Archive for oktober, 2008

Ytterligare en albino mördad i Tanzania

Posted on: oktober 21st, 2008 by No Comments

TANZANIA  En 10-årig flicka, som led av brist på pigment, albinism, mördades bara några timmar efter att landets president krävt hårdare tag mot mördare och andra brottslingar mot landets albiner.

   Minst 26 andra albiner, flera av dem spädbarn, har mördats i landet under det gångna året.

   Anledningen är att häxdoktorer påstår att albiners kroppar har magiska egenskaper, såsom att kunna dra till sig guld från guldgruvor eller att vid fiske kunna hitta stora fiskar som påstås ha guld i magen.  Kriminella ligor och gäng jagar därför albiner i syfte att sälja kropparna vidare. Enligt myndigheterna kan mördarna få nästan fyra miljoner kronor för en albinokropp.

   I landets östprovins Ruyigi har det förekommit en rad mord och stympningar av albiner och kroppsdelar från albiner sägs säljas i Tanzania.

Tibetansk munk fri efter tortyr

Posted on: oktober 20th, 2008 by No Comments

TIBET  En tibetansk munk, Golog Jigme, och hans vän, bonden Dhondup Wangchen, greps i mars av kinesiska myndigheter efter att ha gjort filmen ’Lämna rädslan bakom dig’.

   Filmen handlar om det kinesiska förtrycket av den tibetanska kulturen och om hur tibetanerna fortfarande vördar den andlige exilledaren Dalai Lama.

   Filmen hann smugglas ut ur landet, och visades bland annat i hemlighet för utländska journalister i Peking under olympiska spelen i augusti.

   Munken och filmaren har vittnat om att han torterades i fängelset. Bland annat ska han ha bundits i dagar i en stol, misshandlats och hängts upp och ned.

   Hans vän, bonden Dhondup Wangchen, är fortfarande fängslad, ännu utan rättegång.

   Kommunistkina har ockuperat Tibet sedan år 1950.

Annu ett SD-möte saboterat

Posted on: oktober 19th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Sverigedemokraternas ungdomsförbund höll ett torgmöte under lördagen i centrala Malmö. Precis som vid Sverigedemokraternas torgmöten för två veckor sedan  överröstades mötet av vänsterextremister.

   Ca. 200 motdemonstranter störde mötet med talkören ”Inga nazister på våra gator”, finger pekades åt sverigedemokraterna och det buades. Skyltar med budskapen ”Krossa rasismen – krossa sd” och ”Sd får mig att skämmas över att vara svensk” hölls upp.

  Återigen tillät alltså ordningsmakten dessa politiska terrorister att bryta mot grundlagen genom att förstöra en politisk organisations tillståndsgivna offentliga möte, även om ett tiotal motdemonstranter omhändertogs för brottet ofredande och ohörsamhet mot ordningsmakten.

   Inte någon gång under det två och en halv timme långa mötet kunde SDU:s ordförande Erik Almqvist framföra några direkta politiska budskap p.g.a. mötesstörningarna och var besviken över polisinsatsen. 

Över 25.000 sörjde Haider

Posted on: oktober 18th, 2008 by No Comments

ÖSTERRIKE  Den österrikiske nationalistledaren Jörg Haider begravdes under lördagen.

   Kistan, täckt med blomsterkransar, kördes med militärfördon genom Klagenfurt i delstaten Kärnten. Kortegen kantades av tiotusentals människor som tog ett sista farväl av den omtyckte och karismatiske politikern.

   Svenska massmedier har dock skändat Haiders minne med kränkande, nedlåtande och ovärdiga rubriker och omnämnanden som inte skulle använts mot stora etablissemangspolitiker,  såsom Svenska Dagbladets ”Högerextremisten Jörg Haider, som körde ihjäl sig rattfull förra helgen”, ”Det främlingshat … Haider formulerade…” och ”…ska ha han supit sig full på en nattklubb, känd för sitt homosexuella klientel.”

Misstänkt mördare tidigare morddömd

Posted on: oktober 17th, 2008 by No Comments

SVERIGE  En 50-årig man har anhållits under fredagen för övergrepp i rättssak och mord på en 61-årig man i Sölve utanför Sölvesborg.

   Mordoffret hittas död i sitt nedblodade kök av en granne under torsdagen.

   61åringen hade tidigare anmält 50-åringen för misshandel. Båda männen tillhör missbrukarkretsar.

   Den misstänkte dömdes 1991 till sluten psykiatrisk vård för mord för att ha knuffat ut en person från en balkong i Olofström. Trots att de psykiatriska problemen fanns kvar släpptes han i oktober 2006.

Kristna flyr Mosul i tusental

Posted on: oktober 16th, 2008 by No Comments

IRAK  I det USA-ockuperade Iraks tredje största stad Mosul har tusentals kristna tvingats lämna sina hem. Förföljelserna av de kristna är troligen en del i en avsiktlig taktik för att driva ut dem ur staden.

   De irakiska myndigheterna försökte i början av veckan att öka säkerheten i staden genom patrullering med över tusen extrainsatta poliser och därigenom förhindra en massflykt av de kristna invånarna.

   Oroligheterna började med en serie mord på kristna i Mosul och de har lett till att nästan 1.000 familjer tros ha lämnat staden. Minst tretton kristna ska påträffats döda i och runtomkring staden och hot har riktats mot den kristna minoriteten.

   Sedan 2002 har över 200 kristna mördats och flera kyrkor har attackerats. Landets kristna är överrepresenterade bland de flyktingar som lämnar landet. Den kristna befolkningen, som var drygt 800.000 vid tidpunkten för den amerikanska invasionen, tros ha minskat med en tredjedel.

   Ingen specifik grupp har tagit på sig ansvaret för morden och hoten.

   Det västland som tagit emot flest flyktingar och andra migranter från Irak efter USA:s ockupation av landet är det avlägset belägna Sverige.

13 procent överviktiga fyraåringar

Posted on: oktober 15th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Enligt en landstingsstudie är andelen överviktiga fyraåringar i Kalmar län 13%, vilket är högre än vad en liknande rapport från stockholmsområdet visar.

   Under år 2007 gjorde Barnhälsovården i Kalmar län en kartläggning av BMI (Body Mass Index) hos länets 1.987 st. barn födda år 2003. 10,7 procent av pojkarna och 15,5 procent av flickorna bedömdes som överviktiga. Av de 259 överviktiga barnen hade 48 st. så högt BMI-värde att de definieras som feta.

   Utfallet varierade dock mellan länets kommuner men också stort inom kommunerna.

   Enligt tidigare studier finns ett stort samband mellan övervikt hos barnen med föräldrarnas inkomst. Ju lägre inkomst desto tjockare barn. I Stockholms län varierade andelen överviktiga fyraåringar från under 5% i en kommun till 14% i en stockholmsstadsdel med ett genomsnitt om 9,3% enligt en studie.

   Enligt Folkhälsoinstitutet håller dock trenden mot alltfler överviktiga barn på att bromsas upp.

AFS besöker Armémuseum

Posted on: oktober 14th, 2008 by No Comments

1223982989 I helgen besökte kulturintresserade medlemmar i AFS Stockholm Armémuseum, som skildrar den svenska historien mot bakgrund av krig och krigsmakt, samt sätter krigsmaktens betydelse i ett vidare perspektiv som en del i samhällets utveckling.

Armémuseum nominerades år 2002 till ”European museum of the year” och vi såg fram  emot att besöka dess utställningar som skildrar vår militärhistoria från sen vikingatid fram till nutid, och inte bara i form av stora slag, utan även i form av skildringar ur soldaternas perspektiv, deras familjer och landets bondebefolkning.

    Det var från det som idag är Armémuseums gård, Artillerigården, som Gustav III inledde sin statskupp 1772. Själva museet öppnade 1879, och dess uppgift är formulerad så här: ”att tillvarataga och vårda de i föregående krig erövrade troféerna samt att framställa en bild av såväl artilleriets som övriga vapens historiska utveckling från föregående århundraden till nuvarande tid”.  Vi i AFS blev därför ganska förvånade att gårdsplanen vid tiden för vårt besök pryddes av en temporär men väl synlig låda vid ingången med bilder och texter på temat genus och HBT. Det verkade inte bättre än att AFS valt att besöka detta anrika museum under en halvårslång politiskt korrekt genuskampanj: ”Krig, kön och sexualitet”. Muséet har även dragit igång en föredragsserie på temat under hösten, då bla Tiina Rosenberg, professor i genusvetenskap, är inbjuden att tala.

1223983278

Artiellerigården vid Armémuseums gård varifrån Gustav III inledde sin statskupp 1772. Idag skymtas i bakgrunden 2000-talets fokus på HBT och genusfrågor i form av utsällningen av ’En soldat är en soldat är en soldat är en soldat’

    Inne i museet fann vi förklaringen: ”Med anledning av att Stockholm 2008 är värd för Europride vill Armémuseum synliggöra homosexuella, bisexuella och transpersoner (HBT) och genus i utställningarna.’ Det fanns sex pulpeter utställda utspridda på de tre våningsplanen, där man kunde plocka A4-ark prydda med RFSL:s regnbågsfärgade flagga, med olika texter på temat, allt från information om den militära homosexuella prostitutionen (som enligt uppgift  tycks ha dominerat hela centrala Stockholm fram tills 1960) till en skildring av Ulrika Eleonora Stålhammars liv som ”man” och artillerist i Kalmar, som ett exempel på ”kvinnor förklädda till män som dyker upp lite varstans i krigshistorien”,  och som olagligen gifte sig med pigan Maria Lönman, som kort efter äktenskapets inledande upptäckte att Ulrika inte var något ”rätt manfolk”.

1223983907
Utställningen ifrågasätter könsroller i försvarsmakten och HBT-personers ställning genom tiderna. Enligt utställningen skall avståndet mellan en ’alltjämt trög verklighet och de uppsatta målen krympas med utbildning’.

    Under namnet ”En soldat är en soldat är en soldat är en soldat” faller den tillfälliga utställning som ska synliggöra det faktum att synen på kön och sexualitet förändras över tiden, även inom försvarsmakten. Man ska fråga sig om en riktig militär kan vara homosexuell, och om det är uniformen som gör mannen eller kvinnan. Men faktum är att det redan inne i de fasta utställningarna fanns tillfredsställande skildringar av kvinnans roll under krigstider. Dock fanns där inget HBT-perspektiv naturligtvis. Med denna utställning vill Armémuseum undersöka ”vems historia som berättas och vems som tigs ihjäl”, något som AFS också är intresserat av att undersöka – dock ur ett annat perspektiv.

1223984865
Dolda maktstrukturer och förlegade könsroller?

    Men dessa diskret utställda pulpeter störde inte alltför mycket vår i övrigt positiva upplevelse av Armémuseums fina utställningar. Sverige har under en stor del av sin historia varit en militärstat. Den långa fred som inleddes 1814 föregicks av flera perioder av långvariga krig. Under medeltiden var Sverige ett rike av löst sammanfogade landskap. Stormännen styrde landet och låg ofta i fejd med varandra. Kungarna valdes i deras krets, och deras viktigaste uppgift var härförarens. Med tiden stiftade kungarna också lagar. Landskapen hade egna lagar fram till 1300-talets mitt – från och med då gällde Magnus Erikssons allmänna landslag för hela riket. Under 1400- och 1500-talet var schweiziska och tyska landsknektar Europas bästa och mest anlitade soldater, och krig vanns oftast av den som hade råd att anlita flest sådana. Under 1500-talet centraliserades rikets administration med det primära målet att skapa och vidmakthålla en stor effektiv armé. Gustav Vasa ville av ekonomiska skäl skapa en inhemsk armé efter frigörandet från unionen med Danmark-Norge. Kalmarunionen till trots (som existerade på pappret fram till 1523) blev Damnark-Norge och Sverige-Finland rivaliserande makter i Norden. Bönderna spelade en viktig roll i svensk krigföring och bondehärar avgjorde ofta maktstriderna i landet på 1500-talet. Under 1600-talet blomstrade järnindustrin upp med hjälp av holländskt kapital, och Sverige blev Europas ledande exportör av järnkanoner. Under sent 1600-tal konfiskerades hälften av adelns jordegendomar för att kunna garantera krigsmaktens försörjning, men det kungliga enväldet ersattes snart av en adelsdominerad riksdag, och Sverige hamnade i en period av politisk turbulens och militär tillbakagång, tills Gustav III återtog den kungliga makten genom en statskupp 1772 – en kupp som inleddes just på Armémuseums gård!

   Stormaktstidens slut signalerade början på en ny storhetstid –  på vetenskapens område. Stora svenska namn från denna tid är Anders Celsius (känd för Celsiusskalan), Torbern Bergman (som lade grunden till de kemiska analysmetoderna) , Carl Wilhelm Scheele (som upptäckte flera viktiga grundämnen, bl.a. syret, och andra ämnen) och Christopher Polhem (som konstruerade chiffreringsapparater och mycket annat). 1700-talet var en period som karaktäriserades mer av vetenskapliga framsteg och mindre av krig.

    Under kriget 1808-1809 tog Sverige parti mot Frankrike under Napoleonkrigen, vilket ledde till att Ryssland, som var allierat med Frankrike angrep Sverige och erövrade Finland, som hade tillhört Sverige sedan medeltiden. Från och med 1815 inleddes en period utan krig och den svenska armén ägnade sig huvudsakligen åt att gräva Göta kanal och bygga järnväg.
Under 1800-talet accelererade också teknikutvecklingen, och krigets behov låg bakom många tekniska framsteg som sedan kom samhället till nytta. Men försvaret förföll som en följd av bristen på realistiska krigshot, och efter alla krig var Sverige ett fattigt land. Folk började utvandra, främst till USA, och mer än en miljon svenskar, ofta i sina bästa år, lämnade landet.

    Under 1800-talet var Preussen ledande inom militärmodet och Sverige tog inspiration därifrån. På museet kunde vi beskåda både dessa militäruniformer och andra. De flesta officerare var adliga och det militära samhället fingradigt klassindelat. En persons förband, grad och befattning kunde bl.a. avläsas på uniformens knappar, axlar, krage och skärp.  

    År 1901 beslutas att den 220 år gamla s.k. indelta armén skulle avvecklas och allmän värnplikt av kontinental modell införs i Sverige, och alla män från 20 till 42 år blev inkallade. Armén kom att bestå av 28 infanteriregementen och den totala mobiliseringsstyrkan uppgick till 160.000 man. Kampen för allmän rösträtt för män under början av 1900-talet leddes av liberaler och socialdemokrater, och argumenten kopplades till frågan om allmän värnplikt under parollen ”En man, en röst, ett gevär”.  År 1931 urartade en arbetskonflikt i Ådalen och militär inkallades. En skottlossning resulterade i fem döda, och efter denna händelse stiftades nya lagar som förbjöd militär inblandning i civila angelägenheter. Under andra världskriget uppstod många frivilliga försvarsorganisationer och försvarsmakten gjorde desperata försök att rusta upp landet, men Sverige var avspärrat från import. På 50-talet var dock Sveriges försvar starkare än någonsin och det svenska flygvapnet var det fjärde största i världen. Med Berlinmurens fall 1989 bedömde analytiker att Sveriges säkerhetspolitiska situation förändrats, och Sverige började skära ner försvarsbudgeten och den allmänna värnplikten började ifrågasättas.

1223984673
Propagandaaffisch där brödrafolken uppmanas till gemensam kamp för Finlands sak under vinterkriget

    Idag är försvaret även öppet för kvinnor. År 1981 blev det tillåtet för kvinnor att utbilda sig till soldater vid flygvapnet och 1983 även vid flottan och inom armén. Men redan innan har kvinnorna spelat en viktig roll i krigstider. 1864 bildades Fruntimmerföreningen som tillverkade förbandsmateriel åt försvaret, andra kvinnoföreningar organiserade, och under första världskriget slöt sig tolv större kvinnoföreningar samman till försvarets stöd i Kvinnornas uppbåd.

    På entréplanet i museet kunde vi se en utställning om artilleriets historia samt en vapenutställning med svenska arméns vapen från 1600-talet och framåt. Det fanns även ett par tillfälliga utställningar, bl.a. en som hette ”Sveriges sista stora krig” om Napoleonkrigen och förlusten av Finland, som var mycket välgjord. Vi rekommenderar alla som har ett militärhistoriskt intresse, och även dem som inte har ett specifikt militärt men ett rent historiskt intresse, att besöka Armémuseet!

Bussförare utsatta för brott

Posted on: oktober 14th, 2008 by No Comments

SVERIGE  Enligt uppgifter från Arbetsmiljöverket är bussförare ungefär lika mycket utsatta för våld och hot på arbetet som poliser, socialsekreterare och andra yrken där man normalt är mer utsatt. Dessutom rapporteras långt ifrån allt som busschaufförer blir utsatta för till verket.

   Enligt en rapport från Kommunalarbetareförbundet är det vanligaste problemet människor som kastar stenar, ägg, äpplen eller till och med cyklar på körande bussar. Rapporten visar att nära sex av tio busschaufförer har fått sådana föremål kastade på bussen.

   Nästan 1/3 av förarna utsattes under det senaste året för våld och 8% har utsatts för våld minst en gång.

   Kommunalarbetareförbundet ser att problemen har ökat över tiden och tror att kontanthanteringen måste bort från bussarna för att få bukt med problemen. Fackförbundet har också krav om förändrade offentliga upphandlingar av busstrafiken med längre perioder och krav på arbetsmiljö.

   Bussarbetsgivarna och Svenska bussbranschens riksförbund håller med om att bussförarnas situation är problematisk och att arbetsmiljön är arbetsgivarens ansvar men är tveksamma till förändringar med ökad detaljeringsgrad i upphandlingarna.

   Varken fackförbundet Kommunal eller Bussarbetsgivarna berör frågan om våldet, hoten och de övriga problemens bakgrund och ursprung.

Moderatpolitiker dömd för kvinnovåld

Posted on: oktober 13th, 2008 by No Comments

SVERIGE  En moderat politiker i Blekinge dömdes under måndagen för grov kvinnofridskränkning till 1,5 års fängelse av Kalmar tingsrätt.

   Mannen har enligt domen misshandlat och hotat sin gravida sambo.

   Politikern ska också betala ett skadestånd om 50.000 kr till kvinnan.