Siemens gör övervakning enkel

Publicerad 2008-10-07

1223381156Alla de miljarder uppgifter som samlas in från internet- och telekommunikationer kräver tekniska lösningar för en effektiv övervakning. Nokia Siemens har framgångsrikt utvecklat och sålt sitt system för övervakning av medborgare till underrättelseorganisationer i 60 länder.

Inte bara i Sverige
Den omstridda FRA-lagen har väckt debatten om övervakningssamhället i Sverige, men myndigheters misstro mot de egna medborgarna förekommer även i andra länder. I Storbritannien berömde inrikesministeriet planerna på att ta i bruk en ny teknik för att samla in sms, e-post och internetvanor hos brittiska medborgare. Åtgärden följer i fotspåren av skapandet av en central databas som ska kunna samla in och behandla data från all tele- och datakommunikation. Givetvis motiveras det hela, liksom i Sverige, av hot mot samhället i form av terrorism och organiserad brottslighet. EU:s direktiv binder redan telekomföretag att spara uppgifter om telefonsamtal och meddelanden i upp till 12 månader i sina egna databaser.

Siemens säljer
Detta kräver även att ny teknik utvecklas för att hantera de miljarder uppgifter som samlas in. Massan av information blir lätt ohanterlig och omöjlig att överskåda med manuell övervakning. Siemens har därför tagit fram ett datasystem som tillmötesgår efterfrågan på nya tekniska lösningar, uppger tidskriften New Scientist. Systemet samkör uppgifter från olika områden såsom telefonsamtal, e-post, internetvanor, bank- och korttransaktioner och försäkringsuppgifter. Allt detta filtreras sedan med hjälp av ett mjukvaruprogram.

   Programmet arbetar med att plocka ut telefonnummer och namn på platser och personer. Dessa jämförs sedan med sökta personer och sammanbinder dessa med alla former av aktiviteter. Systemet går sedan vidare med att skapa en bild av den sökta personens vanor till vardags. Utifrån detta går det sedan att upptäcka avvikelser från det vanliga mönstret av telefonsamtal, inköp och kontakt med andra personer.

   Siemens, med sin samarbetspartner Nokia, tillhandahåller även ett särskilt hjälpmedel för övervakning av telefonsamtal. Paketet har redan sålts till underrättelseorganisationer i 60 länder i Europa och Asien. Nokia Siemens presstalesman vill inte uppge vilka länder som köpt deras övervakningssystem, men hävdar att de tillämpar en strikt garanti för att förhindra missbruk av sina produkter.

1223381307
Många använder friskt den nya tekniken utan att tänka på vilka konsekvenser det kan få för integriteten

Ifrågasatt effektivitet
Effektiviteten att med hjälp av denna metod finna just terrorister bland flygpassagerare är mycket låg, enligt säkerhetsexperten Ross Andersson vid Cambridge universitet. Falskt alarm kommer att ges vid nästan alla varningar som systemet ger. Det finns inga enkla mönster för hur en potentiell terrorist beter sig före ett terroristdåd, och sålunda inga goda kriterier att söka efter. Han får medhåll av en annan expert på datasäkerhet, Ross Schneider, som ifrågasätter om Siemens verkligen kunnat kringgå det oberäkneliga mönstret i sin databehandling.

   När systemet har små möjligheter för terroristbekämpning kan man fråga sig nyttan av att ödsla tid, resurser och pengar på att genomdriva övervakningen. I fallet med Kinas hårda övervakning av internetvanor och e-post tillsammans med kameraövervakning förefaller motivet vara uppenbart för oss.

Joakim Karlsson
joakim.karlsson@aktionforsverige.se

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 × 2 =