Lissabonfördraget godkänt av Riksdagen

Publicerad 2008-11-21

SVERIGE  Igår kväll röstade Sveriges Riksdag igenom det mycket kontroversiella Lissabonfördraget. Det hela har skett under snudd på  massmedial tystnad.

   Lissabonfördraget eller Reformfördraget är ett föreslaget fördrag som ska justera Europeiska unionens nuvarande fördrag. Fördraget undertecknades av EU:s stats- och regeringschefer den 13 december 2007 och var tänkt att godkännas i alla EU:s medlemsstater under 2008, för att kunna träda i kraft innan Europaparlamentsvalet 2009.

   Fördraget omfattar en rad beslut, bland annat att Europeiska unionens stadga om mänskliga rättigheter, ofta kallad enbart rättighetsstadgan, kommer att bli juridiskt bindande för alla medlemsstater (utom Polen och Storbritannien som förhandlat till sig undantag). Fler beslut, framförallt inom det som idag kallas för den tredje pelaren (polisiära och straffrättsliga samarbetet), kommer att fattas med kvalificerad majoritet istället för dagens enhällighet.

   Av medlemsstaterna är det enbart Republiken Irland som hållit en folkomröstning om fördraget, eftersom landets konstitution kräver det. Irländarna valde att inte godkänna Lissabonfördraget. Irland fungerar tills vidare som en livlina mot att föredraget kan träda i kraft, men mycket tyder på att man ändå kommer att försöka driva igenom förslaget.

   36 ledamöter deltog i riksdagsdebatten, som började mitt på dagen och avslutades med votering vid 23:30-tiden. 243 röstade ja, 39 ville låta frågan vila ett år och 13 avstod. Därmed hade Sverige ratificerat fördraget.

   Bakom retoriken innebär fördraget en enorm maktöverföring från Sverige till EU, sa Hans Linde (v) i riksdagsdebatten.
Varför är det så förfärligt att de gamla nationalstatsgränserna inte styr allting? invände Alf Svensson (kd).

   Meningen är att en president skall tillsättas för den Europeiska Unionen. Enligt många är Lissabonfördraget ett ytterligare steg mot det man kallat för Europas Förenta Stater och vidare en global union med en global regering.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

fem + 4 =