, eftersom vaccination med Gardasil av de kvinnor som redan är seropositiva och PCR-positiva för vaccin-relevanta genotyper av HPV, har visat sig öka risken för utveckla höggradig förcancerlesioner med 44,6%, enligt ett FDA VRBPAC bakgrundsdokument: Gardasil HPV tetravalent vaccin, 18 maj 2006, VRBPAC-stämman.

   Flickor födda 1999 och senare kommer att erbjudas vaccinet som behöver tas i tre doser och är dyra. Kostnaden för det svenska vaccinationsprogrammet beräknas tredubblas. Det rör sig om en kostnad på cirka 300-400 miljoner kronor.

   Men ännu är det ingen som vet om en vaccinering verkligen skyddar mot cancer. Eftersom det tar lång tid att utveckla livmoderhalscancer tar det långt tid att bevisa effekten. Ändå införs vaccineringen.

   Enligt Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet, finns det en en bra vetenskaplig grund för att vaccinerna skyddar mot viruset som orsakar livmodercancer. Han menar att det är mycket som talar för att vaccinet hjälper så därför vill man inte vänta.

   Detta beslut är motsägelsefullt i kontrast mot t.ex. Livsmedelsverkets generella inställning att inte låta tveksamma ämnen få förekomma i våra livsmedel tills det är klart bevisat att de är skadliga.

   Marknadskrafternas inverkan på dylika beslut har ifrågasatts flera gånger tidigare då det visat sig att t.ex. läkare och andra sakkunniga som suttit med i statliga institutioners expertgrupper också haft uppdrag hos företag i samma bransch som de varit sakkunniga åt staten i.

   AKTION FÖR SVERIGE har tidigare också rapporterat om skador i samband med vaccinationer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

5 × 1 =